BREVIAR JURIDIC | Ce trebuie să cuprindă cererea de executare silită

BREVIAR JURIDIC | Ce trebuie să cuprindă cererea de executare silită
Evaluaţi acest articol
(9 voturi)

Cererea de executare silită trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă menţiunile prevăzute de lege, şi anume:

- indicarea biroului executorului judecătoresc;
- datele de identificare ale creditorului şi debitorului(numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul acestora) şi, eventual, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax, etc;
- obiectul cererii, adică obligaţia care trebuie pusă în executare (bunul sau, după caz, felul prestaţiei datorate);
- indicarea titlului executoriu;
- motivele cererii şi modalităţile de executare solicitate de creditor, precum şi alte menţiuni;
- semnătura creditorului sau a reprezentantului acestuia.

La cerere trebuie să se ataşeze titlul executoriu în original sau în copie legalizată, dovada achitării taxei judiciare de timbru, precum şi alte înscrisuri prevăzute de lege (ex., dovada calităţii de reprezentant, când cererea este formulată de acesta).

Cererea se depune de către creditor, personal sau prin reprezentant (legal ori convenţional), la biroul executorului judecătoresc.

De asemenea, această cerere poate fi transmisă executorului judecătoresc şi prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii şi a înscrisurilor justificative.

Taxa judiciară de timbru pentru încuviinţarea executării silite este de 20 lei pentru fiecare titlu executoriu.

Citit 1026 ori Ultima modificare Luni, 30 Septembrie 2019 23:05

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.