Convocare Consiliul Judeţean Galaţi

Convocare Consiliul Judeţean Galaţi
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 49
din 17 februarie 2021

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 23 februarie 2021, ora 1400 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 23 februarie 2021, ora 1400, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Drăguşeni (U.A.T. a comunei Drăguşeni).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârțănești (U.A.T. a comunei Fârţăneşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti).

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap “Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONG uri active în comunitate!”.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al comunei Costache Negri și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.

Iniţiator: Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

(P)

Citit 2332 ori Ultima modificare Miercuri, 17 Februarie 2021 17:04