Municipiul Tecuci organizează licitație publică deschisă în data de 28.06.2023

Municipiul Tecuci organizează licitație publică deschisă în data de 28.06.2023
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

     Mun. TECUCI, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111, reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în data de 28.06.2023, ora 10.00, în vederea  închirierii unor  bunuri ce aparțin Municipiului Tecuci.

     Persoane  contact : Lucian Gradea ,  Vasile Cezar Baraș.

          Obiectul închirierii:

  1.   Lot amplasare căsuțe lemn (4 loturi X 12 mp)

          Preț  pornire lot - 30 lei / mp/lună

          Taxă caiet sarcini - 50 lei

          Taxă participare - 300  lei / lot

  1.  Imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr.60, bl. A1 parter, suprafață  47,04 mp

          Preț pornire licitație - 10,59 lei /mp util/lună

          Taxă caiet  sarcini - 50 lei

          Taxă participare - 100 lei

  1. Teren amplasare panou publicitar (2 loturi X 1 mp)

          Preț pornire licitație lot - 600 lei/lot/lună

          Taxă caiet sarcini - 50 lei

          Taxa participare - 300 lei/lot

     Nu participa la licitație ofertanții care:

  • au debite și/sau litigii  față de  Mun. Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
  • au debite față de bugetul statului;
  • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci;
  • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare (dacă valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

     Data limită pentru clarificări : 20.06.2023.

     Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

     Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 28.06.2023, orele 900.

     Locul şi data desfăşurării licitaţiei: Primăria Tecuci, data de 28.06.2023, orele 1000.

     Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un exemplar.

     Contestaţiile pot fi depuse în termen de 48 ore la Registratura Primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de Soluţionare a contestaţiilor a Mun. Tecuci.

     Data transmiterii anunțului de licitație 31.05.2023. 

     Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor.

     Informaţii suplimentare:  luni - vineri, orele 1000 – 1200,  serviciul Patrimoniu - Primăria Tecuci.

 

                               Primar,                                                                                      Sef Serviciu Patrimoniu

                    Lucian-Grigore Costin                                                                             Ing. Lucian Gradea

(P)

Citit 549 ori Ultima modificare Miercuri, 31 Mai 2023 16:35