Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi

Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 172

din 14 februarie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 20 februarie 2020, ora 12,00, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 20 februarie 2020, ora 12,00, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristovici Viorel

Iniţiator: Costel Fotea

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Angelu Hulea.

Iniţiator: Comisia de validare

3. Depunerea jurământului.

4. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin Creţu.

Iniţiator: Costel Fotea

5. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian Iosif.

Iniţiator: Comisia de validare

6. Depunerea jurământului.

7. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. univ. dr. ing. Ghiță BÂRSAN.

Iniţiatori: Costel Fotea

8. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU.

Iniţiator: Costel Fotea

9. Aprobarea închiderii Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

10. Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1.

Iniţiator: Costel Fotea

11. Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr.2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2.

Iniţiator: Costel Fotea

12. Aprobarea reorganizării Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”.

Iniţiator: Costel Fotea

13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

16. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

17. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) .

Iniţiator: Costel Fotea

19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești).

Iniţiator: Costel Fotea

20. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniștea (U.A.T. a comunei Braniștea).

Iniţiator: Costel Fotea

21. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti).

Iniţiator: Costel Fotea

22. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmești (U.A.T. a comunei Cosmești).

Iniţiator: Costel Fotea

23. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti).

Iniţiator: Costel Fotea

24. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor).

Iniţiator: Costel Fotea

25. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti).

Iniţiator: Costel Fotea

26. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea).

Iniţiator: Costel Fotea

27. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana).

Iniţiator: Costel Fotea

28. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteiești (U.A.T. a comunei Scânteiești).

Iniţiator: Costel Fotea

29. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela).

Iniţiator: Costel Fotea

30. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Șendreni (U.A.T. a comunei Șendreni).

Iniţiator: Costel Fotea

31. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

32. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Costel Fotea

33. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Costel Fotea

34. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Palatul Copiilor Galați în vederea organizării a unor activități extracurriculare de interes județean

Iniţiator: Costel Fotea

35. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării.

Iniţiator: Costel Fotea

36. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați».

Iniţiator: Costel Fotea

37. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».

Iniţiator: Costel Fotea

38. Modificarea Hotărârii nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” și a cheltuielilor legate de acesta.

Iniţiator: Costel Fotea

39. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați».

Iniţiator: Costel Fotea

40. Aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.

Iniţiator: Costel Fotea

41. Aprobarea acordurilor de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Local Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”) .

Iniţiator: Costel Fotea

42. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257/28.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI”.

Iniţiator: Costel Fotea

43. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/30.01.2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI GALAŢI”.

Iniţiator: Costel Fotea

44. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului: „Panou siglă luminoasă Secţia Radioterapie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”.

Iniţiator: Costel Fotea

45. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare spaţii de creaţie plastică şi expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

46. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE” Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

47. Aprobarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ȘI DRUMURI JUDEȚENE AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE 2018, JUDEȚUL GALAȚI”.

Iniţiator: Costel Fotea

48. Darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 200 m2, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele.

Iniţiator: Costel Fotea

49. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

50. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Cons Management Parc de Soft SRL Galați, pe anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea

51. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 11.002 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea

52. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea

53. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

(P)

Citit 5429 ori Ultima modificare Vineri, 14 Februarie 2020 14:10