Modificări la LEGEA PENSIILOR | Dovada vechimii în muncă, pe bază de adeverinţă

Modificări la LEGEA PENSIILOR | Dovada vechimii în muncă, pe bază de adeverinţă
Evaluaţi acest articol
(9 voturi)

A intrat recent în vigoare Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care stipulează că dovada vechimii în grupele I şi a II-a de muncă, realizată înainte de 1 aprilie 2001, în vederea reducerii vârstei de pensionare, se va face cu carnetul de muncă sau cu adeverinţe.

"Dovada vechimii în muncă în grupa I şi a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive",  se arată în actul  normativ menţionat.

În Legea pensiilor se face referire numai la adeverinţele emise pe baza documentelor verificabile. Legea 172 din 2016 stabileşte că prin "documente verificabile" se înţelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă; orice alte documente justificative.

Dacă vor exista suspiciuni referitoare la legalitatea încadrării activităţii în fostele grupe I şi II de muncă, se prevede că angajatorii sau alţi deţinători legali de arhive vor trebui să transmită (la cerere) caselor teritoriale de pensii documentele (întocmite înainte de 1 aprilie 2001) ce au stat la baza adeverințelor de încadrare în respectivele grupe. În acest caz, autorităţile vor verifica documentele pentru a vedea dacă s-a respectat legislaţia specifică.

În situaţia în care, urmare a verificărilor (...), se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă - Legea 172/2016

Citit 25910 ori Ultima modificare Sâmbătă, 02 Ianuarie 2021 01:57

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.