Noi reguli în motivarea absenţelor

Noi reguli în motivarea absenţelor
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Modul în care se motivează absențele elevilor a fost modificat în noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), valabil de la 1 septembrie 2022, ca urmare a eliminării semestrelor din structura anului şcolar.

ROFUIP prevede că în anul şcolar 2022-2023, motivarea absențelor elevilor se face de către învăţător sau diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor  trebuie aduse la şcoală în termen de şapte zile de la data la care copilul s-a întors la cursuri.

Conform ROFUIP, actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverinţa eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie.

În limita a 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20 la sută din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului sau dirigintelui, avizate de către directorul unităţii de învăţământ.

Depăşirea numărului de absenţe nemotivate (20 în decursul unui an şcolar) atrage după sine scăderea notei la purtare.

Citit 1747 ori Ultima modificare Marți, 27 Septembrie 2022 14:30

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.