Cum se poate aplica DAREA ÎN PLATĂ. CONSULTAȚII JURIDICE

Cum se poate aplica DAREA ÎN PLATĂ. CONSULTAȚII JURIDICE
Evaluaţi acest articol
(17 voturi)

Din 13 mai 2016, toţi datornicii care se află în imposibilitate financiară de a rambursa creditul ipotecar au la îndemână dispozițiile ”dării în plată”.

Parcurgerea etapelor impuse prin Legea 77/2016 poate face ca, în maximum 34 de zile de la data notificării băncii, foştii debitori să devină liberi de orice datorie către bancă.

Condiţii care trebuie îndeplinite


Creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), aşa cum sunt definite acestea de legislaţia specială: ”Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori si instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor”.

Suma împrumutată, la momentul acordării, nu trebuie să fi depăşit echivalentul în lei al 250.000 de euro. Valoarea este calculată la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit.

Creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a cumpăra, construi, extinde, moderniza, amenaja ori reabilita un imobil cu destinaţie de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cel puţin cu un imobil care are destinaţia de locuinţă. În acelaşi timp, actul normativ prevede că ”În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege, debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.” (Art. 4 -(2))

Consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legatură cu creditul pentru care se solicită aplicarea legii dării în plată.

Paşii care trebuie urmaţi


Luaţi legătura cu un avocat! Consumatorul îi comunică creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei care rezultă din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii.

Notificarea trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor, în vederea transferului de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, inclusiv eventualele dobânzi, comisioane şi penalităţi rezultate din contractul de credit ipotecar.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 zile. În acest interval, se suspendă orice plată către creditor, precum şi eventualele proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate împotriva consumatorului.

Părţile implicate sunt obligate să îi transmită notarului public toate informaţiile şi documentele necesare încheierii actului de dare în plată cu minimum trei zile înainte de data primei convocări.

Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului, trebuie să fie suportate de debitor. În cazul notificării transmise prin avocat, onorariul poate varia în funcţie de complexitatea speţei. Cu privire la costurile notariale, acestea vor fi fixate în raport de valoarea imobilului.

Drepturile creditorului


În termen de zece zile de la data comunicării notificării, banca poate contesta îndeplinirea condiuţiilor de admisibilitate a procedurii. Conform legii, cererea se soluţionează în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, la judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul. Hotărârea pronunţată poate fi atacată prin apel, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare.

Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor, se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

În situaţia în care instanţa admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară demersurilor de aplicare a dării în plată.

Dacă ambele forme de atac (contestaţie/apel) înaintate de creditor au fost respinse de magistraţi, acesta are obligaţia de a se prezenta în termen de zece zile, conform notificării prealabile a debitorului, la notarul public indicat.

Cum se soluţionează refuzul creditorului


În situația în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de legea dării în plată, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către banca sau instituţia bancară în cauză. Cererea se soluţionează cu celeritate, cu citarea părţilor, la judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul. Până la judecarea definitivă a cererii, se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Procedura se aplică şi debitorilor deja executaţi silit


Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat. El poate cere demararea procedurilor de dare în plată faţă de orice titular al creanţei şi de stadiul în care se află executarea silită, indiferent de forma sub care este începută aceasta.

Citit 4575 ori Ultima modificare Miercuri, 25 Mai 2016 00:10

3 comentarii

 • postat de Av. Diana Alexandra Grama
  Joi, 26 Mai 2016 11:52
  213.233.85.***
  Cei deja executati silit vor formula notificarea către creditor privind darea in plata pentru a nu mai fi urmariti pentru eventuale sume ramase neacoperite din vanzarea imobilului la licitatie, spre exemplu. Detalii puteti primi doar dupa studierea documentelor, pentru a verifica in ce modalitate se vor aplica aceste dispozitii pentru dvs.
  0
  7
  Raportează
 • postat de radu
  Miercuri, 25 Mai 2016 16:53
  89.121.153.***
  Cum se poate aplica si asupra celor executati silit?
  0
  0
  Raportează
 • postat de X
  Marți, 24 Mai 2016 16:00
  213.233.103.***
  la ce valoare se plateste impozitul la notar la darea in plata ?
  0
  0
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.