Proiecte cu finanţare nerambursabilă la Consiliul Judeţului Galaţi

Proiecte cu finanţare nerambursabilă la Consiliul Judeţului Galaţi
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

* Trei proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru Consiliul Judeţului şi localităţile din judeţ, alte trei ale instituţiilor subordonate


Proiectele cu finanţare nerambursabilă au un caracter ciclic. Nu poţi face oricând asemenea proiecte. A existat un ciclu, 2007-2013, urmează un altul. Fiecare ciclu are o perioadă de latenţă. Pentru perioada 2007-2013, ultimii trei ani au însemnat derularea proiectelor deja contractate şi propunerea/ implementarea de proiecte doar pentru apelurile active în această perioadă, destul de puţine la număr.

Astfel, apelurile de proiecte pentru care Consiliul Judeţului Galaţi, ca autoritate a administraţiei publice de interes judeţean, a fost eligibil pentru obţinere de finanţare au fost doar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband”.

În cadrul acestui program de finanţare, Consiliul Judeţului Galaţi a depus şi a obţinut finanţare pentru trei proiecte, ai căror beneficiari direcţi sunt cetăţenii şi angajaţii primăriilor din 45 de localităţi din mediul rural al judeţului nostru. Aceste proiecte vizează modernizarea activităţii administraţiei publice, în sensul eficientizării serviciilor oferite cetăţenilor, respectiv, achiziţionarea, instalarea şi funcţionarea de sisteme informatice pentru derularea activităţilor specifice administraţiei publice în relaţie directă cu cetăţeanul (de exemplu, sisteme informatice de gestiune a Registrului Agricol, a activităţilor financiar- contabile, taxe şi impozite locale, cu componentă de încasare pe teren etc).

Bugetul total pentru implementarea proiectului pentru Consiliul Judeţului Galaţi/ consiliile locale din Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Şendreni este de 6.668.317 lei, cu un grant de 6.458.328 de lei şi cofinanţare de 209.988 de lei. Bugetul total pentru implementarea proiectului pentru Consilul Judeţului Galaţi/ consiliile locale Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Fundeni, Independenţa, Jorăşti, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi este de 6.686. 693 de lei, cu un grant de 6.552.959 de lei şi cofinanţare de 133.733 de lei. Bugetul total pentru implementarea proiectului pentru Consiliul Judeţului / consiliile locale din Băleni, Bereşti, Bereşti-Meria, Cosmeşti, Cudalbi, Fârţăneşti, Iveşti, Oancea, Scânteieşti, Târgu Bujor, Umbrăreşti, Valea Mărului, Vânători şi Vlădeşti este de 6.314.607 lei, cu un grant de 6.237.851 de lei şi cofinanţare de 76.756 de lei.

În cifre, finanţarea atrasă la nivelul judeţului nostru pentru modernizarea serviciilor administraţiei publice dedicate cetăţenilor se poate rezuma la un grant de 19.249.139 de lei, în condiţiile în care cofinanţarea asigurată de Consiliul Judeţului Galaţi este de numai 420.478 de lei.

Proiecte ale instituţiilor subordonate

Celelalte programe operaţionale (Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operaţional Sectorial Mediu, Programul Operaţional Sectorial Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative) nu au mai lansat, în intervalul de timp iunie 2012 - iunie 2015, apeluri de proiecte pentru administraţii publice locale.

O atenţie deosebită a fost dată sprijinirii proiectelor de investiţii ce au putut fi iniţiate la nivelul instituţiilor subordonate ale Consiliului Judeţului Galaţi. Avem în vedere proiectele ce au fost propuse şi sunt în curs de derulare în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut - Dunăre. Cele mai importante dintre ele sunt de investiţii. Amintim aici proiectul de creare a unui Muzeu pescăresc de către Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, cu o valoare eligibilă de 1.681.680 de lei.

De asemenea, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a iniţiat şi derulat proiectul de reconstrucţie ecologică şi restabilirea potenţialului amenajării piscicole Balta Zătun, cu o valoare eligibilă estimată de 482.218 lei, şi proiectul de reconstrucţie a unei baze de agrement cu specific pescăresc la Zătun, cu o valoare eligibilă de 1.913.048 de lei. Valoarea totală a finanţărilor atrase în cadrul acestor proiecte se ridică la 4.076.947 de lei.

Pentru perioada de programare 2014-2020, încă nu au fost lansate linii de finanţare, dar pentru pregătirea viitoarelor proiecte a fost definitivat portofoliul de proiecte ce urmează a fi propus spre finanţare în cadrul noilor programe. Aici avem în vedere drumuri judeţene, ambulatorii de specialitate, centrul medico-social, şcoli speciale. Se aşteaptă lansarea apelurilor, pentru a se depune noi proiecte. Estimăm că acest lucru se va întâmpla cel mai devreme în toamna acestui an şi cel mai târziu anul viitor. Totul depinde de procedurile de program şi de aprobarea noilor programe operaţionale de către Comisia Europeană.

N.R. Textul de faţă face parte din raportul preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, dr. Nicolae Bacalbaşa, la trei ani de activitate, document ce ne-a fost pus la dispoziţie de către acesta.

Citit 2352 ori Ultima modificare Marți, 21 Iulie 2015 20:09

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.