BREVIAR JURIDIC | Cererea de recurs în procesul civil

BREVIAR JURIDIC | Cererea de recurs în procesul civil

Înscrisurile pot fi depuse la dosar atât de către recurent, odată cu cererea de recurs, cât şi de intimat
Evaluaţi acest articol
(5 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Cererea de recurs în procesul civil trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de  Codul de procedură civilă, şi anume:

- numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii care exercită recursul pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul;
- numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul intimatului;
- indicarea hotărârii care se atacă (numărul dosarului, instanţa care a pronunţat hotărârea atacată, numărul şi data pronunţării acestei hotărâri);
- motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul (criticile aduse hotărârii atacate) şi dezvoltarea lor sau menţiunea că aceste motive vor fi depuse la dosar printr-un memoriu separat, înăuntrul termenului de recurs;
- semnătura părţii care formulează recursul sau a mandatarului, când părţile sunt reprezentate în proces prin mandatar, soţ ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, licenţiat în drept, şi semnătura avocatului sau a consilierului juridic, în cazul persoanelor juridice.

Atunci când legea prevede obligativitatea achitării taxei judiciare de timbru, la cererea de recurs trebuie să se atașeze dovada achitării acestei taxe, precum şi, dacă este cazul, procura specială, împuternicirea avocaţială sau delegaţia consilierului juridic.

Cererea (declaraţia) de recurs şi, dacă este cazul, motivele de casare  se depun la instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea ce se atacă, sub sancţiunea nulităţii, în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare intimaţilor, plus un exemplar pentru instanţa de recurs.

În cazul în care procurorul a participat la proces, se va depune o copie de pe motivele de recurs şi pentru acesta.

În situaţia în care intimaţii au un reprezentant comun ori una din părţi figurează în mai multe calităţi juridice, comunicarea cererii şi a motivelor de recurs se va face într-un singur exemplar, alături de exemplarul pentru instanţa de judecată.

Totodată, la cererea de recurs se vor anexa copii certificate de parte pentru conformitate cu originalul de pe înscrisurile noi (dacă este cazul) folosite ca mijloace de probă în proces, într-un număr de exemplare egal cu numărul în care s-a depus cererea de recurs.

Aceste înscrisuri pot fi depuse la dosar atât de către recurent, odată cu cererea de recurs, cât şi de intimat, în combaterea recursului, odată cu întâmpinarea.

Citit 919 ori Ultima modificare Luni, 22 Iulie 2019 18:06

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.