Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Domenii de studii cu specializări cerute de piaţa muncii
FACULTATEA DE DREPT

La Facultatea de Drept a Universităţii “Danubius”, recunoscută la nivel naţional şi european pentru performanţa academică a cadrelor didactice, pentru numeroasele premii obţinute de studenţii acestei Facultăţi la competiţiile ştiinţifice din ţară, dar mai ales pentru profesionalismul absolvenţilor săi, se pot înscrie anul acesta 475 de studenţi la programul de studii de licenţă (300 – IF, 75 – FR şi 100 – ID) şi 200 de studenţi la următoarele programe de studii universitare de masterat:

- Drept şi Administraţie Pu­blică Europeană – forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri; forma de învăţământ cu frecvenţă redusă – 50 de locuri;

- Dreptul Uniunii Europene – forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri;

- Ştiinţe penale – forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri.

Toate programele de studii, pentru toate formele de învăţământ sunt ACREDITATE!

http://admitere.univ-danubius.ro/archives/775

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Pornind de la deviza Calitate, continuitate şi integrare în valorile europene!, cadrele didactice de excepţie ale Facultăţii de Ştiinţe Economice a Uni­veristăţii “Da­nubius” au format în decursul anilor specialişti capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economico-financiară la nivel local, regional, naţional şi internaţional, să gestioneze şi să influenţeze dimensiunea valorică a societăţii în domeniile specifice: finanţe şi bănci; administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune; informatică economică.

Pentru anul universitar 2013- 2014, se pot înscrie la această facultate 825 de studenţi, la una dintre cele patru specializări de la domeniile de licenţă, cu o durată de 3 ani, astfel:

- Domeniul de licenţă: Fi­nanţe, Specializarea: Finanţe şi Bănci (IF – ACREDITAT – 150; FR – AUTORIZAT – 75; ID – ACREDITAT – 100);

- Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor, Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF – ACREDITAT – 125; ID – ACREDITAT – 100);

- Domeniul de licenţă: Contabilitate, Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF – ACREDITAT – 100; FR – AUTORIZAT – 75);

- Domeniul de licenţă: Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Specializarea: Informatică Economică (IF – AUTORIZAT – 100).

În cadrul acestei facultăţi pot fi urmate studiile unuia dintre programele de masterat, toate acreditate, astfel:

 

DOMENIUL DE STUDIU: FINANŢE

Management Financiar Public şi Privat: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri;

Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri.

 

DOMENIUL DE STUDIU: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Managementul Afacerilor în Comerţ şi Turism: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri;

Managementul Afacerilor în Comerţ şi Turism – CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri.

Managementul Bioeconomiei în contextul Creşterii Durabile: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri;

 

DOMENIUL DE STUDIU: ADMINISTRAREA AFACERILOR ŞI FINANŢE

Shipping International Trade and Finance, MASTER INTERNAŢIONAL şi INTERDISCIPLINAR, înfiinţat în parteneriat cu Universitatea „Piraeus” din Grecia, oferă asolvenţilor DIPLOMĂ DUBLĂ emisă de ambele universităţi: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri.

 

DOMENIUL DE STUDIU: ADMINISTRAREA AFACERILOR, ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Afaceri şi Economie Internaţională: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri.

 

DOMENIUL DE STUDIU: CONTABILITATE

Audit şi Control Public şi Privat: forma de învăţământ cu frecvenţă – 50 de locuri.

http://admitere.univ-danubius.ro/archives/779

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Cu trei domenii de studiu de licenţă şi trei specializări, această facultate, cu o pronunţată componenţă umanistică, oferă o maximă deschidere spre viitor, cei 250 de studenţi care vor fi admişi în acest an vor dobândi, în decursul celor trei ani, nu doar informaţia fundamentală din domeniu, ci şi o gamă de discipline care îi va modela ca personalitate, le va deschide noi orizonturi ale cunoaşterii şi îi va transforma în personalităţi flexibile, apte să îşi asume provocările următoarelor decenii.

 

Domeniul de studiu: Ştiinţe ale Comunicării, Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice: (IF – ACREDITAT – 50; ID – AUTORIZAT – 50);

 

Domeniul de studiu: Ştiinţe Administrative, Specializarea: Asis­tenţă Managerială şi Secre­tariat: (IF - AUTORIZAT – 100);

Domeniul de studiu: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Specializarea: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene IF – ACREDITAT – 50).

http://admitere.univ-danubius.ro/archives/786

 

DANUBIUS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   www.dibs.ro

Universitatea “Danubius” confirmă prin infiinţarea Danubius International Business School – DIBS, deschiderea internaţională şi orientarea programelor de studii către abordarea global şi integrată a educaţiei de business. În doar şase luni de la înfiinţare, DIBS are deja în structura sa un program de tip Executive MBA – International MBA, o şcoală de coaching – Danubius Coaching School şi o reţea de Centre Regionale de Excelenţă pentru Dezvoltare Organizaţională – CREDO. Pentru mai multe detalii www.dibs.ro.

International MBA

Universitatea „Danubius” în parteneriat cu Universitatea Arcadia din Pennsylvania, SUA, a lansat anul acesta cel mai intensiv program de tip Executive MBA din România: IMBA (International MBA), program acreditat internaţional de către ACBSP - Accreditation Council for Business Schools and Programs. Programul International MBA este înfiinţat în cadrul DIBS, susţinut în limba engleză şi este dedicat specializării managerilor de top şi antreprenorilor din România şi din Estul Europei, fiind centrat pe o nouă viziune globală adaptată realităţii mediului economic actual. Pentru mai multe detalii www.dibs.ro.

Danubius Coaching School

Înfiinţată în parteneriat cu cea mai răspândită şcoală de coaching din Europa Noble Manhattan Coaching UK - unul dintre primii cinci furnizori de servicii educaţionale în coaching din lume şi cu Institutul International de Coaching (IIC), Danubius Coaching School te pregăteşte pentru una dintre cele mai noi şi frumoase profesii din COR şi anume aceea de coach, diplomele fiind recunoscută oriunde în lume! Cursurile oferite sunt: Practitioner Coach Diploma, Coaching Fundamentals Certificate, Practitioner Coach Certificate. Pentru mai multe detalii www.dibs.ro.

CREDO - Centrul Regional de Excelenţă pentru Dezvoltare Organizaţională

Prin CREDO, Universitatea „Danubius” proiectează soluţii personalizate pentru fiecare firmă - client, oferind servicii de training (în management, vânzări, marketing, juridic, financiar, abilităţi personale etc.) consultanţă (în management, în activităţi de aprovizionare, stocare, livrări, în strategii de atragere şi gestionare a clienţilor, în marketing şi comunicare etc.) şi cercetare de piaţă (studii pentru piaţa naţională şi internaţională, studii privitoare la concurenţă, studii de satisfacţie în rândul clienţilor etc.),prin experţi care provin din economia reală cu o experienţă de peste 10 ani în companii naţionale şi multinaţionale, fiind o garanţie a calităţii soluţiilor implementate. Pentru mai multe detalii www.dibs.ro.

ŞCOALA POSTLICEALĂ DANUBIUS: SOLUŢIA PENTRU „FĂRĂ BACALAUREAT”

Universitatea “Danubius” găzduieşte, începând din acest an, şi o Şcoală postliceală care asigură elevilor o încadrare optimă în viaţa socio-profesională în condiţiile realităţii economice şi sociale actuale, asigurîndu-le o calificare postliceală în condiţii europene şi cu profesori universitari.

În decursul celor doi ani de studii la una dintre cele două specializări ale Şcolii Postliceale “Danubius” în domeniul TURISM, AGENT TURISM-GHID şi ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE, cei 60 de elevi au posibilitatea de a se pregăti în paralel pentru Bacalaureat, în mod gratuit. Pentru detalii, accesaţi: http://media.univ-danubius.ro/news/2013/05/22/scoala-postliceala-%e2%80%9ddanubius%e2%80%9d/

TAXELE - NICI PRIORITATE, NICI OBSTACOL!

În comparaţie cu alte universităţi din ţară, Universitatea “Danubius” a păstrat un nivel scăzut al taxelor de înscriere şi de şcolarizare pentru anul universitar 2013- 2014.

Astfel, dacă la majoritatea universităţilor taxa de înscriere este în medie de 200 de lei, la Universitatea “Danubius” candidaţii plătesc doar 130 de lei pentru înscriere la licenţă şi 150 de lei pentru înscriere la masterat.

Există şi posibilitatea scutirii de taxa de înscriere, de exemplu pentru cadrele didactice în activitate şi copiii cadrelor didactice cu vârsta de până la 25 de ani.

Şi taxa de studii pentru programele de licenţă este mai scăzută decât la alte instituţii de învăţământ superior din ţară, respectiv, 2400 lei, cu posibilitatea de a ajunge la 2100 lei, dacă se achită integral în anumite termene şi dacă înscrierea se face în sesiunea din iulie. Taxele de şcolarizare pentru programele de studii de licenţă de la majoritatea universităţilor din ţară depăşesc de cele mai multe ori valoarea de 3000 de lei.

Diferenţe semnificative de taxe se înregistrează şi în cazul studiilor universitare de masterat. La Universitatea “Danubius”, taxa anuală de studii fiind de 2.900 lei chiar şi în cazul programelor cu predare în limba engleză, în comparaţie cu alte universităţi, ale căror taxe pentru astfel de programe de studii pot ajunge şi la 5000 de lei.

Taxe reduse proporţional cu performanţa

Deşi este o instituţie privată de învăţământ superior, Universitatea “Danubius” încurajează performanţa, studenţii merituoşi beneficiind de burse de merit şi de excelenţă. Astfel, sunt scutiţi de taxa primului an de studiu, doar pentru licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii care au absolvit Bacalaureatul, începând cu promoţia 2012, cu media de cel puţin 9.30.

Studenţii cu rezultate deosebite la învăţătură, cu medii cuprinse între 9,25 – 10, beneficiază de scutiri şi reduceri din taxele anuale de studii.

Mai mult, studenţii Facultăţii de Drept cu media de peste 9.50 vor putea primi lunar o bursă de excelenţă, de 100 de euro.

http://admitere.univ-danubius.ro/archives/category/informatii-utile

Construieşte-ţi viitorul cu noi!

 

Universitatea „Danubius”,

Şef Birou Relaţii publice,

Ana Alina DUMITRACHE

Citit 4186 ori Ultima modificare Marți, 02 Iulie 2013 17:46