Protecţia juridică a datelor cu caracter personal – Curs postuniversitar

Protecţia juridică a datelor cu caracter personal – Curs postuniversitar
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Înscrieri până pe data de 10.10.2018.

Protecția juridică a datelor cu caracter personal este programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, înființat în cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” și avizat de Ministerul Educației Nationale, care are ca obiectiv, în principal, pregătirea de specialiști, de responsabili cu protectia datelor cu caracter personal (sau DPO – Data Protection Officer).

Înființarea acestui curs răspunde nevoii pieței muncii din România, de profesioniști în domeniul protecției datelor cu caracter personal, având în vedere obligativitatea instituită prin Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (Regulamentul European 2016/679) în sarcina operatorilor -   instituții publice și anumite instituții private (cele care desfășoară, ca activitate principală, prelucrarea periodică și pe scară largă a datelor cu caracter personal sau prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date) de a desemna, începând cu 25 mai 2018, un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

În cele 184 de ore, cursanții vor parcurge următoarele discipline:

  1. Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor - Prof. univ. dr. Mihai SANDRU
  2. Responsabilul cu potecția datelor. Competențe și regim sancț – Lector dr. Irina ALEXE
  3. Tipuri de contracte prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor – Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ
  4. Proceduri în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor – Dr. Nicolae PANĂ
  5. Protecția juridică a drepturilor persoanelor asupra datelor personale– Lect. univ. dr. Felix HODOS
  6. Fraude comise prin sisteme informatice – Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Cursanții vor înțelege și vor aprofunda, în cadrul cursurilor acestui program postuniversitar, noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Pregătirea aplicării acestui Regulament necesită înțelegerea regulilor sale la nivelul autorităților și a instituțiilor publice dar și a organismelor private, precum și de către persoanele fizice, astfel încât să se asigure eficiența acestuia.

Întrucât responsabilul cu protecția datelor este un actor-cheie în arhitectura regulamentului, pentru celelalte situații în care desemnarea nu este obligatorie, este recomandată totuși numirea unui astfel de responsabil care, prin prisma pregătirii, experienței, atribuțiilor și sarcinilor sale, să îl ajute pe operator să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului și să constituie punctul de contact în relația acestuia cu autoritatea de supraveghere.

Cursurile acestei serii vor începe dupa data de 20 octombrie.

Mai multe detalii, aici.

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat);
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original;
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 3300 LEI/program

ABSOLVIREA PRIMULUI CURS

Purtător de cuvânt- Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

(P)

Citit 2893 ori Ultima modificare Joi, 04 Octombrie 2018 00:53