Cum se obține certificatul de performanţă energetică al clădirii. INTERVIU cu lect. univ dr. Mirela Costache

Cum se obține certificatul de performanţă energetică al clădirii. INTERVIU cu lect. univ dr. Mirela Costache
Evaluaţi acest articol
(13 voturi)


Închirierea sau cumpărarea unui imobil presupune semnarea şi obţinerea mai multor documente. Printre acestea se numără şi certificatul de performanţă energetică. Ce presupune acest document, cine îl eliberează şi cui ne-a explicat lect. univ. dr. Mirela Costache, profesor la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi.

- Ce este acest certificat de performanţă energetică şi de ce se solicită emiterea lui la încheierea unui contract de vânzare sau închiriere a unei locuinţe?
- În acord cu prevederile europene în materie (facem referire la transpunerea "Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanţa energetică a clădirilor"), din luna iulie 2013, vânzarea sau închirierea unei locuinţe nu se poate realiza fără procurarea unui aşa-numit „certificat de performanţă energetică”. Acesta reprezintă un document informativ prin care este indicată, conform unei metodologii de calcul, performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire. Cerinţa obligativităţii obţinerii lui derivă din dispoziţiile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, al cărei scop este promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

- În ce condiţii şi căror persoane li se eliberează acest certificat de performanţă energetică?
- În condiţiile legii, obligaţia obţinerii şi prezentării certificatului în discuţie aparţine investitorului/proprietarului/locatorului clădirii sau unităţii de clădire care urmează a fi vândută/închiriată, iar o copie a acestuia se prezintă, după caz, viitorului proprietar sau chiriaşului, anterior încheierii contractului, astfel încât să se poată lua la cunoştinţă despre calităţile energetice ale clădirii înainte de a fi cumpărată/închiriată.


Lect. univ. dr. Mirela Costache

Mai mult, la momentul înregistrării contractului de vânzare/închiriere la organul fiscal competent, se va depune şi o copie a certificatului de performanţă energetică, în timp ce originalul va rămâne în posesia proprietarului/chiriaşului. Raportat de tipurile de clădiri pentru care se impune obligaţia emiterii unui atare certificat, legea prezintă enumerativ următoarele categorii: locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri de învăţământ, spitale, hoteluri şi restaurante, construcţii destinate activităţilor sportive, clădiri pentru servicii de comerţ, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie, clădiri nou construite, dar şi clădiri aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice. Facem referire şi la faptul că există în conţinutul legii şi enumerarea unor situaţii de excepţie, cazuri în care nu se mai solicită documentul de certificare energetică.

- Cine eliberează acest certificat de performanţă energetică şi aş vrea să ne spuneţi dacă există vreo sancţiune
- Certificatul se elaborează şi se eliberează numai de către auditorii energetici pentru clădiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului clădirii/unităţii de clădire şi este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există deja un certificat emis, se efectuează lucrări de renovare majoră, care schimbă consumurile energetice ale acesteia. Auditorii energetici sunt persoane care au atestare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi care îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate. Cu privire la nerespectarea acestei obligaţii, legea instituie ca sancţiune nulitatea relativă a contractului de vânzare sau de închiriere, ce poate fi constatată la cererea cumpărătorului, respectiv a chiriaşului.

Citit 5027 ori Ultima modificare Luni, 20 Martie 2017 18:23

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.