CRONICĂ DE CARTE | Peste 40 de ani de profesionalism. Albumul de artă Sterică Bădălan

CRONICĂ DE CARTE | Peste 40 de ani de profesionalism. Albumul de artă Sterică Bădălan
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Ca istoric și critic de artă, Corneliu Stoica a consacrat plasticii gălățene câteva cărți de referință, cum sunt, de pildă, "Artiști plastici de la Dunărea de Jos" (1999), "Identități artistice" (2004), "Dicționarul artiștilor plastici gălățeni (două ediții, 2007; 2013), "Monumente de for public din municipiul Galați" (2015), "Destine artistice. Membri și colaboratori ai Filialei Galați a U. A. P. R. care au fost, 1951-2017" (2017), "Arta gălățeană feminină" (2018), "Artiști gălățeni interbelici" (2018). Acestora li se adaugă importantele albume de artă dedicate vieții, activității și operei pictorilor Nicolae Mantu (2003; 2015), Mihail Gavrilov (2010), Teodor Vișan (2003; 2012), Nicolae Einhorn (2008) și Sterică Bădălan.

Acesta din urmă a apărut recent la prestigioasa editură a Centrului Cultural "Dunăre de Jos" Galați, în colecția "Artiști români contemporani". Este o realizare editorială și tipografică de calitate, care reține atenția cititorilor iubitori de artă prin bogăția informațiilor referitoare la acest foarte cunoscut pictor, iar foto-reproducerile sunt edificatoare pentru cunoașterea și înțelegerea operei de până acum a artistului și a contribuției sale la dezvoltarea plasticii locale și naționale.

Albumul "Sterică Bădălan" are o structură des întâlnită în literatura de specialitate: Text critic, Cronologie, Bibliografie, Rezumate în limbile franceză și engleză și Reproduceri. El se bucură, de asemenea, de un cuvânt introductiv, intitulat "Sterică Bădălan și Simfonia Culorilor", semnat de dr. Dan Basarab Nanu, managerul Muzeului de Artă Vizuală din Galați, din care reținem: „Am urmărit pictura lui Sterică Bădălan timp de aproape 30 de ani și nu pot să nu constat profesionalismul abordărilor și eterna căutare a soluțiilor de la arta contemporană în stil tradițional, până la sublimarea totală a imaginii prin accentul debordant al culorii”„De la dealurile molcome, peisaje, ape, flori, aspecte rustice, Sterică Bădălan ajunge la o frenezie cromatică simfonică, bănuită, așteptată, împlinit㔄Albumul realizat de Corneliu Stoica, cu sprijinul Centrului Cultural «Dunărea de Jos», scoate în evidență amplitudinea operei sub semnătura «simfonicului» Sterică Bădălan”.

După ce fixează coordonatele biografice ale pictorului, care nu a avut deloc un drum neted în artă, intrând „în atenția criticii de specialitate, a presei și chiar a unor colegi de breaslă mai ales după 1998, când a fost primit în rândurile membrilor U. A. P. R.”, deși el și-a organizat expoziții personale încă din 1976, Corneliu Stoica nu analizează creația artistului din perspectiva timpului care a trecut, ci având în vedere că de-a lungul anilor a scris despre mai toate expozițiile personale ale pictorului, îl lasă „pe cronicarul de artă al momentului să-și spună cuvântul așa cum a perceput și a receptat lucrările prezentate în cadrul acestor manifestări” deschise singur sau împreună cu sculptorii Dan Mateescu (Tecuci) și Relu Angheluță sau cu fiii săi, Cristian și Ciprian, ambii artiști plastici, primul - pictor bisericesc, al doilea - grafician și designer. Îi urmărim astfel prezentarea operei lui Sterică Bădălan prin 16 cronici plastice apărute în perioada 1996-2016 în ziarele „Independentul”, „Jurnalul de Galați”, „Viața liberă”, ca și în revistele „Porto-Franco”, „Școala gălățeană”, „Dominus” și „Dunărea de Jos”.

Modalitatea aceasta de abordare a lui Corneliu Stoica ni se pare destul de interesantă, fiindcă alături de comentarii asupra lucrărilor din expozițiile respective, întâlnim și informații referitoare la climatul artistic al Galațiului din anii trecuți, la factorii culturali sau la participanții la evenimentele organizate sub auspiciile unor instituții (Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie, Inspectoratul Județean pentru Cultură (azi, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național).

Referitor la opera pictorului căruia i-a consacrat albumul, Corneliu Stoica subliniază: „Creația lui Sterică Bădălan se revendică în ceea ce are mai important de la datele realului. Originar dintr-o localitate scăldată de ape, el a abordat cu predilecție peisajul, căutând să surprindă frumusețea, poezia și pitorescul acestuia, dar a cultivat cu aceeași dăruire și compoziția, natura statică și florile. Dacă într-o primă etapă s-a dovedit un continuator al tradițiilor clasice ale picturii, ale impresionismului și postimpresionismului, pe măsură ce a devenit stăpân pe mijloacele de limbaj plastic, pictura sa a devenit mai elaborată, accentul căzând pe interpretarea realității, pe transfigurarea acesteia. Datele realului vor constitui doar puncte de pornire pentru realizarea unor compoziții în care abstractizarea, sinteza și stilizarea sunt preponderente. Culoarea devine și ea mai rafinată, câștigă în sonoritate. Tonurile se subtilizează, se nuanțează, artistul apelează mai mult la griuri colorate ce emană o poezie de mister, ca mai apoi să revină la o cromatică foarte puternică, chiar șocantă, și la o pictură vădit abstractă (care solicită și un efort intelectual mai mare pentru receptarea mesajului ei), dar neabandonând nici factura realistă, mai ales în lucrările realizate în taberele de creație la care a participat”.

Imaginile color incluse în album, în număr de peste 140, realizate de fotograful Ilie Stan sau provenind din arhivele pictorului și autorului albumului, constituie o selecţie reprezentativă pentru opera artistului și pentru tehnicile în care s-a exprimat. Ele sunt bine imprimate tipografic, reproducând în cea mai mare parte cromatica lucrărilor originale. Prin intermediul acestora avem posibilitatea să parcurgem traseul unei opere făurită cu trudă, dăruire, pasiune şi probitate profesională, să urmărim evoluţia unui pictor care a făcut din arta sa însuşi rostul major al existenţei sale pământeşti. Aceste imagini, împreună cu textele menţionate, ne dau dimensiunea drumului străbătut până acum de Sterică Bădălan în domeniul atât de fascinant al artei, constituind pentru toţi cei care vor avea plăcerea să răsfoiască albumul un prilej de satisfacţii estetice.

O listă cuprinzând titlurile cărților scrise de Corneliu Stoica din domeniul artelor plastice și fotografia autorului încheie acest album de artă, care cu siguranță constituie un important instrument de lucru pentru cunoașterea vieții, activității și creației pictorului Sterică Bădălan, dar și a evoluției mișcării plastice de pe aceste meleaguri, una dintre cele mai dinamice din România, cu o existență în formă organizată de peste 70 de ani. Felicităm Editura Centrului Cultural "Dunărea de Jos" pentru frumoasa inițiativă de a publica astfel de albume și ne exprimăm speranța că ea va continua în viitor cu prezentarea și a altor artiști și a creației acestora.

N.A. Albumul va fi lansat vineri, 3 mai 2019, ora 11,00, la Centrul Cultural "Dunărea de Jos" (strada Domnească nr. 61).

Citit 1637 ori Ultima modificare Joi, 02 Mai 2019 14:30

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.