BREVIAR JURIDIC | Taxele judiciare de timbru pentru acţiunile referitoare la familie

BREVIAR JURIDIC | Taxele judiciare de timbru pentru acţiunile referitoare la familie
Taxa judiciară de timbru se plăteşte anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege
Evaluaţi acest articol
(18 voturi)

Taxele judiciare de timbru pentru acţiunile şi cererile privind raporturile de familie sunt prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, şi anume:

- 200 de lei pentru cererea de divorţ judiciar întemeiată pe acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei acceptată de celălalt soţ;

- 100 de lei pentru cererea de divorţ judiciar din culpă, în cazul în care, din motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi, astfel, continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

- 100 de lei pentru cererea de divorţ judiciar având ca motiv separarea în fapt a soţilor (cel puţin doi ani);

- 50 de lei pentru cererea privind acordarea despăgubirilor sau a prestaţiei compensatorii care se solicită odată cu desfacerea căsătoriei pe cale judiciară.

De asemenea, actul normativ sus-menţionat prevede o taxă judiciară de timbru în cuantum fix de 20 de lei, pentru fiecare din cererile care nu sunt accesorii unei acţiuni de divorţ judiciar.

Aceste cereri sunt cele care au ca obiect:

- stabilirea locuinţei copilului;

- exercitarea autorităţii părinteşti;

- stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor;

- dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul;

- locuinţa familiei (ex., cererea privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere la desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg).

Orice altă cerere cu privire la raporturile de familie neevaluabile în bani, cu excepţia cererilor scutite, potrivit legii, de plata taxei judiciare de timbru, se taxează cu 20 de lei (ex., cererea pentru stabilirea prin hotărâre judecătorească a filiaţiei faţă de tatăl din afara căsătoriei, acţiunea în tăgăduirea paternităţii copilului născut în timpul căsătoriei etc.).

Taxa judiciară de timbru se plăteşte anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege, iar dovada achitării acesteia (chitanţa) trebuie să fie ataşată, în original, la cerere.

Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii.

De precizat, însă, că sancţiunea anulării nu se aplică în mod automat.

Astfel, în cazul în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, instanţa de judecată pune în vedere reclamantului obligaţia de a timbra în cuantumul stabilit şi de a transmite instanţei dovada achitării acestei taxe, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării.

Totodată, prin aceeaşi comunicare, instanţa aduce la cunoştinţă reclamantului posibilitatea de a formula, potrivit legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de cinci zile de la primirea comunicării.

Citit 7426 ori Ultima modificare Miercuri, 03 Ianuarie 2018 18:35

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.