Evaluaţi acest articol
(17 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

În cazul în care contravenientul a semnat procesul-verbal pentru luare la cunoştinţă, termenul se calculează din momentul întocmirii acestuia, iar dacă procesul-verbal a fost trimis prin poştă termenul este de 15 zile de la data primirii, indicată de ştampila poştei.
Plângerea contravenţională se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, cu excepţia plângerii formulate împotriva procesului-verbal de contravenţie prin care s-a reţinut săvârşirea faptei de a circula fără deţinerea rovinietei valabile.
Această plângere se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul contravenientul.
La plângere trebuie anexate procesul-verbal de contravenţie, copia actului de identitate al contravenientului, precum şi alte înscrisuri ce pot constitui probe utile în soluţionarea cauzei.
Dacă se solicită administrarea probei cu martori, în plângere vor fi menţionate numele, prenumele şi domiciliul acestora.
Instanţa fixează termenul de judecată şi dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea şi  a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a altor persoane în măsură să contribuie la soluţionarea temeinică a cauzei.
Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la judecătoria care a soluţionat plângerea  şi se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului.
De menţionat că plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi apelul împotriva hotărârii pronunţate de judecătorie se taxează cu 20 de lei.

Citit 2697 ori Ultima modificare Luni, 03 Iunie 2019 17:47

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.