Reorganizare ANAF, cu dedicaţie - Cele mai performante IMM-uri din Galaţi, subordonate fiscal Constanţei!

Reorganizare ANAF, cu dedicaţie - Cele mai performante IMM-uri din Galaţi, subordonate fiscal Constanţei!
Evaluaţi acest articol
(27 voturi)

* Sub pretextul înfiinţării unei Administraţii pentru contribuabili mijlocii, Constanţa a obţinut „ciuntirea” DGRFP Galaţi * Patronatul IMM-urilor Galaţi susţine că statutul de „excepţie” al Regiunii Sud-Est vine pe fondul presiunilor politice şi intereselor în ceea ce priveşte controlul resurselor din bugetele publice * Pentru 430 de companii gălăţene, drumurile fiscale vor duce la Constanţa


Anul 2016 începe cu o surpriză neplăcută pentru mediul de afaceri gălăţean în ceea ce priveşte administrarea fiscală. Mai exact, după cum a avertizat public Patronatul IMM-urilor Galaţi, în urma unor măsuri de „reorganizare” a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), structura Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Galaţi „a fost ciuntită”, iar atribuţiile în ceea ce priveşte gestionarea contribuabililor încadraţi în categoria întreprinderilor mijlocii vor fi preluate de o structură nouă, care va avea sediul în Constanţa. Prin întreprinderi mijlocii se înţeleg întreprinderile care au o cifră de afaceri anuală de până în 50 milioane de euro şi un număr de angajaţi cuprins între 50 şi 250 de salariaţi. Altfel spus, dacă este să facem abstracţie de marii contribuabili - gen ArcelorMittal, Damen, Arabesque, Mairon, Vega, NAVROM, preluaţi deja în administrare de structurile centrale ale ANAF – cele mai performante companii gălăţene - în jur de 430 de societăţi se încadrează în criteriile mai sus amintite – vor fi direct subordonate structurilor fiscale din Constanţa. Acest lucru va avea în opinia reprezentanţilor patronatelor efecte negative şi în plan economic, dar şi în ceea ce priveşte influenţa administrativă a Galaţiului în plan regional.

Mărul fiscal al discordiei

Potrivit preşedintelui Patronatului IMM-urilor Galaţi, Marian Filimon, totul pleacă de la mai vechea reorganizare, din 2013, a structurilor Ministerului de Finanţe în urma căreia, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, au fost înfiinţate câte o Direcţie Regională Antifraudă şi o Direcţie Generală Regională a Finanţelor Publice. În cazul Regiunii Sud-Est, care reuneşte judeţele Galaţi, Brăila, Constanţa, Tulcea, Vrancea şi Buzău, sediul DGRFP a fost fixat la Galaţi, iar sediul Direcţiei Antifraudă la Constanţa, asta în condiţiile în care constănţenii şi-ar fi dorit cu ardoare să le revină lor şi structurile fiscale regionale.

„În toate regiunile, Direcţiile Antifraudă au fost stabilite într-un judeţ, iar structurile regionale fiscale – DGRFP – în alt judeţ. Sistemul a început să funcţioneze, numai că constănţenii nu au stat cu mâna în sân, au produs o activitate incisivă de lobby, de influenţă politică majoră asupra fostului Guvern şi n-au acceptat niciodată ca DGRFP să aibă sediul la Galaţi. Şi ştim acest lucru de la partenerii noştri din Constanţa… Pe fondul acestor presiuni, au început să apară şi roadele. Astfel, anul trecut, în timpul guvernării Ponta, s-a emis o Hotărâre de Guvern (HG nr.816/2015) privind organizarea şi funcţionarea ANAF prin care sunt prevăzute noi reglementări privind funcţionarea DGRFP-urilor. Una dintre reglementări este în mod evident „cu dedicaţie” pentru Constanţa. Mai exact, se prevede, printre altele, că în cadrul Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice să funcţioneze, ca structură fără personalitate juridică, Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii. Organizarea acestei structuri, alături de celelalte structuri (Vamă, AJFP-uri, servicii fiscale etc.) se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF. În mod logic, aceste Administraţii pentru Contribuabili Mijlocii ar trebui să funcţioneze tot în judeţele în care îşi au sediile DGRFP-urile, dar, ce să vezi, sub semnătura preşedintelui ANAF, Gelu Diaconu, în cazul Regiunii Sud-Est se face o excepţie şi sediul Administraţiei contribuabililor mijlocii se stabileşte la Constanţa şi nu la Galaţi, aşa cum ar fi fost normal!”, a explicat preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi, Marian Filimon.

Care a fost "baza legală"

În speţă este vorba de ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.752/30.10.2015, prin care, la art. 3, în cele opt regiuni de dezvoltare, Administraţiile Contribuabili Mijlocii se reorganizează prin comasarea unor atribuţiuni atât pe linia de colectare, cât şi cea de inspecţie fiscală existente la nivelul Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor Publice. În acelaşi articol se precizează că noile Administraţii Fiscale pentru contribuabili mijlocii vor funcţiona în localităţile în care îşi au sediul Direcţiile Regionale ale Finanţelor Publice. Până aici, argumentul acestei reorganizări ar putea fi, eventual, acela că se doreşte realizarea unei structuri în cadrul DGRFP-urilor care să răspundă necesităţilor care apar la nivelul întreprinderilor mijlocii.

Surpriza vine, însă, la alin.(2) din art.3 în care se spune că „Prin excepţie de la prevederile alineatului anterior, sediul Administraţiei pentru contribuabili mijlocii din cadrul DGRFP Galaţi se organizează în municipiul Constanţa”! Practic, sub pretextul reorganizării, DGRFP Galaţi este „ciuntit”, iar administrarea contribuabililor mijlocii trece, de facto, în subordinea structurilor de finanţe din judeţul Constanţa!

Mai mult, ca urmare a unei întâlnirii, tot din octombrie 2014, a preşedintelui ANAF cu o delegaţie a Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici (SNFP) având ca temă reorganizarea ANAF, în „Concluziile” acestei întâlniri (înregistrate SNFP Nr.5676/21.10.2015 – ANAF nr.3186/21.10.2015), la pct.2 al documentului se reconfirmă faptul că, în Regiunea Sud-Est, Constanţa va fi cea care se va ocupa de gestionarea contribuabililor mijlocii.

„Este oarecum surprinzătoare uşurinţa cu care a fost acceptată această prevedere, pentru că e logic să ne întrebăm dacă personalul DGRFP Galaţi va mai rămâne acelaşi, în condiţiile în care obiectul muncii nu va mai fi la fel de consistent... Oricum, este singura regiune din ţară în care întâlnim o astfel de anomalie administrativă şi nu credem că ea e rodul unei întâmplări. Pe de o parte sunt, după cum am spus, presiunile Constanţei, dar credem că o parte din vină pentru această «amputare» a unei instituţii gălăţene revine chiar celor care ar fi trebuit să vegheze la viitorul Galaţiului – parlamentari, şefi din administraţia publică sau ai unor instituţii. Nimănui nu i-a păsat de ce se întâmplă, aceste prevederi de «reorganizare» au trecut fără ca nimeni să bage de seamă, iar acum aproape că suntem în faţa faptului împlinit! Este a 15-a instituţie de interes regional pe care, în ultimii ani, Galaţiul o pierde sau i se reduc mult din atribuţii, fără ca cineva din cei implicaţi din punct de vedere al responsabilităţii faţă de judeţul Galaţi să ia atitudine!”, a punctat preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi.

Ce a adus Galaţiului „reorganizarea” fiscală - Taxe şi impozite cu carul, investiţii cu paharul

Chiar dacă, la nivelul discursului public, se aminteşte des de principiul descentralizării, în practică sunt descentralizate doar responsabilităţile, în timp ce tinde tot mai mult spre o centralizare a surselor de finanţare, apreciază preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi, Marian Filimon. Încercarea Constanţei de a pune mâna la nivel regional pe Administraţia contribuabililor mijlocii, smulsă de la DGRFP Galaţi, are legătură cu acest proces, consideră reprezentantul mediului de afaceri gălăţean.

„De ce nu merg, firesc, cele două – descentralizarea şi resursele financiare, mână în mână? Pentru că este nevoie ca fiecare primar, fiecare preşedinte CJ sau de instituţie publică să meargă să se căciulească la Bucureşti – pentru că contribuabilii mari sunt la Bucureşti. Acum, contribuabilii mijlocii sunt la Constanţa. Aşa că, se pare, vom merge cu căciula în mână şi la Constanţa… Asta pentru că, din informaţiile pe care le avem, aceste încercări de «reorganizare» nu se vor opri aici. Cel mai probabil, în perioada următoare Constanţa va încerca să pună mâna şi pe structurile vamale, pentru ca, în cele din urmă, să preia cu totul structurile DGRFP Galaţi, pentru că, practic, n-ar mai rămâne aici decât administrarea întreprinderilor mici şi micro”, a declarat preşedintele Patronatului IMM-urlor Galaţi, Marian Filimon.

Un exemplu dat de acesta este cel referitor la modul de alocare a cotelor din TVA şi din impozitul pe profit plătit de contribuabilii mijlocii, cu sediul social în Galaţi, către bugetul CJ. „Vorbim de 430 de firme, practic «crema» IMM-urilor din Galaţi. După mutarea lor din punct de vedere fiscal la Constanţa ne va fi foarte greu să ştim, de exemplu, ce sume s-au încasat de la ei, deci nu vom putea şti dacă la repartizarea sumelor nu vor fi «ajustări» în defavoarea Galaţiului. Pentru că, dacă este să ne luăm după ce se întâmplă cu taxele şi impozitele colectate de la marile întreprinderi, nu ne-ar mira să se întâmple la fel şi cu întreprinderile mijlocii”, a arătat preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi.

Reprezentantul mediului de afaceri a subliniat că, deşi întreprinderile gălăţene au avut contribuţii consistente la bugetele publice, acest lucru nu s-a regăsit şi în proiectele de dezvoltare derulate de stat la nivel regional.

„Ni s-au luat banii din taxe şi impozite, dar de 25 ani nu s-a mai investit nimic în Moldova, ce să mai spunem de Galaţi! De ani de zile ne rugăm să ne facă şi nouă o autostradă sau măcar un capăt de drum-expres şi ne-am ales doar cu vorbe. Galaţiul a ajuns într-o situaţie economică grea – fără infrastructură, fără perspective investiţionale importante, fără nimic şi asta inclusiv din cauza modului deficitar în care au fost gestionate resursele publice. Un echilibru, măcar instituţional, administrativ trebuie să ducă la scăderea disparităţilor regionale, nu la adâncirea lor”, a mai arătat reprezentantul mediului de afaceri.

Birocraţie până peste cap. Galaţiul, „retrogradat” economic

Unul dintre efectele imediate ale trecerii societăţilor gălăţene în subordinea Administraţiei Contribuabililor Mijlocii cu sediul la Constanţa va fi creşterea dificultăţilor de ordin birocratic, apreciază patronatele gălăţene.

„Se bate foarte multă monedă pe acest sistem on-line. Dar practica demonstrează că acest sistem nu este suficient. Între întreprindere şi Finanţe este o relaţie permanentă, directă. Sunt o groază de hârtii de care ai nevoie – caziere fiscale, adeverinţe pentru participarea la licitaţii, chestiuni pe partea de bilanţ, date contabile etc. – pe partea bunei funcţionalităţi a unei societăţi comerciale. Veţi spune, poate, că acest lucru este valabil şi pentru Constanţa, dacă această administrare a contribuabililor mijlocii ar rămâne la Galaţi. Dar lucrurile nu stau chiar aşa, pentru că Galaţiul are o poziţie centrală la nivelul Regiunii Sud-Est, iar aceasta a fost şi una dintre raţiunile pentru care sediul DGRFP a fost stabilit aici. Cum este să te duci din Vrancea sau Buzău până la Constanţa? După ce că lucrurile merg cum merg, să mai pui şi oamenii pe drumuri sute de kilometri pentru o hârtie?”, a arătat preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi, Marian Filimon. Acesta a precizat că patronatele gălăţene vor încerca, acum, în al 12-lea ceas, să facă propriile demersuri în structurile din care fac parte pentru a stopa „retrogradarea” fiscală a Galaţiului şi subordonarea acestuia, pe cele mai importante societăţi, Bucureştiului sau Constanţei.

„Vom aborda această problemă şi la nivelul Federaţiei Patronatelor din Regiunea Sud-Est, am discutat deja o serie de aspecte şi la nivelul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR). Vom avea o serie de demersuri şi în Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Finanţelor, dar şi prin reprezentanţii pe care îi avem în Comitetul economico-social. Lucrurile nu vor fi uşor de îndreptat, dar vom încerca tot ce depinde de noi”, a declarat preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi, Marian Filimon. Acesta a precizat că, indiferent care va fi rezultatul, reprezentanţii Galaţiului trebuie să iasă din această letargie păguboasă şi să se bată pentru a opri dezintegrarea economică şi administrativă a judeţului nostru.

AFLĂ ce FIRME GĂLĂŢENE vor intra primele sub papucul FISCAL al Constanţei

Citit 9203 ori Ultima modificare Joi, 14 Ianuarie 2016 00:36

10 comentarii

 • postat de Sorinacio gl.
  Miercuri, 13 Ianuarie 2016 09:37
  82.137.14.***
  Mai rău nu poate fi. Poate pentru șmenarii locali să se micșoreze ciolanul. Dar stați liniștiți, au rezerve suficiente până la o o viitoare reorganizare.
  0
  1
  Raportează
 • postat de cand altii au desert vin catre tari fertile, bogate in aur, paduri, ape minerale si alte bogatii. V-ati prins acum?
  Marți, 12 Ianuarie 2016 21:10
  78.97.221.***
  Sa va spun un secret pe care unii il stiu: tara asta se vrea distrusa de anumite forte, depopulata si ocupata de altii. Prima etapa: distrugerea economiei, fabricilor, industriei etc, a doua etapa: depopulare, neincurajarea nasterilor, uciderea celor slabi, saraci, cu boli, pensionari etc, a treia etapa popularea de catre celelalte forte, ocuparea tarii, structurilor, institutiilor etc, poporul roman nu va mai exista pt ca vom fi si minoritari apoi distrugerea totala. Stiti voi de catre cine!
  2
  2
  Raportează
 • postat de contra Vantului
  Marți, 12 Ianuarie 2016 19:38
  86.121.183.***
  rezolvati naibi problemele care afecteaza oamenii, nu posturile caldute de bugetari.
  Autostrada macar pana la A2 ca degeaba s-ar face legatura cu Buzaul atat timp cat nu exista autostrada la Buzau. Locuri de munca pentru tineri, ajutoare mai multe pentru batrani pentru saraci.

  Anaf se reorganizeaza odata la 3 ani nu e nici o noutate aici ci e pierdere de timp.
  1
  9
  Raportează
 • postat de citizen
  Marți, 12 Ianuarie 2016 12:18
  109.98.87.***
  Daca ramane definitiva masura asta prevad o migrare sau chiar inchidere a multor firme din cele 430, ceea ce ar insemna o situatie dezastruoasa pentru judet cu somaj peste 10%.
  Se pare ca nici in 2020 nu se intrevede o speranta pentru (macar) o sosea expres Buzau - Braila - Galati sau Focsani - Galati - Braila. Estul tarii nu a fost si nu este o prioritate pentru imbuibatii de la centru, cu exceptia Constantei (unde interesele sunt mari).
  0
  16
  Raportează
 • postat de GALATEAN
  Marți, 12 Ianuarie 2016 11:57
  78.96.253.***
  O fi nevoie de parlamentarul ala galatean, vorbitor UNIC de limba franceza, sa rezolve problemele Galatiului?

  Intreb si eu.

  Oare pe unde o fi, in ce tara cu probleme sfasietor de importante pentru tara?

  Mama voastra de banditi!
  0
  16
  Raportează
 • postat de v
  Marți, 12 Ianuarie 2016 11:36
  213.218.53.***
  Tov parlamentari galateni dormiti ???
  0
  18
  Raportează
 • postat de Sandu.
  Marți, 12 Ianuarie 2016 08:43
  109.103.134.***
  Si Galatii si Braila sufera din cauza Constantei .Ce avem noi comun cu Dobrogea. Nimic,insa acest oras plin de hoti cu mult mai multi si mai mari decat in cele doua orase dunarene a reusit cu sprijinul celor din Bucuresti sa acapareze conducerea si coordonarea majoritatilor institutiilor publice de interes regional.Ce au facut parlamentarii din cele doua orase .Nimic.Daca s/ar reusi macar,ca colectarea pentru marii contribuabili din Galati mentionati in articol sa nu se mai faca la Bucuresti ci local si noi am avea niste resurse cu mult mai mari decat cele din prezent.Toate guvernele din 90 si pana azi au contribuit decisiv la decaderea celor doua orase.Este cazul sa ne trezim si printr/o actiune civica de amploare sa aratam ca zona noastra a fost uitata si ignorata de guvernanti ,ca si cum am fi la fel ca Vaslui,Botosani Giurgiu.Ialomita ,Telorman.Sa facem ceva asa cum au facut brailenii in1968 cand s/au infiintat judetele care l/au determinat pana si pe Ceausescu sa revina la proiectul initial Numai prin manifestatii masive vom reusi sa atragem atentia chiar si acestui guvern de asazisi tehnocrati...
  3
  20
  Raportează
 • postat de UN DESTEPT
  Marți, 12 Ianuarie 2016 08:19
  5.13.149.***
  Treziti-va!Lasati orgoliile si faceti din unirea municipiilor Galati si Braila un conglomerat de care sa se teama toti.
  1
  30
  Raportează
 • postat de Alec
  Marți, 12 Ianuarie 2016 08:07
  81.196.80.***
  Sa nu uitam ca avem un parlamentar foarte "activ": dr. Rosca Lucretia. Poate cineva sa arate o initiativa sau o propunere avansata de aceaSTA ???
  0
  29
  Raportează
 • postat de Themighty
  Marți, 12 Ianuarie 2016 07:56
  82.137.14.***
  Asta e rodul muncii asidue a parlamentarilor galateni in frunte cu victor paul dobre
  0
  34
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.