Ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi

Ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)


CONSILIUL LOCAL GALAŢI
În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 15 09 2020, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Jiului, nr. 11;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și Eficientizarea Energetică Colegiul Național «Mihail Kogălniceanu» - Corp C1+C” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian, nr. 254” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 132/26.03.2020 de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente asociației de proprietari 113 din Municipiul Galați”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit «Motanul Încălțat»” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, Aleea Buhociu Ioan nr. 5;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96E;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele MICRO 19, MICRO 20, MICRO 21–SUBZONA 1–MICRO 19”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele MICRO 19, MICRO 20, MICRO 21–SUBZONA 2–MICRO 20”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele MICRO 19, MICRO 20, MICRO 21–SUBZONA 3–MICRO 21”;

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Galați, Bulevardul George Coșbuc nr. 33 A, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în folosința gratuită a Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Galați;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38 - bl. B3, B4, Micro 39C - bl. G-A9, Micro 39A - bl. W2-W3 în municipiul Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier str. Siderurgiștilor, str. Gh Doja, Bulevardul G. Coșbuc, str. AUREL VLAICU", subzona 1;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier str. Siderurgiștilor, str. Gheorghe Doja, Bulevardul G. Coșbuc, Str. AUREL VLAICU", subzona 2;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2020 - 2021;

18. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea proiectului de investiții "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentații de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2";

19. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați;

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în strada General Eremia Grigorescu nr. 7A, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în folosința gratuită a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir" - Sucursala Galați;

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 133/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc CD1, aferent asociației de proprietari nr. 113, Municipiul Galați", cu modificările ulterioare;

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 134/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc CD2, aferent asociației de proprietari nr. 113, Municipiul Galați", cu modificările ulterioare;

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 135/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc CD3, aferent asociației de proprietari nr. 113, Municipiul Galați", cu modificarile ulterioare;

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 136/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc CD4, aferent asociației de proprietari nr. 113, Municipiul Galați", cu modificările ulterioare;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent asociației de proprietari nr. 262, Municipiul Galați";

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 114/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc M1, b-dul George Coșbuc nr.3, aferent asociației de proprietari nr.252 bis, Municipiul Galați";

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 115/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, bloc SD5A1, str. Siderurgiștilor nr. 29, aferent asociației de proprietari nr. 320, Municipiul Galați";

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

29. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Street Food Park Galați” organizat de Asociația Why Not Us Galați;

30. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Parada Uniformelor Militare” organizat de Asociația Danubiana Galați;

31. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Galați a activitaților culturale din cadrul proiectului ”Episodul pilot al serialului Ana” organizat de Asociația Social Act Theatre;

32. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”ZidArt Fest Galați 2020” organizat de Asociația Ingenious Drama;

33. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Târg de Crăciun” organizat de Asociația Palmyra Fest;

34. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

35. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

36. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”;

37. Interpelări, intervenții, cereri;

38. Diverse.”

(P)

 

Citit 1528 ori Ultima modificare Miercuri, 09 Septembrie 2020 20:40