REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

Maggi te premiaza pentru ca pastrezi secretul gustului romanesc!

 

 

1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului "Maggi te premiaza pentru ca pastrezi secretul gustului romanesc" este TRUSTUL DE PRESA DUNAREA DE JOS SA, in colaborare cu GRAFITTI PUBLIC RELATIONS S.R.L cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 68, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/ 426/ 1991, reprezentată prin director general – Ing. Cristina Cocu, numită în cele ce urmează "Organizatorul".

 

2.DURATA SI REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.1Concursul se va desfăşura în perioada 10-13 septembrie 2012, prin intermediul site-ului www.viata-libera.ro, fără delimitare geografică.

1.2 Prezentul regulament este întocmit de către organizator şi va fi afişat pe pagina de web www.viata-libera.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament fără nici un fel de anunţ prealabil, urmărind astfel buna desfăşurare a concursului.

1.3 De asemenea, regulamentul va fi disponibil în copie în mod gratuit oricărui solicitant pe adresa: Galaţi, str. Domnească nr. 68

1.4 Toate premiile oferite în cadrul acestui concurs trebuie să fie revendicate în maxim 5 zile de la publicarea numelor câştigătorilor pe site-ul www.viata-libera.ro.

 

3. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

1.1 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament.

1.2Participanţii la concurs şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de organizator prin intermediul prezentului regulament, nerespectarea acestora atragând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători.

1.3Campania de promovare a concursului va fi efectuată în perioada 10-13 septembrie şi va fi publicată pe site-ul www.viata-libera.ro.

1.4O înscriere la concurs este considerată validă daca participantul a a trimis o reteta culinara a unui preparat romanesc la adresa de e-mail mentionata in textul ce anunta concursul, impreuna cu toate datele sale de contact.

1.5Ultima zi de participare la concurs este 13 septembrie 2012.

 

4. PARTICIPANTII

1.1Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu excepţia angajaţilor societăţii organizatoare precum şi a membrilor familiilor acestora.

1.2Un participant se poate înscrie o singura data in baza retetei culinare trimise.

1.3Prin transmiterea retetei culinare, participanţii îşi exprimă acceptul pentru termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament.

1.4Participanţii acceptă, dacă câştigă, să le fie publicat numele pe www.viata-libera.ro şi dacă este necesar şi în alte medii de informare.

1.5Tragerea la sorţi se va face la o zi după închiderea concursului, folosindu-se un soft care va alege aleatoriu una dintre adresele de e-mail valide folosite pentu înscrierea la concurs.

1.6Tragerea la sorţi va fi înregistrată pe suport video şi publicată pe site-ul www.viata-libera.ro după extragere.

1.7În ziua următoare desemnării câştigătorilor, se va publica pe site-ul www.viata-libera.ro numele acestora, precum şi intervalul in care castigatorii pot veni la sediul redactiei si ridica premiul in baza buletinului de identitate.

1.8Dacă câştigătorul desemnat are domiciliul în afara oraşului Galaţi, acesta are obligaţia de a plăti transportul prin poştă/ curierat pentru livrarea premiului.

 

5. PREMIILE CAMPANIEI

1.1Fondul de premiere al acestui concurs este 149,7 ron.

1.2Desemnarea câştigătorului va avea loc pe data 14.09.2011

1.3Premiile consta in 3 tigai marca Tefal

1.4Premiile în obiecte sau produse nu se pot compensa în bani.

1.5Organizatorul va garanta că deţine în proprietate premiul ce îl oferă câştigătorului concursului. Organizatorul declară că produsul oferit ca premiu este un produs sigur, aflat în cadrul termenului de valabilitate, nu prezinta riscuri pentru viaţă, sănătate sau securitatea câştigătorului.

 

6. RIDICAREA PREMIILOR

1.1 Câştigătorul desemnat prin tragere electronică la sorţi este aşteptat în holul redacţiei cotidianului ’’Viaţa Liberă’’ din Galaţi, str. Domnească nr. 68, in intervalul publicat pe siteul www.viata-libera.ro

1.2 În momentul ridicării premiului câştigătorul este obligat să prezinte documentul de identitate, o copie dupa acesta şi să semneze procesul verbal de predare primire.

1.3 Numele câştigătorului urmează să fie afişat pe siteul www.viata-libera.ro

Premiile neridicate de către câştigător în termen de 5 zile de la data publicării în cotidianul Viaţa Liberă revin organizatorului, iar câştigătorul pierde dreptul de atribuire a premiului.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii care se consideră necâştigători ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.

 

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

1.1 În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorul este obligat să publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestui concurs pe site-ul www.viata-libera.ro .

1.2 Prin simpla participare la concurs şi comunicarea datelor personale organizatorului, participanţii sunt de acord ca datele lor sa intre în baza de date a organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de organizator, pentru a informa participanţii cu privire la noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de marketing. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, organizatorul nu va mai folosi datele lor personale dupa terminarea prezentului concurs.

1.3 Participantul are dreptul: la informare, acces la date, la intervenţie asupra datelor, la opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei. Organizatorii le pot solicita participanţilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, denumirea/numele şi prenumele lor. Participanţii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere.

1.4 Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului.

 

8. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legii, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

Organizatorul poate anula concursul. Participanţii vor fi informaţi cu privire la acest lucru prin intermediul paginii web şi a altor posibile mijloace de comunicare. În acest caz, organizatorul nu este răspunzător faţă de participanţi pentru daunele provocate.

 

9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Galaţi.

 

 

TRUSTUL DE PRESA DUNAREA DE JOS SA

Director General

Ing. Cristina Cocu

 

 

Citit 7606 ori Ultima modificare Luni, 10 Septembrie 2012 00:53