Regulamente fiscale pentru fermieri/ Cum se IMPOZITEAZĂ veniturile din arendarea bunurilor agricole

Regulamente fiscale pentru fermieri/ Cum se IMPOZITEAZĂ veniturile din arendarea bunurilor agricole
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

* Impozitul de 16 la sută aferent veniturilor din arendă este calculat, reţinut şi virat de către arendaş


Pentru persoanele fizice cu venituri din arendarea bunurilor agricole, modul în care se calculează şi se plătesc impozitul pe venit şi contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate (CASS) s-au schimbat de la începutul acestui an, ca urmare a modificărilor aduse la Codul Fiscal, reaminteşte DGRFP Galaţi. La baza noului tratament fiscal stă OUG nr.102/2013 de modificare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. Iată, în cele ce urmează, principalele repere ale noilor prevederi.

Stabilirea venitului brut din arendă

În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se plăteşte în natură, pentru stabilirea venitului brut se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean în raza teritorială a căruia se află terenul arendat.

Stabilirea venitului net din arendă

Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25 la sută asupra venitului brut. În cazul în care arenda se exprimă în natură, venitul net se determină ca diferenţă între sumele reprezentând echivalentul în lei al veniturilor în natură, determinate pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi cota de cheltuială forfetară de 25 la sută, reprezentând cheltuială deductibilă.

Calculul, reţinerea şi virarea impozitului

Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit, la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16 la sută asupra venitului net. Impozitul astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat pană la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reţinut şi virat de către arendaş, este impozit final.

Asigurările sociale de sănătate

Pentru veniturile obţinute din arendarea bunurilor agricole, persoanele fizice datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 5,5 la sută aplicată asupra bazei lunare de calcul. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru arendator este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25 la sută asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, daca acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut. Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate, se reţine şi se virează de către arendaş pană la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.

 

Obligaţii declarative ale arendaşilor

Arendaşii au obligaţia să completeze şi să depună lunar formularul 112 -„Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. De asemenea, anual, pană la 28 februarie a anului următor, trebuie depus formularul 205 ”Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi caştigurile/pierderile realizate", pe beneficiar de venit.

Citit 3907 ori Ultima modificare Luni, 22 Septembrie 2014 11:21

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.