Garajele pot fi demolate oricând!
Foto: Foto: Sorin Pană

Garajele pot fi demolate oricând!
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Toată lumea ştie că Primăria poate demola oricând garajele ridicate pe terenurile sale de acei gălăţeni care nu s-au sinchisit să obţină autorizaţie de construire. De altfel, în ultimii trei-patru ani municipalitatea a demolat câteva. Câteva zeci, ca să fim precişi. Au mai rămas doar câteva mii, cu sau fără autorizaţie. Circa 7.000 dintre acestea au fost construite cu acte în regulă. Cel puţin aşa susţine Primăria. La o cercetare mai atentă, însă, am descoperit că şi garajele „legale” pot fi dărâmate cât ai zice peşte. Iată de ce! Procedura de atribuire a suprafeţelor de sub garaje este lipsită de temei legal, apreciază juriştii, de unde putem trage concluzia că toate contractele de închiriere a terenurilor de sub garaje sunt lovite de nulitate.


Până acum câţiva ani, numai cine nu dorea nu îşi ridica un garaj pe lângă bloc. Era simplu ca bună ziua. Făceai cerere la Primărie, strângeai toate actele cerute de procedură, primeai autorizaţia de construire, primeai o bucată de teren de la municipalitate pentru care plăteai o chirie de tot râsul şi te apucai gospodăreşte de construit. Iar asta era calea complicată! Exista una mai uşoară? Da. Ridicai garajul şi mai vedeai dup-aia. Cine ştie ce pericole nu te păşteau.

Pe toţi cei care-şi clădiseră garaje fără autorizaţie edilii nu îndrăzneau să-i atingă nici cu o floare, de teamă să nu piardă voturi preţioase în cursa pentru un nou mandat. Până acum trei-patru ani, cea mai aspră măsură pe care municipalitatea o lua faţă de aceştia era să-i poftească părinteşte să intre în legalitate. Nu de alta, dar fenomenul scăpase de sub control într-o aşa măsură, încât edilii nici măcar nu aveau curajul să vorbească despre demolarea garajelor neautorizate, darămite să pună în practică această idee.

 

Şi pentru că nu le puteau pune la pământ deoarece le-ar fi sărit prea multă lume în cap, cei din Primărie şi-au spus că, dacă tot au ceva teren ocupat de garaje ilegale, măcar să facă bani din asta, îndemnându-i pe gospodari să-şi facă acte pentru construcţie şi să plătească chirie pentru terenul de sub ea. În acest fel, cei care ani de zile au ocupat spaţiul public cu câte un garaj neautorizat au devenit brusc contribuabili oneşti. Altfel spus, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Dar nu toţi „s-au spălat pe dinţi”. Cei care nu au făcut-o s-au trezit cu boldozerele Primăriei în garaj.

Municipalitatea a prins curaj să facă asta abia acum trei-patru ani. De atunci, însă, a demolat doar atâtea garaje câte ar avea locatarii unui singur bloc. „Aş fi cumva incorect să spun că nu mai există niciun garaj fără autorizaţie. Probabil că mai sunt, dar, dacă sunt, sunt foarte puţine şi ele oricum sunt într-o perioadă în care se fac verificări şi se vor lua măsurile corecte. Cred că discutăm de câteva zeci de garaje fără autorizaţie. Cele mai multe au fost deja desfiinţate, în jur de 20-30 din 2008 până acum”, a declarat viceprimarul municipiului Galaţi, Nicuşor Ciumacenco.

Acum, intrarea în legalitate este interzisă - măsura, dictată de Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 7 din 2011, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 - şi demolarea este singura soluţie pe care, vrând-nevrând, Primăria trebuie să o aplice ca să scape de problema garajelor ilegale. Asta nu este, însă, vreo noutate. Că toate structurile neautorizate trebuie desfiinţate scrie în toate actele normative din domeniu, de la Legea construcţiilor nr. 50 din 1991 până la Regulamentul de închiriere a terenurilor municipiului Galaţi, aprobat prin Hotărârile Consiliului Local (HCL) nr. 407 şi 448 din 2009. Faptul că avem aceste reglementări nu face doi bani, dacă ele nu sunt aplicate cu conştiinciozitate.

Atribuiri ilegale
Cei 7.000 de posesori de garaje care figurează în evidenţele Primăriei ca având toate actele la mână nu trebuie să răsufle uşuraţi. Şi adăpostul lor pentru maşină ar putea fi oricând demolat. Asta pentru că modul în care s-a făcut atribuirea terenului contravine legislaţiei româneşti. „Din 2008, nu s-a mai emis nicio autorizaţie pentru construirea unui garaj. Înainte, se emitea autorizaţia şi, în baza acesteia, se încheia contractul de închiriere. Colegii din Primărie spun că autorizaţia de construire permitea să se atribuie în mod direct terenul respectiv”, a afirmat Ciumacenco.

Practica încredinţării directe a terenului de sub garaj, care a înflorit în anii ’90, când primar al oraşului era Eugen Durbacă, şi care a fost continuată de succesorul său, Dumitru Nicolae, primarul în exerciţiu, contravine legilor acestei ţări. Este concluzia trasă de doi jurişti din Galaţi care au acceptat provocarea „Vieţii libere” de a studia normativele locale referitoare la garaje şi de a-şi spune părerea cu privire la consistenţa acestora. Cei doi au o vastă experienţă în domeniul juridic şi vechime în administraţia publică locală. Din motive lesne de înţeles, au refuzat să-şi dezvăluie identitatea. Iată ce spun ei!

„Legea 50 din 1991 (Legea construcţiilor) spune că terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii. Excepţie fac terenurile destinate construirii de locuinţe sau aziluri, care pot fi concesionate fără licitaţie publică. Legea 215 din 2001 (Legea administraţiei publice locale) vorbeşte, de asemenea, despre vânzarea, concesionarea sau închirierea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a bunurilor care aparţin domeniului public sau privat.

Există şi aici o excepţie, constructorii de bună-credinţă beneficiind de un drept preemţiune la cumpărarea de la administraţia locală a terenului pe care au ridicat o construcţie. Imperativul concesionării sau închirierii prin licitaţie publică a bunurilor proprietate publică este înscris şi în Legea 213 din 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Nicăieri nu se aminteşte de încredinţare directă!”, au declarat juriştii după ce au studiat legislaţia naţională, pe care municipalitatea mai mult a invocat-o decât a aplicat-o.

Asta înseamnă că toate că toate contractele de închiriere a terenurilor de sub garaje, semnate în urma atribuirii directe a terenului, şi nu în urma unei licitaţii publice, sunt lovite de nulitate, iar garajele pot fi demolate oricând, explică juriştii.

Încredinţare directă pe viaţă
Administraţia locală a încercat să dreagă busuiocul abia în 2009, când a aprobat Regulamentul în vigoare de închiriere a terenurilor aflate în proprietatea muncipiului Galaţi. Documentul prevede că închirierea se face prin licitaţie publică, însă doar în cazul terenurilor libere de construcţii, cele ocupate deja de garaje fiind date tot prin încredinţare directă! Asta prevedea Regulamentul în forma iniţială, aprobată prin HCL 407 din iulie 2009.

Actul a fost modificat o lună mai târziu, prin HCL 448, care a restrâns plaja de aplicare a atribuirii directe, permiţând utilizarea acestei proceduri doar pentru contractele în derulare, „în sensul că pot fi reînnoite anual”, după cum se arată în textul hotărârii. „Or, partea din Regulament referitoare la înnoirea anuală a contractelor de închiriere a terenurilor ocupate de garaje nu are temei legal, deoarece contractul iniţial a fost încheiat cu încălcarea legii”, au subliniat specialiştii.

Garajele pot fi demolate şi pentru că nu sunt construcţii provizorii
Dacă garajele din Galaţi ar fi un bebeluş, atunci procedurile greşite de atribuire a terenurilor de sub ele ar fi, cu siguranţă, moalele capului. Şi nu ar fi singurul! Juriştii consultaţi de „Viaţa liberă” au indicat că un alt punct slab ar fi construcţiile în sine. „Multe dintre garajele construite în municipiu încalcă autorizaţia de construire pentru că nu sunt construcţii provizorii, nu sunt construcţii uşoare. Ele sunt făcute din beton, au beciuri şi, ca atare, pot fi demolate numai pentru asta”, au arătat experţii.

Potrivit juriştilor, un alt argument de demolare a multora dintre garaje este acela că utilizatorii lor le-au schimbat fără drept destinaţia, transformându-le în dependinţe sau în ateliere clandestine.
Pe proprietarii de garaje nu îi ajută nici faptul că le-au construit pe spaţii verzi. „Majoritatea garajelor se află pe spaţii verzi, adică pe domeniul public, conform anexei la Legea 213 din 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ceea ce este ilegal”, au declarat juriştii.


Căile legale de demolare a garajelor
În privinţa garajelor ridicate fără autorizaţie de construire, lucrurile sunt extrem de simple. Normele metodologice de aplicare a Legii construcţiilor prevăd că lucrările, inclusiv cele provizorii, executate fără autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al localităţilor pot fi desfiinţate de Primărie pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizaţii de demolare, fără sesizarea instanţei şi pe cheltuiala contravenientului.

Să ne referim acum la garajele ridicate cu autorizaţie de construire! Dacă Primăria nu ţine cont de faptul că atribuirea terenurilor s-a făcut fără respectarea legislaţiei naţionale, superioare celei locale, le poate demola folosind ca scut mult aşteptatul Plan Urbanistic General. „Problema se poate rezolva prin PUG, pe bucăţele. De exemplu, PUG-ul ne poate arăta că atâtea hectare din Ţiglina 1 vor avea destinaţia de parc sau de parcare, iar municipalitatea le pune în vedere utilizatorilor de garaje că trebuie să demoleze construcţiile pentru că terenul intră în reamenajare şi pur şi simplu nu li se mai prelungeşte contractual de închiriere”, au explicat juriştii, apelând la bagajul de cunoştinţe acumulat în administraţia locală. „Cu voinţă, se pot face paşi mici, dar importanţi în perspectivă. Este necesară o succesiune de Consilii Locale cu voinţă de a face ordine”, au subliniat aceştia.


Noua generaţie de doritori de garaje e compromisă, spun edilii
Ce se întâmplă cu gălăţenii care vor să-şi ridice de-acum încolo un garaj în apropierea blocului? Vor obţine ei un petic de pământ, la licitaţie, aşa cum prevede noul Regulament de închiriere a terenurilor? Oficialii Primăriei spun că nu. „În momentul de faţă, nu se mai emit autorizaţii provizorii pentru garaje”, a afirmat viceprimarul Nicuşor Ciumacenco.


„Legile locale încalcă flagrant normele de tehnică legislativă”
În perioada în care au studiat regulamentele locale de închiriere a terenurilor deţinute de municipalitate, juriştii consultaţi de „Viaţa liberă” au remarcat faptul că documentele conţin numeroase greşeli de interpretare şi de redactare. Cea mai gravă dintre ele? „În hotărârile emise de Consiliul Local nu se distinge între domeniul public, care este inalienabil, şi domeniul privat!”, au subliniat aceştia. De asemenea, actele studiate încalcă „în mod flagrant” normele de tehnică legislativă, au spus juriştii.


 

Citiţi în ediţia de mâine a ziarului nostru declaraţia arhitectului-şef al Primăriei în legătură cu acest subiect
„Înlocuirea acestor garaje este o necesitate”
„Garajele nu corespund cerinţelor actuale de confort, de viaţă urbană. Ne plasează undeva în semirural, cu magazia şi bucătăria de vară în curtea blocului, cu grătarul pe spaţiul verde... Aşa cum peste tot s-au făcut căi ferate, s-au făcut drumuri, s-au construit locuinţe colective, s-au făcut parcări, aşa şi înlocuirea acestor garaje este o necesitate şi trebuie să se întâmple”, afirmă, franc, arhitectul-şef al Galaţiului, Teodora Voicilă. Declaraţiile pe larg, în ediţia din 29 februarie!


Aşteptăm opiniile pe adresa redacţiei şi pe site, în secţiunea dedicată comentariilor. Pe www.viata-libera.ro puteţi vota pro sau contra garajelor folosind acest SONDAJ.


Citeşte şi:
Operaţiunea „Garajul” - Elefantul din sufragerie


Citit 17233 ori Ultima modificare Marți, 28 Februarie 2012 09:33

89 comentarii

 • postat de ionita
  Joi, 28 Aprilie 2016 09:09
  5.13.186.***
  Buna ziua la toata lumea, am fost si eu posesor de garaj, am primit somatie ptr.demolare l-am daramat am platit cam 1500 lei la o firma . Nu zic ca imi pare bine sau rau , dar ma intreb sunt eu vinovat ca cei de la primarie au dat aprobarile necesare ptr a-mi construi acel garaj. Am fost prin europa cam in majoritatea tarilor la munca binenteles , si peste tot sunt garaje ca omul sa-si tina in siguranta masina.Bine, acolo sunt frumoase , asezate corect , se putea face si la noi la fel , dar pana la garaje sunt f multe de facut.
  0
  2
  Raportează
 • postat de ion
  Duminică, 12 Iulie 2015 15:27
  5.13.163.***
  pentru demolatul garajelor trebuia sa intervina primaria ca proprietar de teren nu sa plaseze politiei locale care vine cu somatie ca in termen de 5 zile sa elibereze terenul altfel 3000 sau 10000 lei amenda fiind baterii grupate primaria putea cere eliberarea garajului si de demolat se ocupa ecosalul si ar fi sratat altfel terenul nu ca in unele zone unde arata ca dupa bombardament . GARAJELE SAU RIDICAT CEL PUTIN INTR-UN AN DE ZILE SI ACUM DEMOLATUL IN 5 ZILE . De unde iei utilaj asa repede unde duci moluzul rezultat de unde aduci pamint acolo unde au beci,dar daca se face parcare de ce nu se lasa placa de beton turnata ca e mai rezistenta are armatura decat betonul sau asfaltul care se surpa .De ce nu se merge pe teren in zonele unde sunt garaje oamenii au plantat pomi au ajuns la maturitate acum daram garajul tai si pomul si vorbim de parcuri cu pomi de plastic cred ca e mai usor sa intretin decit sa plantez ,sau fac parcuri si astept ca cineva sa faca umbra un nor ceva vorbim de parcuri dar nu suntem instare sa ingrijim terenul din jurul blocului iar de il ingrijim vine politia locala sa ne amendeze ca e domeniu public dar cota indiviza pe cap de locuitor unde sa pierdut sau iarna citi locatari ies la dezapezit strazile doar cei cu garajele ceilalti asteapta o minune de la primarie si parcheaza pe arterele principale nu conteaza cit de departe de casa la strada sa fie.; Cine curata pomii in cartier,Cine dezapezeste iarna, Cine da bordurile si pomii cu var, Cine face curat in zona respectiva , cind ceilalti locatari nu fac nimic din toate astea ba daca se poate isi lasa gunoiul menajer la coltul blocului ,garajului,sau a spatiului verde din jurul blocului.cred ca altele sunt interesele si distragem atentia cu garajele credeti ca vor fi mai multe locuri de parcare sau mai mult spatiu verde astea nu cred ca aduc bani la buget cine le intretine fara bani,vorbiti de chiria depe garaj e mica dar mai e si impozitul pe garaj care nu spune nimeni ce sau facut cu acei bani pentu acest oras probabil daca daramam garajele vom avea apa rece,apa calda, si caldura la iarna,ca de restu sunt: locuri de munca ,salarii mari, pensii sa poti trai linistit, ca de asta au promis alesii si asta vor promite si cei ce vor veni mai ramane sa ne ceara si pamantul de sub bloc ca tot al primariei este si sa platim taxa si cind mergem pe strada ca e a primariei dar intrebarea este:DACA TOATE TERENURILE SUNT A PRIMARIEI ,PRIMARUL AL CUI ESTE NOI PENTRU CEL MAI ALEGEM INTRO ZI VA SPUNE PAMANTUL E AL PRIMARIEI UNDE TE INGROP. Oamenii amarati au garaje iar cei instariti vile si noi cei amariti nui putem controla sa vedem pe terenul cui a ridicat acea vila si sa-l obligam sa o darame in 5 zile
  0
  0
  Raportează
 • postat de Octavian
  Miercuri, 06 Martie 2013 01:24
  Fiecare campanie vine cu garaju-n sus... Probabil nici macar bani de demolari nu au... Vorbim de parcuri... Sa incepem cu gradina publica, vreti?... In rest, sa se faca parcari, da, supraetajate, ca-n occident... Pai daca doar o parcare stradala in care nu s-a investit nimic (absolut nimic!) e taxata cu 2 lei/ora cam care va fi pretul unei ore in conditii de constructie care trebuie sa-si scoata investitia? Si cumulat cu venitul poseorului de masina sh care inca mai lucreaza in combinat cu 1200 lei pe luna? Parcarea pica si parcul la fel, va spun! Un nou magazin sau un bloc pentru cei ce se ocupa de asta... Daca nu cateva casute ale celor care isi vor face parte... Am vazut comentarii cum ca in unele garaje s-ar face si ceva mica productie... Da, e grav! Probabil nu au vrut sa se duca la laptele si mierea din zona libera! Facilitati peste facilitati. Sunt multe si lungi de comentat. Da, nu arata bine bateriile de garaje. S-ar fi putut alege un proiect tip care sa dea putina "fata" zonelor astea. Dar am remarcat in schimb ca sunt primele zone dezapezite. De "garajistii" care au fost injurati cu foc pana acum
  0
  1
  Raportează
 • postat de galatean
  Marți, 29 Mai 2012 11:59
  asadar lipsa de civilizatie, marlania crasa si interesele au invins si de aceasta data. nu se mai darama garajele tiganesti, raman la locul lor sa adaposteasca muraturi, rable si cocalari cu gratare si manele. sper ca sunteti fericiti toti care ati fost impotriva. halal....
  0
  1
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 12:03
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  1
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 12:02
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  1
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 12:01
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 12:00
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 11:59
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 11:58
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 11:57
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de ROXANA
  Vineri, 02 Martie 2012 11:56
  NU VA DATI SEAMA CA LA MIJLOC E UN CONFLICT DE INTERESE?PE TERENUL UNDE SUNT CONSTRUITE BATERII DE GARAJE CREDETI CA VOR APAREA SCOLI SAU SPATII VERZI DESTINATE LOCURILOR DE JOACA?PE ACESTE TERENURI SE VOR CONSTRUI BLOCURI TURN CU 6-8 ETAJE ,PENTRU CA IN GALATI DACA ATI OBSERVAT NU SE MAI CONSTRUIESTE NIMIC PENTRU CA NU SUNT TERENURI.ASA PRIMARIA VA VINDE POATE PE UN PRET DE NIMIC INVESTITORILOR CARE VOR CONSTRUI BLOCURI.IN FIECARE CARTIER SUNT PARCURI,BINEINTELES NEAMENAJATE!!!!!!DE CE NU SUNT IN STARE CA SA LE INTRETINA????CONCLUZIA ESTE CA SUNT INTERESE PENTRU ACELE TERENURI SI NU AU DE CASTIGAT DECAT CEI DE SUS!!!!!!!!!MAI GANDITI OAMENI BUNI SI VOI SI NU MAI LUATI TOTUL ASA CUM VI SE SERVESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de elena
  Marți, 28 Februarie 2012 23:43
  Acum avem ce comenta!!! Bravo natiune!!!!
  0
  1
  Raportează
 • postat de GARAGIST OBOSIT
  Marți, 28 Februarie 2012 22:25
  cine vrea garaj sa. l boteze pe durbache.cine nu vre sa.l boteze toto peel
  am garaju meu
  sunt cel mai cel
  si ma mandresc cu el
  si eu si tu si el
  maine ma mut in el
  doar tu si voi si el
  0
  1
  Raportează
 • postat de vik
  Marți, 28 Februarie 2012 21:45
  Tataie si dragii mosului di si suntieti asa de inviersunati cu garajiele aistea.eu am trei si stau in maziepa .nu pun muraturi si varza ca baba sufiera cu stomacurili si eu am da-o mai mult pie tielina ,of dragii mosului rau e sa ajungi la o varsta sa nu mai poti
  0
  1
  Raportează
 • postat de Marinela
  Marți, 28 Februarie 2012 21:19
  care ordine... dar pana acum ce a pazit... vine trenul... cate autorizatii a eliberat si domnul viceprimar ciumacenco....cate spatii verzi a distrus ca sa toarne beton pentru parcari intre blocuri....toate garajele sa fie demolate ca oricum se fac gratare si... taxatorii cu aparate... ca astea dau bon si nu baga banii in buzunar ca ciumacenco si nicolae...
  0
  0
  Raportează
 • postat de Madular
  Marți, 28 Februarie 2012 21:19
  @ pensionara
  Mamaie tie iti este ca ramai fara spatiul de depozitat muraturile si varza aia imputita pe care o arunci la canalizare primavara.Ca deh daca tot vine primavara sa vina si putoarea de varza sa improspateze aerul.Cere-i bon malacului de 2 m indiferent de mutra pe care o face.vezi ca sunt parcometre in oras deci s-a cam dus ciordeala malacului.
  0
  0
  Raportează
 • postat de pensionara
  Marți, 28 Februarie 2012 21:08
  Autoarea articolului,Rodica Miscalencu, sa se fi documentat nu numai in privinta garajelor din Tiglina1 ci cum si-a construit cabinetul stomatologic viceprimarul Ciumacenco si Sonia Tanase notariatul.Va spun eu ca sa stie toata lumea: pe spatiul verde din Tiglina1.Sa-si darame mai intai D-l viceprimar cabinetul ,apoi sa intre cu buldozerul In vilele din spatele cabinetului( una este a lui) pentru ca aluat din spatiul de joaca a copiilor asa cum sunt si garajele,si apoi sa darame garajele.S-au poate se bazeaza ca nu va mai fi ales sau ca ei fac parte din protipendada Galatiului? Se spune ca parcarile nu aduc bani la Primarie.Dar cum sa aduca daca cei din parcare baga bani in buzunar.Sa va dau un exemplu: in parcarea de pe Str. Saturn din Tiglina( din fata magazinului Munteanu) este un haidamac de 2m care ar putea sa munceasca cat 10 oameni sta in carciuma si cand vede ca parcheaza o masina vine cat mai repede si iti cere taxa de parcare fara sa-ti dea bon iar daca il ceri ti-l arunca in scarba,iar daca nu-i ceri bonul baga banii in buzunar si din nou la baut.Cine ii tine evidenta si mai ales cine l-a pus acolo nu cumva banii se impart cu cineva?Aici se incaseaza bani multi deoarece parcarea este foarte solicitata.Si va intreb : cate asemenea parcari sunt in oras,?
  0
  1
  Raportează
 • postat de Ficatel
  Marți, 28 Februarie 2012 20:45
  @Alex Ciorici mi-ai demonstrat ca esti si analfabet ! vre-un nu se scrie cu cratima analfabetule !!!!! Mi-e si teama sa-ti dau sa desparti in silabe.Cu siguranta iti va da cu virgula! Analfabet posesor de garaj! :)) da ficatu' ce-ti face ficatul ? :))
  0
  0
  Raportează
 • postat de Dobrica
  Marți, 28 Februarie 2012 20:40
  Marți, 28 Februarie 2012 15:28 postat de Gica Pro

  @Dobrica: Daca ai tupeul sa spui despre cel care a scris despre asta in ziar ca este imbecil inseamna ca noi toti cei care dorim asta suntem imbecilii tai si asta te pune pe tine cel putin intr-o lumina proasta de giga contra fara argumente.

  E bine ca ti-ai dat seama cine esti :))
  0
  0
  Raportează
 • postat de Alex Ciorici
  Marți, 28 Februarie 2012 19:37
  Mai "Ficatel"...sa m-apuci de ..... Vrei?? Nuuuuuuuuuuuuu,nici acolo nu ai nas breee......Nu stii nimic.In spatele acestor articole se ascund interese MARI.Cumva "papi" si tu la aceste interese de terenuri??? Vre-un mall ceva?? Sau de vre-o vila???De ce nu vad articol(nici pana astazi de cand s-a construit,de vre-o 4-5 ani) asupra constructiei ce a "papat" parcarea pietii din Micro 19 si unde s-a construit un laborator de sange privat si o farmacie la fel de privata.
  0
  1
  Raportează
 • postat de SEVILLA86
  Marți, 28 Februarie 2012 19:28
  OARE CINE SE AFLA IN SPATELE ACESTUI ARTICOL DE 2 LEI? CINE ARE INTERES SI UNDE OARE E INTERESUL MAI MARE?
  PENTRU CEI CARE VORBESC DE LOCURI DE JOACA SI ALTELE...PAI CATE LOCURI DE JOACA S-AU FACUT IN ULTIMII ANI? CINE SA FACA? NU VEDETI CE A AJUNS GALATIUL...UN COS DE GUNOI...NU AVEM UNDE IESI IN WEEKEND, IAR DACA VRETI SA VA AMINTITI CE SE FLA INAINTE PE LOCURILE UNDE SUNT CONSTRUITE ACUM UNELE GARAJE...VA SPUN EU GROAPA DE GUNOI...
  0
  1
  Raportează
 • postat de Ficatel
  Marți, 28 Februarie 2012 19:26
  @ Alex Ciorici
  Ai garaj cocalar ? :))) Sa sun la 112 ? sa anunt ca ti-a explodat ficatul ? :)))Mai mai.... ce o sa va faceti voi fara garaje :))))) n-o sa mai puteti da la o hmm ...ca :)) si pe fundal nu se vor mai auzi manele!Ah asta e ! MA BUCUR!!!! JOS GARAJELE!!!! JOSSSSSS! Sa fim civilizati domnule Cioric!Este ?
  0
  0
  Raportează
 • postat de Alex Ciorici
  Marți, 28 Februarie 2012 18:59
  ALOOOOOOOOOOOO viata libera.....treceti si vedeti ce inseamna productia (daca mai exista) si daca mai exista invatati ca sa aveti ce scrie....Lasati barfele cu garajele. ...Subscriu la ce propune "allex" (Marți, 28 Februarie 2012 07:30 postat de allex )
  0
  1
  Raportează
 • postat de Un mazepist cu garaj
  Marți, 28 Februarie 2012 18:53
  Am garajul meu , sunt mazepist
  Si am lucrat candva , ca sidexist
  Nu vreau sa va înjur
  Dar mă doare in cot
  Ca am garajul meu
  Sunt mazepist
  0
  1
  Raportează
 • postat de Alex Ciorici
  Marți, 28 Februarie 2012 18:52
  Mai oameni buni...Voi nu intelegeti "mersul"....Nu vedeti ca s-au axat pe poxe unde terenul este ditamai hectarul....Si ca exemplu il are poza cu garajele din Micro 19 zona scolii gen.29.De ce nu spune si care e treaba si interesul ptr acest teren.Cei din PNL au o afacere de semnat ptr un ditamai mall-ul in aceasta zona (vezi interesul la V.L. a dlui Baila,patron "Mariano" membru PNL marcant in donatii),si de multa vreme cei din PNL doresc daramarea acestor garaje din aceasta zona.Interesul...poarta fesul.
  0
  0
  Raportează
 • postat de The tribe has spoken......:
  Marți, 28 Februarie 2012 17:12
  ......... FARA GARAJE IN ORAS!
  Asteptam fapte din partea autoritatilor, altfel sper ca cei 80% dintre antigarajisti, sa vorbeasca prin vot, la alegerile locale!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Luci
  Marți, 28 Februarie 2012 16:59
  Garajele -securea razboiului dezgropata de V>L> Se vor bate Partidul garajistilor cu cei fara garaj cu muraturi.Nu se mai poate face ordine fara un imens scandal intre cetateni.Afost o vreme cand sprijinul la partid venea odata cu terenul pentru garaj. Acum tot ei sa rezolve problema,prin sprijin la Candidat fara Garaj .Astai politica!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Mazepiz
  Marți, 28 Februarie 2012 15:35
  MAZEPI_DO ZILELE sunt numarate la coteneata.:)))) Ei ??? ce zici de asta ? Garangiule din Mazepa!?
  0
  0
  Raportează
 • postat de Gica Pro
  Marți, 28 Februarie 2012 15:28
  @Dobrica: Ce are sula cu prefectura mai cap de barca? Imbecil esti mata ca nu gandesti nici cat un copil de tata.
  Noi, cei peste 80% din locuitorii Galatiului dorim sa dispara garajele si punct. Ca pe langa astea mai dorim si cinema 3D si parcuri curate si cate si mai cate asta e cu totul alta poveste dar in primul rand dorim sa dispara garajele iar argumente gasesti cu zecile printre comentarii nu numai in articol. Daca ai tupeul sa spui despre cel care a scris despre asta in ziar ca este imbecil inseamna ca noi toti cei care dorim asta suntem imbecilii tai si asta te pune pe tine cel putin intr-o lumina proasta de giga contra fara argumente.
  0
  0
  Raportează
 • postat de Un posesor de garaj din Mazepa 1
  Marți, 28 Februarie 2012 15:27
  mazepistii care nu au garaje sunt :
  CIUDOSI
  OFTICOSI
  INVIDIOSI
  .............OSI
  0
  0
  Raportează
 • Marți, 28 Februarie 2012 14:53
  Catre ``Marți, 28 Februarie 2012 08:15 postat de Crin ``
  Domnule Crin,cititi cu atentie ,dumneavoastra, contractul(spuneti asa:fiecare proprietar de apartament este proprietar si pe o anumita suprafata,in functie de marimea apartamentului)
  Acea anumita suprafata se numeste cota indiviza ,dar-ATENTIE- este proprietatea statului,transmisa in folosinta proprietarului de locuinta;nu conteaza ca ati inteles dumneavoastra gresit,dar oferiti informatii gresite,cititorilor!

  Catre ``postat de mesaj pt Tzepes `` Marți, 28 Februarie 2012 12:45......12:50
  Chiar daca ati fi postat pentru prima data...

  (---Atenţie! Nu postaţi acelaşi mesaj de mai multe ori. Comentariul va fi afişat la câteva minute după postare. Vă rugăm să aşteptaţi!---)

  Catre ``Marți, 28 Februarie 2012 07:30 postat de allex ``

  Chiar daca v-ati fi grabit sa plecati undeva...si tot nu trebuia sa ne agresati cu un asemenea ``text``.
  Sunt toleranta,nu m-am departat de la esenta subiectului,dar nici chiar asa...
  Nici pe dumneavoastra nu va respectati , daramite pe cititori !

  Comentariul meu:
  Libertatea ne-a adus prea mult din ``legea celui tare`` si ``legea bunului-plac``!
  Indiferent de interesele celor ce au considerat necesar acest articol,
  indiferent daca se va rezolva ceva sau nu,
  indiferent ca unii au masina si garaj...si altii nu au..., cu dari platite sau neplatite,
  am ales sa traim la oras!
  Aceasta presupunea obligatia de a respecta conditiile ``traiului in comun`` ,dorind,respectand si contribuind la civilizatie si progres!
  Cu respect, dar cine doreste sa locuiasca ``la tara`` are libertatea de a alege(cu casa...gard multicolor..iarba verde si gratar...rasaduri de rosii si cultura de cartofi ...cusca cu caine...rufe pe culme).
  ``La oras`` ,fiecare are dreptul spatiului-proprietate ; spatiul comun nu se bucateste si se ia acasa si,mai ales,nu se pune stapanire!
  Incercati sa judecati obiectiv,desi traim intr-un haos!
  Cu respect
  0
  0
  Raportează
 • postat de Dobrica
  Marți, 28 Februarie 2012 14:49
  “Un imbecil arunca o piatra in lac, iar 10 destepti nu o pot scoate”
  -"imbecilul" in cazul de fata este autoarea articolului care in loc sa abordeze alte probleme care le are orasul si cei care-l locuiesc cum ar fi zapada care inca sta pe anumite trotuare, mizeria ramasa in urma, gropile din carosabil care au aparut dupa topirea zapezii, probleme ale momentului, despre garaje se putea scrie si mai tarziu. Un articol scris la comanda(politica), de ce sa nu discutam de garaje de exemplu dupa ce se termina cu alegerile, avem locuri de munca de ajuns, avem salariul asa de mare ca ne permitem orice, avem servicii medicale asa de bune, avem si noi un cinema 3D in oras unde sa le aratam si noi copiilor nostri ce inseamna 3D, trebuie sa mergem la Braila pt asa ceva, avem cateva parcuri care arata vai de mamalor, sa le faca pe astea macar la standarde europene, subiecte sunt destule...
  -"desteptii" sunt posesorii ori nu de garaje care in ideea lor ar trebui demolate si inlocuite de parcari moderne si parcuri, stau si ma intreb din ce bani, cand ei se imprumuta ca sa asfalteze mai mult la misto strazile din oras, cand licitatiilesi costurile pt parcurile de joaca din oras, alea asa putine cate sunt, sunt invaluite in ceata si mai sunt multe de spus. In primul rand trebuie educatie, facut in asa fel incat politicianul sa fie in slujba cetateanului, sa-l intereseze cetateanul si nu cum sa faca ca in cei 4 ani cat sta pe postul care-l ocupa sa faca cat mai multi bani, case, masini, sa-si angajeze neamurile, si sa-si aduca aminte abia in prag de alegeri ca trebuie sa faca ceva si pt orasul asta.
  Eu deja m-am saturat de tot felul de actiuni de genul asta in prag de alegeri, vb cuiva care a postat mai jos, pana acum ce au facut, unde au fost? De ce nu-si propun ca pana in vara sa asfalteze tot orasul sa nu mai existe nici o groapa in orasul asta, sa nu mai fie praf, sa reamenajeze parcurile existente macar, ca si astea sunt in paragina(si multi mai vor alte parcuri si spatii verzi, nu e o idee rea, dar, cine sa le ingrijeasca), au zis ca refac Gradina Publica, au facut ceva?
  In alta ordine de idei, pentru a avea un oras frumos ar trebui sa incepem prin a ne educa copii sa nu arunce gunoaie pe unde apuca si nu numai ei, lucru vazut prin parcuri si pe strada si asta se intampla sub ochii parintelui, sa invatam sa nu mai parcam pe doua locuri doar asa ca noi suntem smecheri, avem BMW, Audi ori alte marci de genul(si nu numai ei), sa ne parcam masinile la firma si nu in parcarea din fata blocului in care mai avem parcata si masina personala si dupa aceea ne plangem ca nu avem loc in parcari, cei care au animale sa le invete sa faca unde trebuie ca de cand a inceput sa se topeasca zapada e jale ce e pe trotuare, ai parte numai de surprize :) si multe alte probleme...
  Si daca tot vor sa faca o impresie buna de ce nu construiesc pe un spatiu in oras, ca sunt destule, o parcare cum vor cei care au tot scris pe aici si sa vedem reactia oamenilor, sa vedem cat de plina va fi, daca renteaza si daca-si justifica costurile, iar daca vor fi asa de utilizate de soferi si ok din toate punctele de vedere atunci se poate denclansa demolarea garajelor si construirea de asemenea parcari, dar pana atunci dati-mi voie sa fiu putin sceptic in ceea ce priveste demolarea garajelor si alocarea de fonduri pt construirea de parcuri si parcari sub/supraterane, cum a mai zis cineva, cine stie cine a pus ochii pe un asemenea teren si ce vrea sa construiasca acolo si se foloseste de articole de genul asta si de cei creduli ca voi.
  Chiar asa aveti o placere deosebita sa fiti masa de manevra?
  PS. Pentru carcotasi: nu am masina si nici garaj, o mai folosesc pe cea de la servici, in rest atunci cand se poate folosesc bicicleta.
  0
  0
  Raportează
 • postat de SORIN
  Marți, 28 Februarie 2012 14:43
  OARE A CALCULAT( E CAM GREA MATEMATICA PTR CEI DIN ADM LOCALA) CINEVA CATE LOCURI DE PARCARE SI LOCURI DE JOACA SE POT FACE IN LOCUL GARAJELOR EXISTENTE? OARE NU AU DREPTUL LA PARCAREA MASINILOR PE DOMENIUL PUBLIC IN MOD CIVILIZAT TOTI GALATENII? OARE CHIAR NU MAI EXISTA IN TOT GALATIUL ACESTA UN OM CARE SA REZOLVE ACEASTA PROBLEMA? OARE MAI PUTEM SPERA LA O SCHIMBARE PTR NOI? OARE.......?
  0
  0
  Raportează
 • postat de teo
  Marți, 28 Februarie 2012 14:33
  OFTICATI-VA FRAIERILOR!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Vlad Teapa
  Marți, 28 Februarie 2012 14:21
  O solutie ar fi impunerea unor taxe anuale de 100 sau 1000 mai mari decat cele existente acum pentru aceste garaje. In acest fel , posesorii acestor garaje vor dori singuri sa isi desfiinteze aceste constructii.
  0
  0
  Raportează
 • postat de doru
  Marți, 28 Februarie 2012 14:02
  Singura solutie,demolarea tuturor garajelor construite pe domeniul public,amenajarea de parcari moderne si fiecare posesor de autoturism care nu detine garaj cu acte pe teren proprietate privata, sa plateasca o suma stabilita anual de Consiliul Local,la fel ca taxa de habitaclu.
  0
  0
  Raportează
 • postat de edy
  Marți, 28 Februarie 2012 13:50
  este o idee foarte buna ,dar ar fi extraordinar daca in locul garajelor sa-r construi un parc de copii sau ar putea face parcari auto ,chiar supraetajate,ca afara.
  0
  0
  Raportează
 • postat de lucian
  Marți, 28 Februarie 2012 13:46
  Toate garajele astea hidoase trebuie sa dispara!
  0
  0
  Raportează
 • postat de mesaj pt Tzepes
  Marți, 28 Februarie 2012 12:50
  doamne ce naiv e tzepes si cat de lingau poate sa para. Cica 'bravo lu' ciumacenco ca a inceput curatenia'. Pai ma tzepes,nu-i asa ca esti tu un pic cam prost? Ce curatenie a inceput ciumacenco? Ai vazut tu ca a darmat vreun garaj? Ti-a aruncat o pastila prin intermediul presei,si atata tot, sa vada daca prinde la public si daca in campania electorala va poate bate moneda pe aceste mici proiecte urbanistice care urmeaza sa le desfasoare(va zice el). Dar pana acum de ce nu a darmat nimic? Ba mai mult a umplut lumea de autorizatii,de zici ca se dadeau bilete la circ. Daca esti lingau,macar taci din gura si nu te mai expune......, si tine minte NU NUMAI DURBACA A DAT AUTORIZATII CI SI CIUMACENCO AL TAU. Asa ca amandoi sunt niste nenorociti. Scuze era sa uit de fosila de dumitru nicolae caruia mai bine iar sta in muzeu la antipa,si nu la carma orasului. Ati distrus orasul asta si acum vreti sa pozati crestineste....
  0
  0
  Raportează
 • postat de mesaj pt Tzepes
  Marți, 28 Februarie 2012 12:49
  doamne ce naiv e tzepes si cat de lingau poate sa para. Cica 'bravo lu' ciumacenco ca a inceput curatenia'. Pai ma tzepes,nu-i asa ca esti tu un pic cam prost? Ce curatenie a inceput ciumacenco? Ai vazut tu ca a darmat vreun garaj? Ti-a aruncat o pastila prin intermediul presei,si atata tot, sa vada daca prinde la public si daca in campania electorala va poate bate moneda pe aceste mici proiecte urbanistice care urmeaza sa le desfasoare(va zice el). Dar pana acum de ce nu a darmat nimic? Ba mai mult a umplut lumea de autorizatii,de zici ca se dadeau bilete la circ. Daca esti lingau,macar taci din gura si nu te mai expune......, si tine minte NU NUMAI DURBACA A DAT AUTORIZATII CI SI CIUMACENCO AL TAU. Asa ca amandoi sunt niste nenorociti. Scuze era sa uit de fosila de dumitru nicolae caruia mai bine iar sta in muzeu la antipa,si nu la carma orasului. Ati distrus orasul asta si acum vreti sa pozati crestineste....
  0
  0
  Raportează
 • postat de mesaj pt Tzepes
  Marți, 28 Februarie 2012 12:48
  doamne ce naiv e tzepes si cat de lingau poate sa para. Cica 'bravo lu' ciumacenco ca a inceput curatenia'. Pai ma tzepes,nu-i asa ca esti tu un pic cam prost? Ce curatenie a inceput ciumacenco? Ai vazut tu ca a darmat vreun garaj? Ti-a aruncat o pastila prin intermediul presei,si atata tot, sa vada daca prinde la public si daca in campania electorala va poate bate moneda pe aceste mici proiecte urbanistice care urmeaza sa le desfasoare(va zice el). Dar pana acum de ce nu a darmat nimic? Ba mai mult a umplut lumea de autorizatii,de zici ca se dadeau bilete la circ. Daca esti lingau,macar taci din gura si nu te mai expune......, si tine minte NU NUMAI DURBACA A DAT AUTORIZATII CI SI CIUMACENCO AL TAU. Asa ca amandoi sunt niste nenorociti. Scuze era sa uit de fosila de dumitru nicolae caruia mai bine iar sta in muzeu la antipa,si nu la carma orasului. Ati distrus orasul asta si acum vreti sa pozati crestineste....
  0
  0
  Raportează
 • postat de mesaj pt Tzepes
  Marți, 28 Februarie 2012 12:47
  doamne ce naiv e tzepes si cat de lingau poate sa para. Cica 'bravo lu' ciumacenco ca a inceput curatenia'. Pai ma tzepes,nu-i asa ca esti tu un pic cam prost? Ce curatenie a inceput ciumacenco? Ai vazut tu ca a darmat vreun garaj? Ti-a aruncat o pastila prin intermediul presei,si atata tot, sa vada daca prinde la public si daca in campania electorala va poate bate moneda pe aceste mici proiecte urbanistice care urmeaza sa le desfasoare(va zice el). Dar pana acum de ce nu a darmat nimic? Ba mai mult a umplut lumea de autorizatii,de zici ca se dadeau bilete la circ. Daca esti lingau,macar taci din gura si nu te mai expune......, si tine minte NU NUMAI DURBACA A DAT AUTORIZATII CI SI CIUMACENCO AL TAU. Asa ca amandoi sunt niste nenorociti. Scuze era sa uit de fosila de dumitru nicolae caruia mai bine iar sta in muzeu la antipa,si nu la carma orasului. Ati distrus orasul asta si acum vreti sa pozati crestineste....
  0
  0
  Raportează
 • postat de mesaj pt Tzepes
  Marți, 28 Februarie 2012 12:46
  doamne ce naiv e tzepes si cat de lingau poate sa para. Cica 'bravo lu' ciumacenco ca a inceput curatenia'. Pai ma tzepes,nu-i asa ca esti tu un pic cam prost? Ce curatenie a inceput ciumacenco? Ai vazut tu ca a darmat vreun garaj? Ti-a aruncat o pastila prin intermediul presei,si atata tot, sa vada daca prinde la public si daca in campania electorala va poate bate moneda pe aceste mici proiecte urbanistice care urmeaza sa le desfasoare(va zice el). Dar pana acum de ce nu a darmat nimic? Ba mai mult a umplut lumea de autorizatii,de zici ca se dadeau bilete la circ. Daca esti lingau,macar taci din gura si nu te mai expune......, si tine minte NU NUMAI DURBACA A DAT AUTORIZATII CI SI CIUMACENCO AL TAU. Asa ca amandoi sunt niste nenorociti. Scuze era sa uit de fosila de dumitru nicolae caruia mai bine iar sta in muzeu la antipa,si nu la carma orasului. Ati distrus orasul asta si acum vreti sa pozati crestineste....
  0
  0
  Raportează
 • postat de mesaj pt Tzepes
  Marți, 28 Februarie 2012 12:45
  doamne ce naiv e tzepes si cat de lingau poate sa para. Cica 'bravo lu' ciumacenco ca a inceput curatenia'. Pai ma tzepes,nu-i asa ca esti tu un pic cam prost? Ce curatenie a inceput ciumacenco? Ai vazut tu ca a darmat vreun garaj? Ti-a aruncat o pastila prin intermediul presei,si atata tot, sa vada daca prinde la public si daca in campania electorala va poate bate moneda pe aceste mici proiecte urbanistice care urmeaza sa le desfasoare(va zice el). Dar pana acum de ce nu a darmat nimic? Ba mai mult a umplut lumea de autorizatii,de zici ca se dadeau bilete la circ. Daca esti lingau,macar taci din gura si nu te mai expune......, si tine minte NU NUMAI DURBACA A DAT AUTORIZATII CI SI CIUMACENCO AL TAU. Asa ca amandoi sunt niste nenorociti. Scuze era sa uit de fosila de dumitru nicolae caruia mai bine iar sta in muzeu la antipa,si nu la carma orasului. Ati distrus orasul asta si acum vreti sa pozati crestineste....
  0
  0
  Raportează
 • postat de sergiu
  Marți, 28 Februarie 2012 12:40
  Din cate se vede va preocupa reitingul si nici decum acele garaje.Veniti cu proiecte palpabile ptr inlocuirea acelor garaje aratatine cu ce le inlocuiti,aratatine ce faceti ptr cetateni.Cindva au fost o mana cereasca ptr primarii ptr ca si-au incasat bani de pe aceste coceabe cum le mai definiti autorizatii avize si mai presus chiriile Nu sint bani ptr construirea unor parcari atunci de ce va agitati? nu sint bani ptr nimic ce inseamna cetatean unde se duc banii nostri. Sau dublat taxele vrem sa vedem ca se dubleaza si ce faceti ptr noi nu ati fost in stare macar sa curatati zapada de pe prima banda ale strazilor principale ce sa mai vb de cartiere Cu 10000ron faceam cu doua wole o curatenie in oras iar voi cu milione de euro care se incaseaza ptr drumuri dezapeziri etc nu ati facut nimic Luati in calcul cartierul barbosiLlunca Siretului prelungirea Castrul Roman nu sa dat cu o lama de 10 ani de zile iar prin cele mai uitate sate de la tara s-au asfaltat strazi Am multe sa va spun stiu ca nu veti lua in consideratie de aceia ma opresc aici
  0
  0
  Raportează
 • postat de Vali
  Marți, 28 Februarie 2012 12:28
  Rog adminul site-ului sa stearga comentariul(copy/paste) lui Sila care nu face altceva decat sa oboseasca ochiul care cauta informatie legata strict de subiect. Daca avea de gand sa isi faca reclama la articolul lui putea sa puna un link si era arhisuficient.
  0
  0
  Raportează
 • postat de Roman Verde
  Marți, 28 Februarie 2012 12:27
  Comentariile de la acest articol reflecta perfect ce se intampla in Galati si cu Consiliul local : lumea se cearta se injura se acuza reciproc de interese si in final nu se intampla nimic. Orasul va ramane la fel de anost si urat si murdar si evitat de toata lumea. In plus noi suntem obisnuiti ca totdeauna sa faca altcineva lucrurile in locul nostru. Inca exista spatii verzi in Galati in cartiere, spatii de care nu se ocupa nimeni si care se pot transforma in bine daca oamenilor le-ar pasa catusi de putin.
  Chiar de s-ar face parcari supraetajate in spatiile ramase libere in urma demolarilor aceste parcari cu siguranta vor sta aproape nefolosite fiindca se va cere bani pentru folosirea lor. In plus romanul este incredibil de comod (sa nu zic nesimtit) si prefera sa-si lase masina sub balcon (sa o vada) decat sa mearga cateva zeci de metri pe jos. Chiar de s-ar face parcuri de joaca tot s-ar gasi ghirtoi care vor sa-si demonstreze prostia si le-ar distruge. S-au pus recent acele containere pentru colecare selectiva si ati vazut ce se intampla cu ele. Noi ca popor nu cred ca ne vom mai vindeca vre-odata. Dar, nu-i asa, suntem buni tare la vorba.
  0
  0
  Raportează
 • postat de Geo
  Marți, 28 Februarie 2012 12:08
  Cititi articolul din Adevarul sa vedeti de ce nu are primaria Galati bani!Votati PSD!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Sila
  Marți, 28 Februarie 2012 12:08
  Constatarea a fost făcută de Curtea de Conturi. Potrivit raportului întocmit de inspectori, banii s-au plătit sub formă de prime, bonificaţii, spor de calculator şi spor pentru condiţii periculoase, în perioada ianuarie 2010-august 2011.

  Primăria din Galaţi este implicată într-un nou scandal legat de sporurile şi primele salariale plătite în mod ilegal. Potrivit Curţii de Conturi, angajaţii Primăriei au primit, fără bază legală, 5,64 milioane de lei noi (peste 1,3 milioane de euro), pe parcursul anilor 2010 şi 2011.

  Vai, ce periculos e în birou!

  Mai bine de jumătate din suma plătită ilegal angajaţilor - respectiv 3,03 milioane de lei - reprezintă cuantumul a două sporuri: sporul pentru condiţii grele (acordat celor care folosesc calculatorul) şi sporul pentru condiţii vătămătoare (cunoscut şi ca spor de praf şi/sau spor de antenă).

  În medie, fiecare angajat al Primăriei Galaţi a încasat în plus la salariu, din cele două sporuri menţionate, circa 5.100 de lei, pe parcursul perioadei cuprinse în actul de control întocmit de Curtea de Conturi.

  Motivul pentru care sporurile au fost considerate de Curtea de Conturi ca fiind ilegale este acela că, potrivit legislaţiei muncii, în ambele cazuri erau necesare măsurători şi analize făcute de un laborator acreditat, din care să rezulte existenţa unor condiţii de lucru vătămătoare. Primăria nu a prezentat aşa ceva şi nici nu avea cum, dat fiind că nicăieri în lume munca la PC nu este încadrată la „condiţii grele".

  Prime ilegale de o jumătate de milion de euro

  În perioada 2010-2011, Primăria Galaţi a achitat şi prime şi bonificaţii ilegale în sumă de 2,36 milioane de lei (aproape o jumătate de milion de euro).

  Potrivit Curţii de Conturi, s-a apelat un artificiu contabil pentru ca lucrurile să pară în regulă. „ Acestea au fost acordate cu titlu de restanţă pentru perioada 2009 - 2010, în condiţiile în care stimulentele au fost incluse şi în salariile de bază la nivelul mediu al acestora", se specifică în raportul de control.

  Grav este că de prime de la Primăria Galaţi, adică din bugetul public, au beneficiat şi o serie de persoane care nu avea contracte de muncă cu instituţia (legal, persoanele care nu au contract nu pot fi bonificate). Suma totală este de aproape 250.000 de lei şi a ajuns la avocaţi (comision de succes), consilieri locali (prime) şi persoane care îşi aniversau 50 de ani de căsnicie.

  Primarul: „Refuz să semnez deciziile de imputare"

  În urma controlului Curţii de Conturi, aparatul de specialitate din Primărie a întocmit acte de imputaţie pentru toate persoanele care au încasat sume în mod necuvenit. Surprinzător, însă, primarul Dumitru Nicolae a refuzat să semneze documentele.

  „Nu-i logic şi normal să fie aşa. Am contestat în instanţă, peste tot. Nu voi semna deciziile de imputaţie decât dacă voi fi obligat de instanţă", a declarat primarul.

  Interesant este şi punctulde vedere al lui Marcel Gurzu, liderul de sindicat din Primăria Galaţi. „Să plătească cine a greşit. Juridic, vina s-a transferat asupra conducerii Primăriei", a afirmat Gurzu.

  Trebuie să remarcăm şi faptul că la sfârşitul anului 2011, Consiliul local Galaţi a alocat o nouă sumă ameţitoare (peste un milion de euro) pentru plata, în cursul lui 2012, a unor presupuse „restanţe salariale" către angajaţi. „Scenariul" este în fapt, similar cu cel considerat deja ilegal de Curtea de Conturi.

  CITEŞTE ŞI

  Constatarea a fost făcută de Curtea de Conturi. Potrivit raportului întocmit de inspectori, banii s-au plătit sub formă de prime, bonificaţii, spor de calculator şi spor pentru condiţii periculoase, în perioada ianuarie 2010-august 2011.

  Primăria din Galaţi este implicată într-un nou scandal legat de sporurile şi primele salariale plătite în mod ilegal. Potrivit Curţii de Conturi, angajaţii Primăriei au primit, fără bază legală, 5,64 milioane de lei noi (peste 1,3 milioane de euro), pe parcursul anilor 2010 şi 2011.

  Vai, ce periculos e în birou!

  Mai bine de jumătate din suma plătită ilegal angajaţilor - respectiv 3,03 milioane de lei - reprezintă cuantumul a două sporuri: sporul pentru condiţii grele (acordat celor care folosesc calculatorul) şi sporul pentru condiţii vătămătoare (cunoscut şi ca spor de praf şi/sau spor de antenă).

  În medie, fiecare angajat al Primăriei Galaţi a încasat în plus la salariu, din cele două sporuri menţionate, circa 5.100 de lei, pe parcursul perioadei cuprinse în actul de control întocmit de Curtea de Conturi.

  Motivul pentru care sporurile au fost considerate de Curtea de Conturi ca fiind ilegale este acela că, potrivit legislaţiei muncii, în ambele cazuri erau necesare măsurători şi analize făcute de un laborator acreditat, din care să rezulte existenţa unor condiţii de lucru vătămătoare. Primăria nu a prezentat aşa ceva şi nici nu avea cum, dat fiind că nicăieri în lume munca la PC nu este încadrată la „condiţii grele".

  Prime ilegale de o jumătate de milion de euro

  În perioada 2010-2011, Primăria Galaţi a achitat şi prime şi bonificaţii ilegale în sumă de 2,36 milioane de lei (aproape o jumătate de milion de euro).

  Potrivit Curţii de Conturi, s-a apelat un artificiu contabil pentru ca lucrurile să pară în regulă. „ Acestea au fost acordate cu titlu de restanţă pentru perioada 2009 - 2010, în condiţiile în care stimulentele au fost incluse şi în salariile de bază la nivelul mediu al acestora", se specifică în raportul de control.

  Grav este că de prime de la Primăria Galaţi, adică din bugetul public, au beneficiat şi o serie de persoane care nu avea contracte de muncă cu instituţia (legal, persoanele care nu au contract nu pot fi bonificate). Suma totală este de aproape 250.000 de lei şi a ajuns la avocaţi (comision de succes), consilieri locali (prime) şi persoane care îşi aniversau 50 de ani de căsnicie.

  Primarul: „Refuz să semnez deciziile de imputare"

  În urma controlului Curţii de Conturi, aparatul de specialitate din Primărie a întocmit acte de imputaţie pentru toate persoanele care au încasat sume în mod necuvenit. Surprinzător, însă, primarul Dumitru Nicolae a refuzat să semneze documentele.

  „Nu-i logic şi normal să fie aşa. Am contestat în instanţă, peste tot. Nu voi semna deciziile de imputaţie decât dacă voi fi obligat de instanţă", a declarat primarul.

  Interesant este şi punctulde vedere al lui Marcel Gurzu, liderul de sindicat din Primăria Galaţi. „Să plătească cine a greşit. Juridic, vina s-a transferat asupra conducerii Primăriei", a afirmat Gurzu.

  Trebuie să remarcăm şi faptul că la sfârşitul anului 2011, Consiliul local Galaţi a alocat o nouă sumă ameţitoare (peste un milion de euro) pentru plata, în cursul lui 2012, a unor presupuse „restanţe salariale" către angajaţi. „Scenariul" este în fapt, similar cu cel considerat deja ilegal de Curtea de Conturi.

  CITEŞTE ŞI
  0
  0
  Raportează
 • postat de Ptutucea Ion
  Marți, 28 Februarie 2012 11:51
  cine darama garajele are votul meu! dar sa darame toate garajele!!!toateeeee!!! sa nu mai ramana unul in picioare.Am vazut mai jos pe cineva care ii compatimea pe cei cu garaje ca ei au platit la primarie... da ei au platit pentru terenul ala o chirie modica.Retineti nu e terenul lor.ASA CA BAFTA!!!!!!!!!!!! Ce tot va plangeti atat.... gata ajunge cu comunismul in orasul asta...DARAMATI cotenetele !!!!!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Gogu
  Marți, 28 Februarie 2012 11:26
  Treziti-va !Sunteti manipulati!De unde bani la primarie pentru ce visati voi?Ei nu au fost instare sa-si pastreze sediul si voi visati la parcari supraetajate,parcuri moderne!Articolul are tenta manipulatoare si un interes evident ascuns.Daca vine un privat,dezinteresat bineinteles, si-ti face o parcare supraetajata credeti ca o sa platim o suma modica asa de sanchi?Nu,o sa platim ,poate, in primul an putin dar apoi o sa ne usture fundul cum se intampla in Brasov sau Oradea!Apoi, de parcat parcati tot unde va taie capul!Sa adune toate rablele abandonate,sa elimine cotetele care-si zic magazine,sa le interzica comerciantilor de masini sa-si expuna masinile pe domeniul public,sa marcheze parcarile sa puna prostul masina in asa fel sa nu ocupe 3 locuri de parcare etc,Toate acestea se pot face cu sume de bani derizorii dar trebuie slujbasii statului sa-si faca treaba!De demolatul garajelor sa se ocupe cand au bani si se pot demara lucrarile imediat nu cum se practica la noi dupa ce bea porcul redbul!
  0
  1
  Raportează
 • postat de nina
  Marți, 28 Februarie 2012 11:17
  Foarte bine, sa demoleze garajele, pentru ca ocupa foarte mult loc in unele zone din Galati, si se pot face parcari si in acest fel se fac mai multe locuri de parcat masinile , si nu sa-l folosim ptr. muraturi, mobila si alte "chestii'.In sfarsit , daca e adevarat , o hotarare foarte buna.
  0
  0
  Raportează
 • postat de eco
  Marți, 28 Februarie 2012 11:14
  sunt un anti-usl-ist convins, dara daca vad ca se darama garajele, si ATENTIE, se face vreo parcare ecologica, sau ceva folositor, in loc, cum am vazut in pe site-ul postat mai jos, si NU vreun market, magazin, biserica, sau sa ramana ruine, PROMIT CA IL VOTEZ PE CEL CU INITIATIVA, CA E CIUMI (daca candideaza) SAU STAN!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Tudor
  Marți, 28 Februarie 2012 11:12
  @gigi ai cumva un garaj plin cu muraturi si nu vrei sa fie daramat? Din cauza unor mizerabili ca voi a ajuns orasul in halul asta.
  0
  0
  Raportează
 • postat de Tudor
  Marți, 28 Februarie 2012 11:08
  @Dan1974 si din cauza cui este infect? Nu din cauza lor? CIUMA-cenco vrea sa ingrase porcul in ziua de Craciun. De ce nu s-au gandit la asta mai inainte? Ei nu fac altceva decat sa-si repare mizeriile facute. Sper sa rada acele garaje mizerabile. Incredibil in ce hal arata orasul dupa 12 ani de PSD si altii alaturi de Durbaca.
  @dd cei care le darama au fost de acord cu ele candva. Cum e cu votul ce nu inteleg...
  0
  0
  Raportează
 • postat de gigi
  Marți, 28 Februarie 2012 11:06
  Domnul Mariano,noul patron Viata Libera a ochit vreo tarla in oras plina de garaje?Iar vrea sa-si dubleze banii ,asa-i?
  0
  0
  Raportează
 • postat de flo
  Marți, 28 Februarie 2012 10:47
  Revin cu un link, unde se poate vedea cum ar putea arata spatiul acela, dupa ce se face o parcare subterana, comparati! http://www.independentonline.ro/2009/12/21/Parcare-subterana-in-fata-Prefecturii-si-cladire-pentru-Aula-Municipala,-noua-imagine-a-Pietei-Revolutiei_718/
  0
  0
  Raportează
 • postat de dd
  Marți, 28 Februarie 2012 10:28
  cine darama garajele,are votul meu.....,stau cu masinile in parcare,iar garajele sunt pline cu mobila si butoaie cu muraturi
  0
  0
  Raportează
 • postat de catalin
  Marți, 28 Februarie 2012 10:27
  eu locuiesc in paris de 3 ani de zile. am revenit asta vara in galati sa imi vad parintii.
  e jale! iei un maxitaxi si nu stii ince directie merge, ce traseu are. lumea asteapta tramwayul dar nu stie peste cat timp vine, daca vine. vorba cuiva mai sus, e "semirural"
  asta cu garajele merge mana in mana cu consignatiile alea jegoase cu chiloti in geam.
  ca ala care vrea sa isi vand marfa agata chilotii deasupra capului trecatorilor prin piete, e normal ca atât îl duce capul.
  dar cei de la administratia pietelor ce fac? cum se poate cu prezervative in geam la chioscuri, cornuri, colaci?
  cu garajele e aceeasi treaba. numai borfasi la primarie, toti vad pe termen scurt, isi iau banii si se ushchiesc.
  mai ales durbacozaurul, cel ai mare profitor.
  nicolaie se uita la orasul de acum si il compara cu cel de acum 5 ani : e mai frumos, am asfaltat o strada, am schimbat 2 banci. pai noi trebuie sa ne comparam cu altii nu tot cu noi, când o sa fim în rândul lumii daca noi ne uitam doar la noi in curte?
  e o mare problema de mentalitate a oamenilor care s-au învatat asa. trebuie musai o schimbare. dintre toate orasele mari din romania, al nostru e cel mai prapadit.
  cum se face ca autostrada moldova, când s-o face, va trece prin focsani si nu gl-br? eu daca eram primar in gl si aflam asta, ma aruncam in dunare
  0
  0
  Raportează
 • postat de luminita
  Marți, 28 Februarie 2012 10:22
  ciumacenco=psd,psd=coruptie ,coruptie =mizerie, cine conduce GALATIUL ? niste 'oameni' corupti mizerabili ce fac parte din psd
  0
  0
  Raportează
 • postat de nicolaie
  Marți, 28 Februarie 2012 10:17
  Ce simplu pare,la prima vedere.Daramam garajele.Tipa cei care nu au garaj,ma gandesc.Nici eu nu am,dar nu pot vedea lucrurile chiar asa de simple.Omul acela a platit,de buna credinta,municipalitatii.In mod normal,cand o comunitate acorda cuiva o inlesnire,poate sa o si revoce.Mi se pare corect.Trebuie facuta totusi o diferenta intre cei care s-au achitat de obligatii si cei care nu.Ma refer la plata taxelor aferente.Pentru a darama garajele de dragul daramatului,e bine sa ne gandim si la costuri.Multi,cad in capcana vremurilor trecute si devin intrnsigenti la sange,fara sa-si dea seama ca sunt manipulati,de cei cu interese ascunse.Eu nu sunt de acord cu demolarea garajelor,fara a le oferi oamenilor solutia,parcarii masinilor in locuri amenajate.In fiecare cartier se pot construi parcari suprapuse,in parteneriat public privat,unde omul plateste o taxa de parcare lunara si nu l-ar mai interesa garajul.Pentru cine mai are nevoie de garaj ca o anexa,pot fi gasite solutii de amplasare in zone la marginea orasului.Consider ca abordarea simplista a problemelor,ne va complica tot mai mult.Daca facem o analiza la ce s-a facut,nu mai trebuie sa repetam greselile,de a face planuri pe "capota masinii" si nici sa ne transformam in masa manipulabila la cheremul unora,care vor sa darame si sa construiasca ei.Cred ca,ar fi bine ca alesii nostri sa fie din randul nostru,cu garaje si fara,cu chioscuri si fara si impreuna sa gasim solutii.Nu mai am incredere,in cei,pe care interesele personale,i-au indepartat de noi si totusi iau decizii in numele nostru.Garajele si chioscurile,fac parte din peisajul nostru asa cum sunt cainii comunitari si cersetorii.Cu o lege exterminatorie nu rezolvam problema.Facem parte dintr-o comunitate mai mare.Europeana.Si e bine sa ne mai inspiram de la ei in unele situatii.Totul este sa gandim mai intai.
  0
  0
  Raportează
 • postat de adrian
  Marți, 28 Februarie 2012 10:05
  Eu sunt pentru daramare si construirea unor parcari (cu sau fara boxe ) subterane.Prevazute cu supraveghere,camer+paznic,intretinere,etc.Se vor plati taxe din care investitorul isi va recupera investitia + bineinteles profitul.Deasupra se pot amenaja parculete,locuri de joaca etc.In unele locuri,parcari si supretajate pentru a "inghitii ' mai multe masini.Am garaj ,dar l-as darama pentru a avea un altfel de oras.
  0
  0
  Raportează
 • postat de george
  Marți, 28 Februarie 2012 10:00
  Vai tu Ciumi,,,te-ai gandit ca in Galati sunt acum mai multi oameni nemultumiti de putinele locuri de parcare,decat cei fericiti ca au garaj...ca parintele tau spiritual a sugrumat tot spatiul verde prin aceste constructii...Ti s-a facut tie brusc mila de cetateni,sau vrei sa mai castigi cateva procente in optimistele tale sondaje? Asa sa castige un candidat primaria? prin indreptarea unei greseli de mult facuta?
  0
  0
  Raportează
 • postat de VGL
  Marți, 28 Februarie 2012 09:52
  Cand incepe curatenia de ,,PRIMAVARA"???Votul meu si altor cateva mii pentru cel care darama,,COTINETELE"(nu se pot numi garaje 99% dintre ele)
  0
  0
  Raportează
 • postat de doru
  Marți, 28 Februarie 2012 09:48
  Singura solutie,demolarea tuturor garajelor construite pe domeniul public,amenajarea de parcari moderne si fiecare posesor de autoturism care nu detine garaj cu acte pe teren proprietate privata, sa plateasca o suma stabilita anual de Consiliul Local,la fel ca taxa de habitaclu.
  0
  0
  Raportează
 • postat de NU CONTEAZA
  Marți, 28 Februarie 2012 09:41
  Cu toate ca am garaj...si specific...garaj, nu beci,crama sau cine stie ce, sunt.de acord sa.se.darame toate. Il votez pe cel ce face acest lucru. Nu ca vom vedea vreodata asa ceva,dar o spun: in Venetia sunt parcari cu cate 10 etaje si 500 de locuri de parcare. Daca s-ar face cate 1 in fiecare cartier( chiar daca ar veni chinezi,japonezi sau orice alti natie sa le gestioneze) 50 de ani nu ne vom mai bate pe parcari. Cum in fiecare cartier sunt cel putin 2 zone "garajale" , dupa daramare va fi una pt.parcare, una pt.parc. VOTEZ DREPTATEA SI EGALITATEA INTRE SOFERI.
  0
  0
  Raportează
 • postat de flo
  Marți, 28 Februarie 2012 09:29
  Dupa cum se vede in prima poza, in loc de acele garaje se pot face 1000 de locuri de parcare civilizata, care sa deserveasca piata, scolile din zona, dar si locatarii, ,,napastuiti", care vor ramane fara garaje! Este o suprafata foarte mare!
  Iar daca credeti ca o parcare cu trei nivele (subteran, parter si etaj), o sa fie tot inestetica, le-as propune edililor nostri, daca tot se plimba prin Europa, sa viziteze si Germania sau Olanda, unde sunt statii de tren subterane, parcari subterane, iar peste ele mandre parcuri verzi, cu bancute si toate accesoriile incluse! Astfel zic eu ca impacam majoritatea galatenilor!
  Iar despre faptul ca se pierd voturi prin demolarea garajelor, eu zic sa va uitati in sondaje,si in comentarii, si o sa vedeti ca prin demolarea garajelor se castiga voturi!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Dan1974
  Marți, 28 Februarie 2012 09:20
  Bravo Ciumi era si timpu sa faci curat in acest oras infect !!!!!!!!!!! Treci la treaba Ciumi nu mai pierde timpul !!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de UN SMECHER
  Marți, 28 Februarie 2012 09:18
  Este extrem de simplu! Cel care are garaj inseamna ca e mai smecher.Dupa cum stim smecheria si prostia se plateste cel mai bine in Romania.500 de euro pe an pt cei care au garaje.Astfel cel care e smecher si poate PLATESTE iar cel care nu poate VINDE la un smecher.Astfel aflam si cati smecheri avem in Galati.
  0
  0
  Raportează
 • postat de Dan1974
  Marți, 28 Februarie 2012 09:12
  Garajele trebuiesc daramte , ocupa mult spatiu , nu v-ati saturat de tiganie oameni buni ???????? Pentru ce atatea garaje in orasul asta ??????????? Sunt de acord cu cei care vor sa darame garajele , Ciumacenco fii baiat cu mintea in fata si fa ordine nu lasa toti derbedeiii cu garaje da-i in pana mea si darama-le ce atatea garaje!!! Hai Ciumi treci la treaba nu mai pierde timpul vine vara acus si vreau sa vad toate garajele daramete . ! Spor la treaba Ciumi , aduna baietii si treci la treaba !!!!
  0
  0
  Raportează
 • postat de alina
  Marți, 28 Februarie 2012 09:12
  da sa se faca parcuri in locul garajelor , parcuri in care va duceti javrele sa-si faca nevoile si de care copii nu se pot apropia din aceasta cauza, sa fim seriosi .pe cand o taxa pentru detinatorii de javre care-si fac nevoile prin parcurile.in fata blocului la noi e parcare , nici macar unul nu s-a sinchisit sa-si dea zapada , sa poata iesi cu masina dar vreti parcari . rusine multora din cetatenii acestui oras. sa se faca parcari care iarna stau inzapezite si vara sunt pline de gunoaie , ca putorile aruca resturile menajere direct din masina ...
  0
  0
  Raportează
 • postat de Vali
  Marți, 28 Februarie 2012 08:57
  Cel mai bine ar fi ca primaria sa vina cu norme clare de urbanism in viitorul PUZ. De exemplu, sa se stabileasca cateva criterii foarte clare in care sa se specifice de ex ca la fiecare 1000 de locuitori trebuie sa existe ataia mp de parcari, x metri patrati de teren de joaca , y mp de spatiu verde si de parcuri etc. Toate astea sa fie specificate pe cartier nu pe municipiu ca ma doare pe mine la basca ca cel din centru care sta intr-un cartier de case are la dispozitie ditaimaina parcurile si terenurile de joaca iar unu care sta in micro 20 unde nici soarele nu patrunde din cauza blocurilor turn se bate fund in fund cu vecinul si cand se duce la paine de aglomerat ce este.
  In vest si in tarile civilizate sunt astfel de garaje si spatii de depozitare dar ele sunt la periferie si sunt folosite de cei care pleaca in concediii cu avionul sau pe post de depozite de vechituri. Nu ai sa vezi garaje pe spatiul public nicaieri pentru ca acolo municipalitatile stiu ce sa faca si cum sa pretuiasca fiecare petec de teren. Noi ne batem joc de noi insine in cel mai pur stil romanesc posibil.
  Vreau un primar care sa puna pe agenda lui electorala pe primul loc demolarea garajelor si a tuturor constructiilor inutile, insipide si insalubre din tot orasul si daca se poate sa inceapa cu cele din cartierul meu! Promit ca-l voi vota din 4 in 4 ani permanent daca face asta.
  0
  0
  Raportează
 • postat de florin
  Marți, 28 Februarie 2012 08:36
  Disparitia garajelor ar rezolva in mare parte problema parcarilor din Galati. Toate garajele au devenit depozite, service-uri auto, fabrici de mobila, de termopane, intreprinderi de vinificatie, fabrici de conserve, locuri pentru gratare etc. Ma alatur celor care sustin acest demers. Votez cu toata inima pe cel care promite si are puterea si de a realiza demolarea garajelor si chioscurilor. Aviz politicienilor: E 2012 ! V-ati imbogatit destul! E timpul sa faceti ceva si pentru acest oras! Suntem o rusine de oras!
  0
  0
  Raportează
 • postat de florin
  Marți, 28 Februarie 2012 08:33
  Disparitia garajelor ar rezolva in mare parte problema parcarilor din Galati. Toate garajele au devenit depozite, service-uri auto, fabrici de mobila, de termopane, intreprinderi de vinificatie, fabrici de conserve, locuri pentru gratare etc. Ma alatur celor care sustin acest demers. Votez cu toata inima pe cel care promite si are puterea si de a realiza demolarea garajelor si chioscurilor. Aviz politicienilor: E 2012 ! V-ati imbogatit destul! E timpul sa faceti ceva si pentru acest oras! Suntem o rusine de oras!
  0
  0
  Raportează
 • postat de dumitru
  Marți, 28 Februarie 2012 08:30
  Poate se va termina macar pe jumatate tigania cu garajele si chioscurile plasate in locuri publice, pe trotuare, oriunde intre blocuri etc. Aspectul acestui oras a devenit deplorabil. Puneti primaria si gunoierii la treaba. Alungati tiganii cu sarsanalele de sticle. Mergeti pe str. Calugareni in zona 2 babe si faceti cateva fotografii in jurul orei 12 la punctele de colectare gunoi.e ceva de neinchipuit, focare de infectii, ghetourile sunt copii mici pe langa ce este acolo. Asta-i Primarie? Asta-i Ecosal?Apelez la acest ziar sa faca niste fotografii si sa le trimita lui Nicolaie, Ciumacenco, Ionescu si toti hotilor care gospodaresc orasul.
  0
  0
  Raportează
 • postat de nicuL
  Marți, 28 Februarie 2012 08:26
  ce va tot k-k-ti pe voi atata?
  si in alte tari exista asemenea garaje si nu-i freaca pe nimeni grija asa cum va freaca pe voi, chiar nu aveti altceva mai important de facut, si va mai mirati de ce va iau apele!
  tara de invidiosi de prosti!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Vreti garaje luativa casa cu curte
  Marți, 28 Februarie 2012 08:17
  Pentru allex. Da de acord cu tine darrr pe langa tot ce ai enumerat SA DARMAM GARAJELE CARE NE SUFOCA chiar daca tu ai garaj in care faci gratar sau tii muraturi sau mai stiu eu ce, si pe langa ca ai garaj ai si o curte imensa in fata lui pentru ca asa ai vrut tu sa ingradesti si acolo tii masina. CINE VREA GARAJ cumpara teren iti faci casa si garaj. Daca totusi stai la bloc lasi masina afara ca toata lumea sa poate si copii nostri sa se joace nu printre garae ci intrun parc frumos. Nu vreau parcare in locul garajelor vreau parc. vreau verdeata intre blocuri si asa stam ca in cutiile de chibrit. Vorba unui concetatean de al meu CINE DARAMA GARAJELE ARE SI VOTUL MEU.
  0
  0
  Raportează
 • postat de Crin
  Marți, 28 Februarie 2012 08:15
  D-na Miscalenco,autoarea articolului,are legaturi stranse cu cineva care are firme de constructie si a pus ochii pe anumite terenuri "bune" ocupate de garaje.Nu sunt suficiente ruinile din oras,avem nevoie de altele?Primaria primeste sume frumusele pentru garaje,sume care sunt sigure!Cum e posibil sa platesc locul de parcare din fata blocului-cum insista tovarasa-cand fiecare proprietar de apartament este proprietar si pe o anumita suprafata,in functie de marimea apartamentului(cititi cu atentie actul de proprietate al apartamentului dv).Se pare ca aceste e jocul-darmam garajele,primaria nu are bani sa faca parcari "suspendate" sau locuri de joaca etc. si...hop si baietii destepti cu lucrarile.Intradevar nu sunt estetice garajele (eu nu detin garaj locuind la casa) dar sa faci jocul anumitor persoane in functie de interesul tau (de,mai mult sau mai putin, ziarist)e tipic Antenei 3.Vedeti daca va spune "franc" madam Voicila si despre bursa spagii de pe la arhitectura...
  0
  0
  Raportează
 • postat de ghost
  Marți, 28 Februarie 2012 07:54
  Pai sa-i multumim "tinerelului" de Durbaca care le-a dat autorizatie pe capota masinii in mandatul sau.
  Si mai vrea sa candideze la inca un mandat la Primaria Galatiului. Asta e tupeu maxim.
  Actualul primar Nicolae membru marcant PSD Galati a perpetuat si a inchis ochii la aceasta tiganie.
  Acum e praf in ochi demolarea lor.
  Asteptam ca din toamna noul primar sa le darame ca actuala conducere din primarie nu a facut nimic 12 ani.
  0
  0
  Raportează
 • postat de Visuri cu succesuri
  Marți, 28 Februarie 2012 07:40
  Nu o sa se intample absolut nimic!
  0
  0
  Raportează
 • postat de Ion Cetateanu
  Marți, 28 Februarie 2012 07:40
  Am mai scris si mai scriu si de aceasta data .Il votez fara retinere pe acel sau aceia care intra cu buldozerele in garajele ,chioscurile sau alte constructii realizate pe domeniul public sau privat al municipiului si-l aduce in starea in care era in 1990 sau relizeaza spatii verzi ,locuri de joaca si parcari.Sa stiti ca se poate ,un exemplu pe care-l cunosc este demolarea garajelor din Sectorul 2 Bucuresti si realizarea,in locul lor , de parcari ,spatii verzi si locuri de joaca pentru copii . Propietarii au fost somati ca intr-o saptamana sa elibereze terenul , dupa o saptamana s-au prezentat trimisii primariei si au curatat locurile de ceea ce mai ramasese . Injuraturi , amenintari din partea celor cu garaje ,ceilalti l-au votat din nou pe Ontanu ,evident erau mai multi . Asa ca si la Galati ,cine face ordine in constructiile ridicate in ultimii 21 ani are toate sansele sa fie ales si fara voturile nemultumitilor si poate sa ramana si in istoria orasului ca cel care a desfiintat tiganiile.
  0
  0
  Raportează
 • postat de un galatean
  Marți, 28 Februarie 2012 07:32
  se prgateste sa platiti parcarea la masina in fata blocului la licitatie (200) de roni pe masina anual , mai mult ca impozitul la o masina pe an. In alte orase se plateste deja, Iasi Bucuresti. Voi cei care vreti sa faca garaje amenajate duceti-va la garajul de sub hala pieti si vedeti pretul si mai vobim.
  0
  0
  Raportează
 • postat de allex
  Marți, 28 Februarie 2012 07:30
  tzepes....&,,,savi...la mintea voastra ret,,,,d...un articol de cacao...inducere in eroare ....de atentie...s-a rezolvat problema apei calde ?...s-au asfaltat drumurile din galati?..chiar si acolo unde s-a asfaltat gropile sunt tasate si pline de baltoace?....s-au intrat cu utilajele de dezapezire si in drumurile dintre blocuri si case ?, parcarile in alte orase simb si dum este gratuita.?.semaforizarea inteligenta...? faleza inferioara intretinuta?....port ambarcatiuni construita ..calitati indoielnice..?vezi cum stau piloni in apa..parca ar fi un joc de Maroco...termoizolarea blocurilor..?asfaltarea statilor de autobus..?/vezi statiile din Tig 1&2...pierderile de apa si agent termic din ramificatiile din pamant care incarca la buzunar contribuabilul?...marirea taxelor locale in fiecare an..?...mizeria din pietele galatiului...parca am fi intr-o piata asiatica..pe linga taraba multe alte ambalaje si colete de nu reusesc doi oameni sa treaca unul pe linga altul...vezi piata din Micro 19...parca intri intr-o pestera si cu miros cadavric ?si nu numai acolo.....WC publice in zone aglomerate.crede ca sa rezolvat daca au pus acele cabine ...rau mirositoare si neigenice ...bine ca nu le-au asezat chiar in statiile de autobuz...ce mirosuri emana ele vara ?strangerea gunoiului in mod sistematic?...ne-am invatat sa aruncam gunoiul pe tipuri de provenienta...?am pus niste pubele ...de tot cacao...si in locuri centrale pentru a deveni o nou loc de miros ingrozotor?asfaltarea dintre blocuri ...si casele din cartiere marginase?...taierea copacilor care genereaza acel puf in GL?....intretinera parcurilor existente ?....samd...avem o graza de treaba
  0
  0
  Raportează
 • postat de anonimus
  Marți, 28 Februarie 2012 07:08
  sa va dau un exemplu in spatele blocului I DE PE STRADA OLTULUI IN LOCUL UNUI LOC DE JOACA CU BALANSUARE, LEAGANE,MESE DE SAH ETC.....au rasarit 2 astfel de garaje din tabla......cum este posibila asta?....a poftesc sa faceti un articol si despre asta....sau chiar si cateva poze....
  0
  0
  Raportează
 • postat de Savi
  Marți, 28 Februarie 2012 05:29
  sa fie daramate toate garajele care nu auautorizatie
  0
  0
  Raportează
 • postat de Savi
  Marți, 28 Februarie 2012 05:28
  sa fie daramate toate garajele care nu auautorizatie
  0
  0
  Raportează
 • postat de Savi
  Marți, 28 Februarie 2012 05:25
  sa fie daramate toate garajele care nu auautorizatie
  0
  0
  Raportează
 • postat de vlad tzepes
  Marți, 28 Februarie 2012 01:20
  numai ilustrul nostru ex-primar DURBACA a dat voie cu porcariile astea, tigania asta in oras! BRAVO LUI CIUMACENCO, ca a inceput ordinea!
  0
  1
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.