Taxa de timbru pentru apel şi recurs în procesul civil

Taxa de timbru pentru apel şi recurs în procesul civil
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

Apelul în procesul civil se taxează cu jumătate din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, iar cererea şi acţiunea evaluabilă în bani se taxează cu jumătate din taxa datorată la suma contestată.

În ambele situaţii, cuantumul taxei judiciare de timbru nu poate fi mai mic de 20 lei.
În cazurile expres prevăzute de ordonanţa sus-menţionată, cererea de apel trebuie să fie timbrată cu o taxă fixă (20 lei), şi anume pentru apelul împotriva următoarelor încheieri sau hotărâri:
- încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj;
- încheierea de suspendare a judecării cauzei;
- hotărârea de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de reprezentant.
Aceeaşi ordonanţă prevede că se taxează cu o sumă fixă (50 lei) apelul declarat împotriva următoarelor hotărâri:
- hotărârea prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat;
- hotărârea prin care s-a luat act de renunţare la dreptul pretins ori la renunţarea la judecată;
- hotărârea prin care s-a încuviinţat învoiala părţilor.
Cererea de apel care se referă numai la considerentele hotărârii se timbrează cu o sumă fixă (100 lei).
Taxa judiciară de timbru se plăteşte anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege, iar dovada achitării acestei taxe (chitanţa) trebuie să fie ataşată, în original, la cererea de apel.
Cu toate acestea, Codul de procedură civilă prevede că lipsă dovezii achitării taxei de timbru poate fi complinită până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată în apel.

Taxa judiciară de timbru pentru recurs

Taxa judiciară de timbru pentru  recurs este diferită în funcţie de motivele de casare invocate.
Astfel, atunci când se invocă unul sau mai multe dintre motivele de nelegalitate prevăzute de Codul de procedură civilă (motive de procedură), taxa judiciară de timbru este de 100 de lei, iar în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se timbrează cu 50 la sută din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei.
Dacă obiectul cererii este neevaluabil în bani, taxa judiciară de timbru datorată este tot de 100 lei.
Actul normativ sus-menţionat prevede şi taxe de timbru speciale (fixe) pentru exercitarea recursului împotriva anumitor încheieri sau hotărâri judecătoreşti. De exemplu, se taxează cu 20 lei cererile pentru exercitarea recursului împotriva încheierii de suspendare a judecării cauzei sau împotriva hotărârii de anulare a cererii ca netimbrată ori nesemnată.
De asemenea, se taxează cu 50 lei cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârii prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritatea de lucru judecat.

Citit 18700 ori Ultima modificare Luni, 03 Februarie 2020 19:48

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.