ANUNȚ Consiliul Local Galați

ANUNȚ Consiliul Local Galați
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 24 02 2021, orele 1300, la sediul Consiliului Local Galați,  din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 41, Aleea Trestiilor, nr. 20;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, Nicolae Caranfil, nr. 1S;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, Nicolae Caranfil, nr. 1R;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14´, str. Muzicii, nr. 74;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 7, Ștefan cel Mare, nr. 3A;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, Aleea Platanilor,        39;
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Piața Centrală, str. Traian, nr. 136, bl. A3, tronson 1, parter;
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Piața Centrală, str. Traian, nr. 136, bl. A3,         tronson 2, parter;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C, subzona 2 Micro 39A”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Buna Vestire” Galați;
 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, în anul 2021;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane juridice;
 13. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii parcului „CFR” în parcul  „Carol I”;
 14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil - teren - din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;
 15. Proiect de hotărâre privind cererea adresată Consiliului Județean Galați pentru transmiterea imobilului “Piața Muzeului” din domeniul public al Județului Galați în domeniul public al Municipiului Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a  mijlocului fix ”Rețea alimentare cu apă strada 13 Decembrie”, precum și predarea acestuia în concesiune către Societatea Apă Canal S.A. Galați;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - Bloc PR3B, 1, 2, 3, B-dul Galați, nr. 7, Micro 21, din Municipiul Galați;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G13, sc. 3, Victor Vâlcovici, nr. 1 din Municipiul Galați;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe SD5A1 din Municipiul Galați aferent asociației de proprietari nr. 320;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 30, str. Regiment 11 Siret, nr. 33 B;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Arcașilor, nr. 52S;
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc I2, str. Siderurgiștilor nr. 20, aferent asociației de proprietari nr. 262, Municipiul Galați";
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - Bloc I2, Siderurgiștilor, nr. 20, Țiglina II, Municipiul Galați”;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - Bloc A2, Teleajen, nr. 7, Micro 16, Municipiul Galați”;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați”;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual 2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 33/30.01.2020 privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc Mureș, strada Portului, nr. 45, aferent Asociației de proprietari nr. 135, Municipiul Galați”;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 29” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Miron Costin - corp C1 și C2, str. Alba Iulia, nr. 1 Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Miron Costin - corp C1, str. Alba Iulia, 2, Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1, str.                   Vâlcovici, nr. 8, aferent asociației de proprietari nr. 575,  Municipiul Galați”;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 2, str. V. Vâlcovici, nr. 8, aferent asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați”;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, blocJ7, sc. 3, str. V. Vâlcovici, nr. 8, aferent asociației de proprietari nr. 575,  Municipiu Galați”;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, str. Feroviarilor, nr. 7 – I;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2021;
 38. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;
 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea", cu modificările ulterioare;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, a unui teren situat în incinta Serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 63;
 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 399/27.08.2020 privind testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanți la activitatea sportivă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului Sportiv United, în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați, în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc J7, sc. 1, 2, 3, str. V. Vâlcovici, nr. 8 aferent Asociației de proprietari nr. 575, Municipiul Galați";
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Codruța” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 47. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2021-2022;
 48. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 49. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările si completările ulterioare;
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și de reduceri la transportul în comun și a actului adițional la contractul de delegare nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb S.A.;
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 52. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Movilei, nr. 97;
 53. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 576/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Galați - 11 amplasamente”, cu modificările și completările ulterioare;
 54. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii;
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați;
 56. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” unităților spitalicești din municipiul Galați, serviciilor  publice de ambulanță și întregului personal;
 57. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
 58. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
 59. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați;
 60. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galați;
 61. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați;
 62. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Consiliul Administrativ al Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați;
 63. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Consiliul Administrativ al Teatrului de Păpuși "Gulliver" Galați;
 64. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Consiliul Administrativ al Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați;
 65. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și analiză a propunerilor de proiecte/programe sportive inițiate de către organizațiile sportive, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 66. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la administrarea societății Gospodărire Urbană S.R.L;
 67. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la administrarea societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;
 68. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la administrarea societății Industrial Parc S.R.L.;
 69. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la administrarea societății Transurb S.A.;
 70. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la administrarea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”;
 71. Interpelări, intervenții, cereri;
 72. Diverse”.

(P)

Citit 5790 ori Ultima modificare Joi, 18 Februarie 2021 19:32