Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Părinţii îşi pot înscrie copiii la grădiniţă pentru anul școlar 2021-2022, după ce, din 17 mai, au avut loc reînscrierile. Potrivit unei adrese transmise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare, la înscriere părinții pot transmite grădiniței datele necesare și prin telefon sau e-mail. 

Toate grădinițele trebuie să afișeze capacitatea și numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare, mai ales că, de anul acesta, grupa mare este obligatorie.

Pe site-ul Ministerului Educației sunt publicate următoarele informații cu privire la înscrierea în grădiniță: 

Orarul înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind scolicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

Dacă numărul înscrişilor este mai mare decât numărul locurilor

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preșcolari, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 28 mai 2021) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 - 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Menționăm că unităţile de învăţământ preșcolar particular vor afişa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părinții pentru a lua decizii în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, condițiile organizatorice și logistice necesare.

Lista grădiniţelor din Galaţi

1. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, Str. Rosiori nr.12, Mazepa I, tel.0236315480, fax 0236435054, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 Str. Ovidiu nr.10, Bl.E1 Ap.65-66, tel.0236431627, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. GRĂDINIŢA  CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA DOAMNA"  Str. Domnească nr.114, tel./fax 0236412792, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGUREL" Str. Traian nr.303, tel.0236414844
5. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "TWEETY" Str. T. Vladimirescu nr.8, tel.0236311893, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 Str. Universităţii nr.45, tel./fax.0236412264, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.26 Str. Dr. Carnabel nr.7, tel.0236412531
8. GRĂDINIŢA CU PROGRAM SAPTAMANAL NR.32 Str. Gamulea nr.40, tel.0236411654
9. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 Str. Domnească nr.65, tel.0236411158, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 Str. Constructorilor nr.14, tel.0236312575, fax.0236413016,  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
11. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 40 Str. Constructorilor nr.21, bl.B2 ap.1, tel.0236452550, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
12. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Sf. Stelian" Str.Regiment 11 Siret nr.2, bl.I3, Tiglina 1, tel.0236430852, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
13. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "Ioan Neniţescu" Str. Ion Neniţescu nr.12, tel./fax 0236415967
14. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Tedi" Str.Stelei nr.2, tel./fax 0236492523, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
15. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Ciprian Porumbescu" Str. Nae Leonard nr.7, Bl.C5A, Ap.20-21-22,  tel.0236490392, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
16. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 Str. Gh. Asachi nr.1, tel./fax. 0236498468, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
17. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 36 Str. Regiment 11 Siret nr. 33, Tiglina I, tel./fax.0236438327, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
18. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Licurici" Str. Barbosi nr.2 7, tel./fax.0236468552, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
19. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Codruţa" Str. Costache Conachi nr.1, tel.0236442491, fax.0236310324, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
20. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Step by Step" Str. Lăcatusilor nr. 45A, tel./fax.0236442711, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
21. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Motanul încălţat" str. Costache Conachi nr. 2C, tel.0236442161, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
22. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Voinicelul" Str. M. Sadoveanu nr.1, tel.236416511, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
23. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Alice" B-dul Dunărea nr.27, Bl.D7, tel. 0236444337
24. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Camil Ressu" str. Camil Ressu nr.1 BL. U1,  tel.0236424288, fax.0236423914, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
25. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 Micro 13B, str. Feroviarilor nr.25, Bl. E, tel.0236423914
26. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Croitoraşul cel Viteaz"  Str. Drumul Viilor nr.36 bis, Bl.U3-U4, tel.0236490392, fax.0236461304, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
27. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Arlechino" Str. Ionel Fernic nr. 13B, tel./fax.0236499998, e-mal: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
28. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Otilia Cazimir" Str. Henri Coandă nr.20, Bl.U5, tel./fax.0236310715
29. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39 Str. Odobesti nr.1 bis, tel./fax.0236461148, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
30. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr. 19  Str.Milcov nr.50, bl.J1,  tel.0236320275
31. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.  47 Str. Av. M. Zorileanu nr.13,  tel.0236473056
32. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "Ion Creangă" Str. Milcov nr.13 bis, tel.0236465323, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
33. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "Prichindel" B-dul Dunărea nr.2B Micro 20,  tel.0236444221, fax.0336401735, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
34. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 64 Str. Brăilei nr.226, Bl.D5,tel./fax.0236446345, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
35. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr. 44 Str. Gorunului nr.6, tel.0236468366, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citit 1333 ori Ultima modificare Luni, 07 Iunie 2021 23:05

Lasă un comentariu

Utilizatorul este singurul responsabil de conţinutul mesajelor pe care le postează şi îşi asumă toate consecinţele.

ATENTIE: Comentariile nu se publică automat, vor fi moderate. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare, iar autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate.

Prin comentariul meu sunt implicit de acord cu politica de confidenţialitate conform regulamentului GDPR (General Data Protection Regulation) şi cu Termeni si condițiile de utilizare ale site-ului www.viata-libera.ro