Obligaţia de întreţinere între soţii divorţaţi

Obligaţia de întreţinere între soţii divorţaţi
Evaluaţi acest articol
(15 voturi)

Obligaţia de întreținere între soți încetează la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de divorţ sau la data eliberării certificatului de divorţ (în cazul divorțului pe cale administrativă ori prin procedură notarială).
Prin excepție de la regula de mai sus, această obligație de întreținere poate exista şi între foștii soţi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Astfel, Codul Civil prevede că soțul divorțat are dreptul la întreținere de la fostul soţ, dacă se află în stare de nevoie din cauza unei incapacități de muncă (totală sau parţială) apărută înainte sau în timpul căsătoriei.
De asemenea, soţul divorţat are dreptul la întreţinere şi atunci când incapacitatea de muncă apare în termen de un an de la data desfacerii căsătoriei, însă numai dacă este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria (de ex., în cazul fostei soţii, o incapacitate determinată de naşterea unui copil).
Dacă divorţul este pronunţat din vina exclusivă a unuia dintre soţi, acesta nu beneficiază de întreținere de la fostul soţ decât timp de un an de la data desfacerii căsătoriei. În toate cazurile, obligaţia de întreținere încetează prin recăsătorirea fostului soţ îndreptăţit la întreținere.
Cuantumul întreținerii pentru fostul soţ este de până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata acesteia, în raport cu mijloacele sale materiale şi cu starea de nevoie a celui care o cere. Starea de nevoie se apreciază în funcţie de condiţiile de viață pe care soțul respectiv le-a avut în timpul căsătoriei, şi nu prin raportarea la condiţiile minime de supraviețuire. Această întreținere stabilită pentru fostul soţ, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu poate depăși jumătate din venitul net al soțului obligat la plată.
Pensia de întreținere se plătește în rate periodice la termenele convenite de părţi sau, în lipsa acordului acestora, la termenele stabilite prin hotărâre judecătorească.
De menţionat că obligaţia de întreținere între foștii soți poate fi cerută în timpul procesului de divorț sau, ulterior, pe cale separată. Cererea de chemare în judecată se soluţionează de judecătorie şi este scutită de taxa de timbru.

 

Citit 8685 ori Ultima modificare Duminică, 13 Decembrie 2020 17:53

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.