Prețurile medii ale produselor agricole, valabile pentru anul 2022

Prețurile medii ale produselor agricole, valabile pentru anul 2022
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor sau bunurilor agricole se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit (arendași) la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Galați.

Venitul net obținut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal se stabilește la fiecare plată, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Venitul brut se stabilește pe baza contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. Conform AJFP Galați, în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Județean.

Prețurile medii pentru produsele agricole din Galați, pentru anul 2022

Astfel, potrivit Hotărârii nr. 321 din 21 decembrie 2021 a Consiliului Județean Galați, prețurile medii pentru anul fiscal 2022 sunt următoarele: 0,98 lei/kg pentru grâu, 0,88 lei/kg - porumb, 0,73 lei/kg - orz, 1,90 lei/kg pentru floarea-soarelui, 2,44 lei/kg - soia și 0,85 lei/kg pentru mazăre furajeră. De asemenea, conform Hotărârii 320 din aceeași dată, prețul mediu pe tona de masă verde obținută de pe pajiști este de 36 de lei, pentru anul fiscal 2022.

Impozitul astfel calculat și reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, termen până la care trebuie completat și depus și formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", în vederea declarării impozitului pe veniturile din arendă și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reținut și plătit de către arendaș, este impozit final, iar arendatorii mai pot avea obligații declarative/de plată doar în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), după caz, precizează AJFP.

Cum se plătesc contribuțiile de asigurări sociale de sănătate

Dacă veniturile din arendă sunt obținute de la un singur arendaș, iar nivelul net al acestora este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară, arendașul are obligația să calculeze, să rețină, să plătească și contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să o declare corespunzător în formularul 112.

Dacă veniturile din arendă sunt realizate de la mai mulți plătitori de venit (arendași), iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin unul dintre ei sunt cel puțin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, arendatorul desemnează arendașul care are obligația calculării, reținerii, plății și declarării prin formularul 112 a CASS.

În situația în care nivelul veniturilor din arendă obținute de la fiecare plătitor de venit este sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, dar venitul net cumulat depășește acest plafon, arendatorul are obligația depunerii formularului 212 "Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" în vederea declarării și plății CASS.

AJFP Galați mai precizează că un exemplar al contractului de arendare trebuie depus la fiecare Consiliu Local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ținut de secretarul Consiliului Local.

Citit 1900 ori Ultima modificare Vineri, 30 Septembrie 2022 11:37

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.