ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

 “CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 24 04 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația SMURD Galați a unor apartamente, proprietate a municipiului Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Vasile Lupu, nr. 48;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr. 13;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României, la nivelul municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale "Constantin Gh. Marinescu" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, începând cu anul 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 260/24.04.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul municipiului Galați a lucrărilor de investiții "Branșament apă, contorizare și racord canalizare - B-dul George Coșbuc nr. 420 A", precum și predarea acestora în concesiune către Societatea Apă Canal S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru clubul sportiv "Club Sportiv Municipal Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Medico - Social Pechea;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea organizării şi desfăşurării evenimentului "Zilele Municipiului Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 4.012 m.p., proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Calea Prutului, Nr. 11C;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Măstăcani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind însuşirea inventarului parţial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 600 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Brăilei nr. 204 A, 204 B, 204 C;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietate publică a municipiului Galaţi, în suprafaţă de 8.545 mp, situat pe str. Macului nr. 1;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acţiunilor socio - culturale, sportive şi civice pentru anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Asociaţia Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galaţi, în vederea organizării şi desfăşurării competiţiei sportive "Cupa Danubius", ediţia a XXVII-a;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 114/22.03.2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare compartiment primiri urgenţe - Spitalul clinic de urgenţă pentru copii Sf. Ioan Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 498/18.09.2018 privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Compartiment Primiri Urgenţe - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi" şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizaţii taxi şi a numerelor de ordine ale acestora pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Obstetrică - Ginecologie "Buna Vestire" Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4, str. Arcaşilor, nr. 62A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14', str. Crizantemelor, nr. 53;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 15 Elena Doamna, nr. 27;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 40, Brăilei, Nr. 231;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare şi Modernizare Şcoala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul" Galaţi" şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi" şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf Ioan" Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de credit încheiat între Municipiul Galaţi şi CEC Bank în vederea finanţării unor obiective de investiţii, aprobat prin HCL 221/28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe Str. Macazului, Nr. 8;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe Str. Macazului, Nr. 10;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului consiliului de administraţie şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren în suprafaţă de 134,50 mp - proprietate publică a municipiului Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Fundaţia Sportul Gălăţean a unor competiţii sportive;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri - Zimbru 1 şi pentru Centrul Multifuncţional pentru Tineri aflaţi în situaţii de risc - Zimbru 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galaţi şi administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galaţi, către Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 499/18.09.2018 privind aprobarea realizării proiectului "Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe D din cartierul Micro 13B şi PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galaţi" şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aplicarea cotelor de cheltuieli indirecte şi a cotei de profit pentru Societatea Gospodărire Urbană SRL Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aplicarea unei cote de cheltuieli indirecte şi a unei cote de profit pentru lucrări/servicii contractate cu terţi de către de S.P. Ecosal Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aplicarea unei cotei de profit de către Serviciul Public Ecosal Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Serviciul Public Ecosal Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Teatrul Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard" Galaţi şi Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Galaţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea implementării şi sustenabilităţii proiectului "O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare", în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 16 Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Poliţia Locală Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru încheiat cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului de bunuri;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați şi administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 1/14.01.2019 privind repartizarea excedentului bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi, în anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creşterea performanţei energetice şi reabilitare termică Creşa nr. 1 - Lucrări ISU";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creşterea performanţei energetice şi reabilitare termică Creşa nr. 36 - Lucrari ISU";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 259/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Sf. Grigorie Teologul";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 257/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi pentru anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judetean Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Evenimentului cultural-artistic "Forza ZU", ediţia a 9-a;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2019, al societăţii "Cons Management Parc de Soft" S.R.L. Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2019, al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2019, al societăţii "Gospodărire Urbană" S.R.L. Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2019, al societăţii "Administraţia Pieţelor Agroalimentare" S.A. Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare si analiză a propunerilor de proiecte/programe sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului provizoriu, reprezentant al autorităţii publice tutelare în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

 

 

Citit 1818 ori Ultima modificare Vineri, 19 Aprilie 2019 14:01