Evaluaţi acest articol
(6 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Obligaţia de întreţinere pentru copilul minor poate fi  modificată (majorată ori redusă) sau se poate hotărî încetarea plăţii ei, dacă intervin schimbări privind mijloacele celui care o prestează şi nevoia celui care o primeşte.

Cererea pentru modificarea sau încetarea obligaţiei de întreţinere se formulează de către părintele căruia i-a fost încredinţat minorul, în calitate de reprezentant legal al acestuia, şi se judecă în contradictoriu cu părintele obligat la plata pensiei de întreţinere.
În cerere se va arăta că au crescut atât veniturile părintelui obligat, cât şi nevoile copilului minor, faţă de data stabilirii iniţiale a pensiei respective.
Totodată, în cerere se va indica locul de muncă al pârâtului, pentru ca instanţa de judecată să solicite relaţii cu privire la veniturile realizate de acesta pe ultimele 6 luni anterioare datei la care a fost depusă cererea de chemare în judecată.
În cazul în care cererea este admisă, instanţa de judecată va obliga pe pârât să plătească pensia de întreţinere majorată în funcţie de noile venituri, începând cu data introducerii cererii şi până la majoratul copilului. De menţionat că pensia de întreţinere majorată poate fi acordată pentru o perioadă anterioară formulării cererii, atunci când  introducerea acesteia a fost întârziată din culpa părintelui obligat la plata întreţinerii.
În situaţia în care, ulterior stabilirii pensiei de întreţinere, s-au diminuat veniturile părintelui obligat la pensia de întreţinere sau a intervenit o cauză de încetare a acestei obligaţii, persoana interesată poate solicita reducerea, respectiv, sistarea pensiei de întreţinere.
Cererea se soluţionează în contradictoriu cu reprezentantul legal al copilului minor. În cerere, reclamantul trebuie să menţioneze motivele care justifică reducerea sau sistarea plăţii acestei pensii. În dovedirea cererii se pot folosi orice mijloace de probă admise de lege (înscrisuri, interogatoriu etc.). Reducerea sau încetarea obligaţiei de întreţinere are loc de la data când a apărut cauza care a justificat admiterea acţiunii.
Dacă părintele obligat a plătit pensia de întreţinere de bunăvoie, deşi cunoştea motivul pentru care ar fi trebuit redusă sau încetată, instanţa de judecată poate dispune reducerea sau încetarea obligaţiei de întreţinere de la data la care a fost solicitată.
Obligaţia de întreţinere a părinţilor  faţă de copilul minor poate fi sistată în următoarele cazuri:
- a încetat starea de nevoie a minorului (ex., dacă acesta realizează venituri îndestulătoare întreţinerii sale);
- părintele obligat nu mai dispune de mijloacele necesare pentru plata pensiei de întreţinere (ex., cel obligat se află în executarea unei pedepse privative de libertate);
- a decedat minorul sau părintele obligat la plata pensiei de întreţinere;
- când minorul a împlinit vârsta majoratului.
Pentru copilul devenit major, părinţii sunt obligaţi să îl întreţină numai dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
Obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copilul minor încetează şi atunci când intervin schimbări în relaţia de filiaţie (ex., prin adopţia copilului minor, cel care adoptă preia şi obligaţia legală de întreţinere a copilului adoptat).

Citit 1818 ori Ultima modificare Luni, 30 Martie 2020 22:00

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.