BREVIAR JURIDIC/ Divorţul pe cale notarială

BREVIAR JURIDIC/ Divorţul pe cale notarială
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Spre deosebire de divorţul pe cale administrativă în faţa ofiţerului de stare civilă, divorţul la notar poate fi constatat şi în cazul în care există copii minori.

Pentru pronunţarea acestui divorţ, soţii trebuie să fie de acord cu numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, iar în cazul în care există copiii minori, să fie de acord cu toate aspectele privind exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copilului după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi copii minori, precum şi  stabilirea  contribuţiei  părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor.

Cererea de divorţ se depune de soţi împreună la notariatul competent în a cărui rază teritorială s-a încheiat căsătoria sau se află locuinţa comună a soţilor.

Notarul înregistrează cererea şi acordă un termen de 30 de zile pentru o eventuală retragere a acesteia.

De menţionat că această cerere se poate depune la notar şi prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială, însă prezenţa ambilor soţi este obligatorie la termenul fixat pentru desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ.

La expirarea termenului stabilit, soţii se prezintă personal, iar notarul verifică dacă aceştia stăruie să divorţeze şi, în caz afirmativ, eliberează certificatul de divorţ.

CITEŞTE ŞI: BREVIAR JURIDIC/ Divorţul pe cale administrativă

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul civil pentru pronunţarea divorţului prin acord, notarul respinge cererea şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. Împotriva refuzului notarului nu există cale de atac.

Ulterior, soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată.

De asemenea, dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor referitor la exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau la stabilirea locuinţei copiilor nu este în  interesul copilului, notarul ermite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.

Judecător Eugen Mortu, Tribunalul Galaţi

Citit 2186 ori Ultima modificare Luni, 22 Septembrie 2014 18:16