Noi măsuri pentru tratarea bolnavilor de LEUCEMIE

Noi măsuri pentru tratarea bolnavilor de LEUCEMIE
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Modificările aduse de Executiv prevăd reguli mai clare vizavi de tratamentele de care pot beneficia bolnavii de cancer * Autorităţile au stabilit şi un set de sancţiuni pentru furnizorii de servicii medicale care condiţionează actul medical de primirea unor sume de bani


Un nou subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne a fost introdus de Guvern în cadrul Programului naţional de oncologie. Pe baza acestui subprogram, autorităţile promit că pacienţii cu leucemii acute vor putea beneficia atât de diagnosticare şi tratament, cât şi de monitorizarea corectă a bolii minime reziduale. ”Subprogramul de diagnostic generic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi” a fost introdus printr-o Hotărâre adoptată, pe 9 septembrie, de Guvern.


"Fondurile pentru finanţarea serviciilor şi tratamentului incluse în acest nou subprogram oncologic au fost asigurate cu ocazia ultimei rectificări bugetare. De asemenea, activitatea de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneric şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi va fi inclusă în cadrul "Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenic şi biomolecular al leucemiilor acute". Guvernul a aprobat o serie de măsuri în sprijinul bolnavilor înscrişi în programele naţionale de sănătate", se arată într-un document transmis de Ministerul Sănătăţii.

Reguli mai clare


În acest sens, a fost modificată şi completată Hotărârea de Guvern nr. 206/2015, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016. Noile reglementări rezolvă o serie de probleme constatate în ceea ce priveşte stabilirea unităţilor de specialitate (spitalelor - n.r.) care implementează programele naţionale de sănătate publică, managementul listelor de prioritate a bolnavilor, modalitatea de acordare a serviciilor medicale, inclusiv prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare asigurate bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, precum şi modalitatea de decontare a investigaţiilor paraclinice de diagnostic a leucemiilor acute.

Tratament concomitent în două unităţi sanitare


Concret, bolnavii din cadrul programelor naţionale de sănătate curative pot beneficia de acordarea de servicii medicale, inclusiv de prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice, într-o unitate sanitară în regim ambulatoriu/în spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă într-o altă unitate sanitară, dacă spitalul în care pacientul este internat în regim de spitalizare continuă nu poate acorda respectivele servicii. Mai mult, pacienţii din cadrul programului naţional de oncologie beneficiază de servicii medicale, inclusiv prescrierea şi eliberarea medicamentelor asigurate, care pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate în regim de spitalizare de zi în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile.

Pentru astfel de situaţii, serviciile asigurate sunt validate şi decontate din bugetul programelor naţionale de sănătate curative, adică cu bani proveniţi de la bugetul de stat. În cazul în care pacientul necesită transport medical, unitatea sanitară în care bolnavul este internat în regim de spitalizare continuă suportă contravaloarea transportului medicalizat al acestuia, în vederea efectuării serviciilor asigurate în cadrul programelor naţionale de sănătate cu scop curativ.

În ce situaţii cardul de sănătate nu mai este obligatoriu


Probele pentru diagnosticarea şi monitorizarea leucemiilor acute şi a tumorilor solide care se recoltează la furnizorii de servicii medicale ce acordă asistenţă medicală spitalicească bolnavilor vor fi transmise la furnizorii de servicii medicale incluşi în subprogram pentru efectuarea acestora, însoţite de referatul de solicitare. Contravaloarea investigaţiilor paraclinice în cadrul programelor naţionale de sănătate curative va fi decontată furnizorilor de servicii care le efectuează, fără a fi condiţionată de prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

Raportarea serviciilor, în cel mult trei zile lucrătoare


O altă noutate constă în faptul că toate categoriile de furnizori au obligaţia de a transmite în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a serviciilor off-line în maximum trei zile lucrătoare de la data acordării serviciului, şi nu în 72 de ore cum era până acum, indiferent că era vorba sau nu de zile lucrătoare. "Această măsură contribuie la înlăturarea disfuncţionalităţilor în raportarea serviciilor şi în decontarea acestora. De asemenea, în vederea debirocratizării sistemului de asigurări de sănătate, raportarea activităţii furnizorilor conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate se va face zilnic, fără a mai fi necesară şi o raportare lunară/trimestrială, după caz", se mai arată în documentul amintit.

Cum vor fi sancţionaţi furnizorii care le cer bani bolnavilor


Hotărârea adoptată vineri stabileşte şi modalitatea de sancţionare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, furnizorilor de dializă şi furnizorilor de radioterapie, în cazul în care se constată încasarea fătă drept a unor sume de bani de la asiguraţi. Astfel, la prima constatare a unei abateri de acest fel, se va reţine o sumă calculată prin aplicarea unui procent de 20 la sută din contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat această situaţie. La a doua constatare, se va reţine o sumă calculată prin aplicarea unui procent de 30 la sută din contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. În cazul unei a treia abateri constatate, furnizorului îi va fi reţinută o sumă calculate prin aplicarea unui procent de 40 la sută din contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat respectivele situaţii. În fine, la a patra abatere, contractul se reziliază. Nu în ultimul rând, au fost revizuite unele sancţiuni aplicabile furnizorilor aflaţi în relaţie contractuală cu casele judeţene de asigurări de sănătate, stabilind nivelul sancţiunii în funcţie de gravitatea nerespectării de către aceştia a unor obligaţii.

Citit 2749 ori Ultima modificare Marți, 13 Septembrie 2016 01:15

1 comentariu

 • postat de un bolnav
  Joi, 15 Septembrie 2016 10:26
  5.13.170.***
  pe cand un tratamement eficient si pentru psoriazis?s-a gasit unul dar a disparut de pe piata...asteptam...
  0
  0
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.