Societăţile, cu bilanţul la Finanţe

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Mâine, 20 mai, expiră termenul până la care societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile cooperatiste, dar şi alte categorii de persoane juridice (precizate în art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată), au obligaţia să depună situaţiile financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului de Finanţe.

Biroul de presă al DGFP Galaţi precizează: “Persoanele  juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două din cele trei criterii de mărime prevăzute la art.3 (1) din OMFP nr. 1.752/2005, şi anume: total active: 3.650.000 euro, cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro, număr mediu salariaţi: 50, întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente (bilanţ lung): bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale. Pentru întocmirea situaţiilor financiare ale anului 2008, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art.3 alin.(1) din ordinul mai sus amintit se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar 2008 pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale anului  2007 şi a indicatorilor determinaţi pe baza balanţei de verificare încheiate la 31 decembrie 2008. Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două din cele 3 criterii de mărime prevăzute la art.3(1) din OMFP nr. 1.752/2005 vor întocmi situaţii financiare anuale simplificate, care cuprind trei componente şi anume: bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate”.

“Programul de asistenţă este pus la dispoziţia agenţilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro, urmând să fie depuse, la unităţile teritoriale, discheta cu situaţiile financiare şi situaţiile financiare listate, semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu anexele prevăzute în norme. În  situaţiile  financiare se va completa codul CAEN, conform Ordinului Preşedintelui INS nr. 337/2007 cu aplicabilitate din anul 2008”.

Citit 656 ori Ultima modificare Luni, 30 Noiembrie -0001 02:00

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.