Eu n-am să-ţi mai spun niciodată/ să vii!... n-ai curaj, n-ai cuvânt, n-ai stofă, n-ai fler, n-ai dovadă,/ n-ai suflet, n-ai milă, n-ai gând, eşti plină de tine, eşti proastă,/ n-ai timp şi n-ai vreme de mine, dar zi-mi adevărul în faţă:/ ce-ţi trebuie? ce nu-ţi convine? ce vrei să-(ţi) mai fac? nu ţi-ajunge/ continua mea-ngenunchere? ţi-am dat lună nouă şi veche?!/ şi-acuma vrei lună de miere?! Eu n-am să-ţi mai spun niciodată/ să vii!... te-am trecut pe răboj ...
Dragostea ta din stânga sufletului meu/ este imensă, drept pentru care am să vin să-ţi dăruiesc/ o recompensă! Te rog frumos şi elegant, comoara mea/ cea mai frumoasă, în seara asta, pe la zece fără cinci,/ să fii acasă! Să fii acasă, negreşit, căci chiar atunci,/ răsare Luna la geamul tău, pe sticla căruia am scris/ întotdeauna:"eu niciodată n-o să ştiu şi n-o să-nvăţ,/ sub nici o formă, că viaţa nu se desfăşoară pe de rost,/ ci se transformă în moarte sigur ...
(!) te-aştept la vioară cu vals şi tangou,/ cu inima plină de lacrima naltă a ochilor tăi/ - izvor de lumină (!) (!) te-aştept la fereastra cu cer liniştit/ şi multe muşcate, cu sufletul plin de alean şi nădejdi/ şi singurătate (!) (!) să-mi dai un surâs mai curat decât sunt/ atâtea curate, te-aştept o secundă şi-o oră şi-un veac/ şi-o eternitate (!) (!) să-ţi dau o dulceaţă de şoapte şi de/ cireşe amare, te-aştept până vii şi mi-aduci elixir/ şi încredinţa ...
!!! să nu i se pară că lor nu le pasă/ şi toate cuvintele sale că pier, mortul se ţine trei zile în casă,/ apoi se îngroapă cu faţa la cer !!! !!! un viu în ogradă ciopleşte o cruce/ - o cruce uşoară, cu braţe subţiri - ciopleşte atent şi aminte şi-aduce// de mortul prezent şi închis în priviri !!! !!! şi dacă se mişcă un ban pe icoană/ şi-i lunecă mortului mâna-n sicriu, e vreme de dus şi e timp de pomană/ totdeauna devreme, niciodată târziu !!! !!! căruţa ...
(!) ce sfântă iubire mi-a dat dumnezeu chiar în fiecare noapte şi chiar în fiecare zi, să mor de tot, înainte de orice trăire, şi să trăiesc de tot, după ce voi muri (!) (!) cineva bate la uşă şi-mi zice definitiv: hai, vrei să nu ştii nimica, nici o dată! eu mă duc şi scot cheseaua cu poezii amare şi-i spun că nu poate pleca nevindecată (!) (!) şi o rog să stea până când nu mai poate de atât amar frumos şi atât frumos amar, şi încep să-i spun că pierde timpul ...
Secanta-risc fundamentală trece ca un Sărut-secure prin oglinzi - e nemilos şi e atât de rece - iubita mea, la nimeni să nu-l vinzi! Îl cumpăr eu - eu nu mai cred în Parce, toţi zeii mei degeaba au murit - oglinzile chiar dacă se vor sparge şi voi rămâne fără Infinit! Oglinzile-au multiplicat aiurea iluzia că vei veni-n curând să-mi tai singurătatea cu securea secantă la tangenta care sînt! Aştept secanta ca pe-o vindecare, s-au veştejit oglinzile... şi mint! - Eu s ...
(!) nu ştiu cum se întâmpla că, de fiecare dată, când mă duceam acasă, mama şedea senină şi tristă în faţa porţii şi era foarte frumoasă şi cu mâinile întinse spre dragul ei de băiat ajuns să rărească din ce în ce mai des dorul de părinţi şi de satul pe care l-a înţeles din vorbele şi din dragostea ei - femeie de cuvânt şi de pace întotdeauna, chiar dacă plângea deseori şi aştepta până răsărea luna, până răsărea soarele... până într-o iarnă cu mu ...
MOTTO: "sau doi egal cu patru - altă sferă   limită de, ori nu - fără adresă,   umbra luminii peste: frontieră   abandonată-n propria-(i) viteză"                                            [Iolanda Cremene]  aceea-i din partea aceasta./ aceasta-i din partea cealaltă - nici una, nici alta nu-i bună./ şi una şi alta se scaldă în ape continuu tulburi/ - ca două perfide harance - (s)curgându-se una într-alta:/ în pururea două duşma ...
(!) a plecat fără să zică/ dacă vrea dacă nu vrea dacă ştie dacă poate/ vro ceva sau altceva cred că n-are ce să ştie/ ce să poată şi să facă într-o lume năzuroasă/ delirantă şi buimacă (!)   (!) şi acuma-i unde este/ locul ei (ne)cunoscut şi ar vrea să se întoarcă/ dar nu are început nici sfârşit nici alinare/ are doar (ne)norocire de a zice că (nu) vede/ dacă-i o în(de)plinire (!)   (!) stă pe margine şi tace/ şi refuză orice-ar zice careva că-i mai r ...
cică durerea-nnobilează şi căleşte, cică-ntru pururi nu se poate fără ea – sărmanul IOV se-ntâmplă zilnic, româneşte, din ce în ce mai mult, mai des, parcă CEVA dintr-un străfund mai abitir decât IDEEA dă dezlegare la căinţă şi dureri pe-acest picior de plai DIVIN...şi de aceea omul prezent nu are MÂINE şi nici IERI !!!   cică aceasta-i FERICIREA exemplară – să ai doar AZI, să-ngenunchezi şi să te-nchini, să fii smerit de bună voie, să te doară DE/SĂV ...
Pagina 7 din 265