Evaluaţi acest articol
(8 voturi)
3 comentarii


Înainte de a decide, prin vot, cine este cel mai potrivit pentru a fi, pentru următorii patru ani, primarul municipiului Galaţi, este important să ştiţi ce-au făcut până acum cei 12 candidaţi înscrişi în cursa pentru alegerile din 5 iunie. Pentru că, dincolo de proiecte şi promisiuni, de zâmbete şi de campania electorală, trebuie să aflaţi, cum ar spune bunicii sau părinţii noştri, "ce hram poartă". Concret, din ce şi-au câştigat până acum traiul, ce au agonisit şi cât de chivernisiţi s-au dovedit a fi în viaţa privată. Toate aceste detalii se află în declaraţiile de avere şi în cele de interese pe care au fost obligaţi să le depună odată cu candidatura şi cu listele de semnături de susţinere.

La solicitarea noastră, întemeiată pe Legea 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Biroul Electoral Municipal Galaţi ne-a pus la dispoziţie copii după documentele depuse de către cei 12 candidaţi. Vă prezentăm în continuare ce averi şi ce interese au candidaţii la Primăria municipiului Galaţi, în ordinea în care vor figura pe buletinul de vot.

Eugen Durbacă


În declaraţia de avere, candidatul ALDE, Eugen Durbacă, a trecut, la capitolul "Bunuri imobile", un teren intravilan de 357,60 mp, al cărui titular este soţia, un apartament de 67,29 mp şi un garaj de 19,58 mp, în Galaţi, imobile trecute pe numele soţilor Durbacă.

La CEC Bank, Eugen Durbacă are un cont curent cu o valoare la zi de 6.109 lei, iar soţia deţine un depozit bancar de 87.380 de lei şi un cont curent de 12.338 de lei.

Candidatul deţine 74 la sută din acţiuni la SC Delta Rom SA, valoarea totală a acţiunilor fiind de 126.000 de lei. La aceeaşi firmă, soţia lui deţine 1,46 la sută, cu o valoare totală la zi de 2.500 de lei. Eugen Durbacă este asociat (sută la sută) la SC Delta Com ’93 SRL, valoarea totală la zi fiind de 997 de lei. Soţia lui deţine sută la sută din SC Agro Decvrm SRL, cu o valoare la zi de 16.260 de lei.

Veniturile lui Eugen Durbacă sunt pensia de 42.133 de lei pe an şi indemnizaţia de senator de 59.920 de lei pe an. Soţia lui Eugen Durbacă câştigă 36.000 de lei anual de la SC Delta Rom SA, unde este contabil-şef, şi o pensie de 19.513 lei.

Din declaraţia de interese aflăm că Eugen Durbacă preşedintele Organizaţiei Judeţene ALDE Galaţi.

Durbacă îşi încheie ambele mărturii, de avere şi de interese, cu aceeaşi „Nota bene”: "Toate datele din prezenta declaraţie sunt făcute cu bună-credinţă, iar eventualele inexactităţi sunt făcute fără intenţie".

Marius Stan


Conform declaraţiei de avere, candidatul UNPR, Marius Stan, este proprietarul unui teren extravilan de 5.000 mp, cumpărat în Lepşa, judeţul Vrancea. Soţia lui deţine o casă de 75 metri pătraţi, cumpărată în Bucureşti. La capitolul imobile, mai figurează o casă de 220 mp, în Galaţi, trecută pe numele lui Marius Stan (cotă-parte 50 la sută), şi, tot pe numele lui, un apartament de 53,81 mp, moştenit, cotă-parte 1/3.

La active financiare, Marius Stan a precizat un depozit bancar la BCR, cu o valoare la zi de 45.000 de lei.

Candidatul are de plătit un credit de 275.000 de euro, la Banca Transilvania, contractat în anul 2007, scadent în 2026.

De la Primărie, Marius Stan câştigă anual 53.025 de lei. Soţia sa obţine un venit anual de 24.300 de lei, din închirierea unui imobil.

În declaraţia de interese, singura precizare vizează funcţiile de preşedinte la Organizaţia Municipală UNPR Galaţi şi de vicepreşedinte la organizaţia naţională a aceluiaşi partid.

Nicuşor Ciumacenco


Singurele precizări din declaraţia de avere scrisă de candidatul PNL Nicuşor Ciumacenco sunt la capitolul "Venituri". Conform documentului, venitul anual încasat de candidat din funcţia de director general la Bendis Welding Equipment SRL este de 6.456 de lei. Acelaşi venit anual obţine şi soţia candidatului, din funcţia de manager financiar la aceeaşi companie.

Ca medic stomatolog la Cabinetul Medical Individual „Ciumacenco Nicuşor”, candidatul încasează anual suma de 22.590 de lei.

Nicuşor Ciumacenco a mai trecut în declaraţia de avere şi alocaţia fiului său, de 756 de lei.

În declaraţia de interese, Nicuşor Ciumacenco a precizat calitatea de asociat la Smart Industrial Solutions Center SRL, unde are 30 de acţiuni sau părţi sociale, în valoare totală de 600 de lei. De asemenea, candidatul mai precizează şi funcţia de preşedinte al Organizaţiei Municipale PNL Galaţi.

Ionuţ Pucheanu


În declaraţia de avere, la capitolul imobile, candidatul PSD, Ionuţ Pucheanu, trece două terenuri agricole, cumpărate în satul Costi, comuna Vânători, judeţul Galaţi, al căror titular este soţia acestuia, cu o cotă-parte de ½.
Potrivit mărturiei de avere şi de interese, politicianul este este asociat la SC Steel Trade SRL, unde deţine 1.737 de acţiuni sau părţi sociale, cu o valoare totală la zi de 17.370 de lei, şi asociat la SC Unigal Group SRL, unde are 20 de acţiuni sau părţi sociale, în valoare de 200 de lei. La SC C House Lounge Cafe SRL, Pucheanu are şapte acţiuni sau părţi sociale, în valoare totală de 70 de lei.

Venitul anual de director general al Serviciului Public Ecosal încasat de Ionuţ Pucheanu este 38.088 de lei. Veniturile anuale încasate de soţia lui sunt: 1.128 de lei ca educatoare la Grădiniţa Nanny SRL, 2.670 de lei ca asistent manager la Metnav Prest SRL şi 4.532 de lei ca administrator la C House Lounge Cafe SRL.

Potrivit declaraţiei de interese, Ionuţ Pucheanu este preşedintele Organizaţiei Municipale de Tineret a PSD Galaţi şi vicepreşedinte al Organizaţiei Municipale PSD Galaţi.

Cătălin Cristache


Candidatul PMP, Cătălin Cristache, declară, în mărturia de avere, că deţine, împreună cu soţia, patru terenuri intravilane la Hanu Conachi, de 32.273 mp, 32.072 mp, 1.011 mp şi, respectiv, 1.018 mp, cumpărate în 2011, cota parte fiind de 50 la sută. Tot la Hanu Conachi, politicianul, a cumpărat, tot împreună cu soţia, şapte spaţii comerciale sau de producţie, cu suprafeţele de 744 mp, 746 mp, 4.857 mp, 1.267 mp, 583 mp, 236 mp şi, respectiv, 23 mp, cotă-parte 50 la sută. De asemenea, pe numele soţilor Cristache, se mai află două apartamente, de 54 mp şi, respectiv, 88 de metri pătraţi, dobândite cumpărare, cotă-parte 50 la sută.

Cătălin Cristache are de plătit două credite, unul contractat la BRD în anul 2014, în valoare de 65.000 de lei, scadent în 2019, şi unul la Banca Transilvania, contractat în 2012, scadent în 2037, în valoare de 160.000 de lei.

De la Registrul Auto Român, Cătălin Cristache obţine un salariu anual de 68.400 de lei. Venitul anual al soţiei, de la Registrul Comerţului, este de 49.200 de lei. Tot la capitolul venituri, mai apare şi alocaţia fiicei soţilor Cristache, 1.008 lei.

Potrivit declaraţiei de interese, Cristache este acţionar la SC Telex Con SRL din comuna Fundeni, sat Hanu Conachi, judeţul Galaţi, unde are o sută de părţi sociale sau acţiuni, în valoare totală de 300 de lei.

Candidatul este preşedintele Organizaţiei Judeţene a PMP Galaţi şi vicepreşedinte la nivel naţional al partidului.

Daniela Chelaru


Candidata PND la Primăria Galaţi, Daniela Chelaru, este proprietara unui apartament de 48 mp, cumpărat în 2016. Are de plătit un credit la Banca Transilvania, contractat în 2016, scadent în 2046, în valoare de 123.500 de lei.

Venitul anual de 22.720 de lei a fost obţinut de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Folteşti, unde este profesor în învăţământul primar. La venituri din alte surse, candidata a trecut 13.300 de lei obţinuţi ca expert termen scurt la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi şi 8.790 de lei, drepturi salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti de la Şcoala Gimnazială „Gh. Poalelungi” Măstăcani.

În declaraţia de interese, singura precizare este calitatea de prim-vicepreşedinte al PND Galaţi.

Iulian Nicuşor Aramă


În declaraţia de avere, candidatul PSRO, Iulian Aramă, a trecut, la capitolul imobile: un teren intravilan de 1.200 mp, în comuna Smârdan, pe numele său, un teren intravilan de 1.000 mp, în comuna Vânători, pe numele soţiei, un teren intravilan în municipiul Galaţi, în suprafaţă de 976,3 mp, pe numele soţilor Aramă, şi un teren agricol de 1.125 mp în Dâmbovicioara, judeţul Argeş, trecut tot pe numele soţilor, toate cumpărate. La „Clădiri” sunt trecute un apartament de 140 mp, trecut pe numele candidatului, un apartament de 45,5 mp, dobândit prin credit ipotecar, de soţia lui Iulian Aramă, şi o casă de vacanţă de 70 mp, construită de soţii Aramă în comuna Dâmbovicioara.

La active financiare figurează un depozit bancar la BRD Galaţi, cu o valoare la zi de 2.100 de euro şi un cont curent, la aceeaşi bancă, cu o valoare la zi de 13.000 de lei.

Iulian Aramă câştigă 52.631 de lei pe an ca inginer principal specialist la Electrica Galaţi şi 1.550 de lei de la Universitatea „Dunărea de Jos”, unde este cadru didactic asociat. Soţia lui obţine un venit anual de 53.743 de lei, ca director la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi.

Potrivit declaraţiei de interese, Iulian Aramă este acţionar la: Criden Consult SRL Galaţi (49 la sută), Criden Style SRL Galaţi (50 la sută), Amiral Skipper SRL Galaţi (30 la sută), Criden Construct (sută la sută) şi Jar de Jar 777 SRL Galaţi (50 la sută), valoarea totală a acţiunilor fiind de 560 de lei.

De asemenea, este preşedinte la Asociaţia Ecologică Dunărea de Jos şi preşedintele PSRO, filiala judeţeană Galaţi.

Constantin Telegan


În declaraţia de avere depusă de candidatul PML, Constantin Telegan, nu am găsit decât că deţine un autoturism Mercedes Benz, fabricat în 1995, dobândit prin cumpărare.

Din declaraţia de interese, tot ce am aflat este că Telegan este membru şi preşedinte în Magnus Prioratus Theutonicorum.

Monica Roman


Din declaraţia de avere a candidatei PRU Monica Roman aflăm că are de plătit la Easy Credit un împrumut contractat în 2014, scadent în 2019, de 30.000, nu se precizează moneda, lei sau euro. Singurele venituri sunt pensia de urmaş a uneia dintre fiice, în valoare de 8.040 de lei, şi pensia de întreţinere a celeilalte fiice, în valoare de 3.600 de lei.

În declaraţia de interese, Monica Roman scrie că este consilier juridic la Asociaţia Împotriva Consumului de Droguri, preşedinte al Organizaţiei Municipale PRU şi vicepreşedinte în Biroul Executiv Judeţean al partidului.

Ionel Goldură


Potrivit declaraţiei de avere, candidatul independent Ionel Goldură deţine, împreună cu soţia, două terenuri extravilane agricole, fiecare de câte zece hectare, cumpărate în municipiul Galaţi, cotă-parte 50 la sută. În satul Rogojeni, soţii Goldură sunt proprietarii a patru terenuri extravilane, unul agricol de 10.000 metri pătraţi, restul, incluse alte categorii de terenuri - 5.003 mp, 5.989,23 mp şi, respectiv, 10.001,825 mp, toate cumpărate în 2006, cota-parte 50 la sută.

Cei doi soţi mai deţin trei apartamente - 81,40 mp, 97,50 mp şi, respectiv, 49,38+3,02+7,68 mp, de asemenea cumpărate. În declaraţia de avere este trecut şi un autoturism Audi A4, fabricat în 2011.

Candidatul declară că are la BCR conturi curente şi carduri cu o valoare de 23.098 de lei, un cont de economii de 234.288,84 de lei, un cont gold de 10.057,61 de euro. La acestea se adaugă un cont curent de 2,80 lei la Banca Transilvania şi un fond de asigurări NN de 90.000 de lei.

Ionel Goldură este asociat unic la SC Launer Farm (valoarea părţilor sociale - 200 de lei) şi a acordat acestei firme împrumuturi în valoare de 2.058.259,23 de lei.

Goldură precizează că a beneficiat de o sponsorizare pentru congrese în valoare de 2.416,07 lei, iar soţia lui de sponsorizare pentru congrese şi studii clinice de 5.389,93 de lei, din partea KRKA Pfizer Romania.

Candidatul şi soţia încasează salarii anuale de câte 36.000 de lei de la SC Launer Farm, iar copilul lor - 21.600 de lei, salariu de la aceeaşi firmă.

Fiecare dintre soţi obţine câte 90.000 de lei din chirii. La venituri intră şi activităţile agricole - arendă, în total, 24.000 de lei.

Din declaraţia de interese, aflăm că Ionel Goldură este membru al Societăţii Române de Cardiologie.

Daniela Simona Vreme


Potrivit declaraţiei de avere, candidata independentă Daniela Simona Vreme nu deţine bunuri imobile şi nici bunuri mobile, active financiare, plasamente sau datorii. Singurele precizări vizează veniturile. Ca director economic la Abybet Company SRL încasează un venit anual 2.314 lei, ca economist la Titan Broker de Asigurare SRL - 4.393 de lei, iar mandatul de consilier judeţean i-a adus o indemnizaţie de 9.273 de lei. Daniela-Simona Vreme a mai trecut şi alocaţiile în valoare de 798 de lei, de care beneficiază fiecare dintre cei doi copii ai săi.

Din declaraţia de interese, aflăm că Daniela Simona Vreme este asociat la Blistex VNS SRL Galaţi, unde are o acţiune sau o parte socială, în valoare totală de zece lei. Candidata a mai trecut apartenenţa la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi calitatea de stagiar la Camera Auditorilor Financiari din România.

Dorin Butunoiu


Potrivit declaraţiei de avere, candidatul independent la Primăria Galaţi, Dorin Butunoiu deţine un teren intravilan de 700 mp, cumpărat în comuna Tuluceşti, cotă-parte 50%, un teren agricol de 12.000 mp, moştenit în comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, şi un autoturism VW Passat, fabricat în 2006, de asemenea cumpărat.

La active financiare, Butunoiu îşi trece cardul de salariu la ING Galaţi, deschis în anul 2006, cu un sold la zi de 32.000 de lei.

Venitul anual încasat ca ofiţer de monitorizare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Galaţi este de 36.000 de lei. Ca preşedinte al Asociaţiei GAL "Eremia Grigorescu" mai câştigă 18.000 de lei pe an. Tot la venituri, a trecut şi alocaţia copilului - 1.008 lei.

În declaraţia de interese, candidatul precizează că este membru şi preşedinte al Asociaţiei pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă, preşedinte al Asociaţiei GAL "Eremia Grigorescu 1963" şi preşedinte al Asociaţiei Fotbal Club Metalosport Galaţi.

Citit 9291 ori Ultima modificare Duminică, 08 Mai 2016 18:50

3 comentarii

 • postat de Ionescu Tache Miercuri, 11 Mai 2016 17:53 5.13.225.*** Link la comentariu
  0
  0

  Tragi o singura concluzie : doctorii o duc cel mai bine, restul sarantoci, ca vai de ei, sa le plangi de mila.
  Mama, tata, nu mai vreau sa fiu primar. Doctor ma fac !

  Raportează
 • postat de Alegător milostiv pus în încurcătură Luni, 09 Mai 2016 23:05 83.103.212.*** Link la comentariu
  0
  3

  Ăştia candidează la mila publică pentru a avea cu ce trăi! Nici nu ştiu pe cine să votez pentru a-l ajuta să ajungă la un nivel de trai decent.

  Raportează
 • postat de galatean normal Luni, 09 Mai 2016 10:24 5.13.146.*** Link la comentariu
  3
  13

  Sa facem o matematica primara, (fara aluzie la functie) sume nete,adica primite chash / LUNA:
  Durbaca corect 3.511 pensie+5000 senator OK
  Stan pare OK.
  Ciumacenco director BWE= 538 lei net/luna ....+ alocatia copilului 63 de lei/luna (din 84 de lei, garantat )
  Pucheanu el Ok, dar sotia, lunar 94 educator, +222.5 lei manager+ 377 de la cafenea , total 639 (net min garantat 941 lei), nici macar minim pe economie cu 3 joburi?= 7668 lei anual
  Cristache 1008 lei alocatie e OK
  Ceilalti OK pana la Telegan, pe care eu alegatorUL, sa inteleg ca este intretinut de mama sau sotie sau ..sau?.
  Vreme alocatia copiilor 66,50 lei/luna/ capita?..director 193 lei+366 economist+772 consilier =1331 lei lunar tot din 3 job = 15 972 anual

  Sa tragem linie si sa concluzionam, fals in declaratii si uz de fals, cod penal ?? macar Durbaca a scris, +- cate ceva ..ceva

  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.