După mărturii răsunătoare şi audieri spectaculoase în Congres, Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, este aşteptat luni în închisoare, pentru a ispăşi o pedeapsă pe care o consideră nedreaptă, dând asigurări că nu a făcut decât să execute ordinele preşedintelui american, relatează AFP. Cohen, fost admirator declarat al lui Trump, dispus "să încaseze un glonţ" pentru el, urmează să se prezinte la închisoarea federală din Otisville, la o sută de ...
„Voi fi avocat şi voi intra in Barou. În anul I de facultate aş fi optat pentru judecător, însă practica m-a ajutat să înţeleg ce vreau cu adevărat. Între mine şi profesia de avocat a fost dragoste la prima vedere şi s-a întâmplat în timp ce ascultam o pledoarie în sala de judecată”, ne povestea Mihaela Ropotan în urmă cu 4 ani în interviul „Mihaela spre avocatură cu 10 pe linie”, publicat în pagina Tinerii şi oraşul, la rubrica dedicată studenţilor de succes. ...
Avocata gălăţeană Ioana Dumitru a reuşit să obţină în instanţă primele două hotărâri definitive pronunţate de judecătorii Tribunalului Galaţi, care au dispus ca plata ratelor pentru viitor, în cazul a două împrumuturi în franci elveţieni, să se facă în lei, la o valoare "care nu poate depăşi cu mai mult de 20 la sută valoarea cursului de schimb din ziua contractării creditului". Concret, judecătorii gălăţeni au îngheţat, în premieră, valoarea cursului de schi ...

Procedura punerii în executare a hotărârilor străine

Sâmbătă, 23 Iunie 2018 06:00 | Publicat în JURIDIC
Atunci când există hotărâri străine care nu sunt duse la îndeplinire de bunăvoie de către cei obligaţi să le execute, acestea pot fi puse în executare pe teritoriul României în baza încuviinţării date, la cererea persoanei interesate, de către tribunalul în circumscripţia căruia urmează să se efectueze executarea, după parcurgerea unei proceduri specifice denumită exequatur. Pentru a fi încuviinţată, hotărârea străină trebuie să fie definitivă, potrivit legisla ...

Acţiunea în revendicare

Joi, 03 Mai 2018 06:00 | Publicat în JURIDIC
Acţiunea în revendicare este acţiunea civilă reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului său, cere posesorului neproprietar să îi restituie bunul. Aceasta reprezintă o modalitate de apărare a dreptului de proprietate deoarece prin intermediul său reclamantul urmăreşte să i se stabilească dreptul său de proprietar. Acţiunea poate fi introdusă împotriva oricărei persoane care încalcă acest drept prin deţinerea fără drept a bunului. Acţiunea în revendicar ...
Achitare după 11 ani şi două luni în aşa-numitul Dosar Gazeta... 4.067 de zile... Implicaţi 5 jurnalişti şi 4 directori şi administratori de ziare de investigaţii. 7 dintre ei arestaţi. De la o lună la şase luni în temniţă. Prime-time multă vreme. Cu prea puţini apărători ai libertăţii de expresie în faţa loviturii împotriva presei de investigaţie. Martori, de la un premier, mai mulţi miniştri, zeci de deputaţi şi senatori, multimilionari, şefi de poliţie şi serv ...

Servitutea - drepturi şi obligaţii

Marți, 04 Iulie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Servitutea este dreptul de a exercita anumite prerogative, pe care îl are proprietarul unui bun asupra bunului altui proprietar. De obicei, unul dintre imobile este fondul dominant, iar cel care suportă servitutea este fondul aservit, însă în anumite situaţii servituţile pot sa aibă caracter reciproc. Servitutea se poate constitui doar pe temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune. Ca urmare a constituirii acestui drept, fondul dominant îşi poate spori confortul sau i se poate schim ...

Executorul testamentar în noul Cod civil

Marți, 30 Mai 2017 08:30 | Publicat în JURIDIC
Instituţia executorului testamentar a fost introdusă prin noul Cod civil, pentru a-i putea scuti pe moştenitori de anumite obligaţii, în cazul în care moştenitorii sunt minori sau puşi sub interdicţie sau chiar în cazul în care cel care dispune în acest sens nu are încredere că moştenitorii vor fi capabili să îi aducă la îndeplinire dispoziţiile. Dispoziţiile de ultimă voinţă ale celui decedat pot fi puse în executare de către moştenitorii legali sau de către leg ...

Procedura partajului judiciar

Marți, 23 Mai 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Procedura partajului judiciar este o procedură specială care se referă la împărţeala bunurilor comune. Proprietatea comună, în sens restrâns, se referă la coproprietate şi proprietatea comună în devălmăşie. Prin partaj se pune capăt stării de proprietate comună, în sensul că bunul sau bunurile stăpânite în comun se împart, în materialitatea lor, între titulari. Partajul poate fi făcut convenţional, prin acordul de voinţă a tuturor coproprietarilor sau judiciar. I ...
Copilul care s-a născut în afara căsătoriei are dreptul de a purta numele tatălui său natural, de a beneficia de îngrijire, ocrotire şi întreţinere din partea acestuia. În vederea valorificării principiului ocrotirii copilului, al stabilirii adevărului cu privire la paternitate, al egalităţii în drepturi dintre copilul din căsătorie şi cel din afara ei, tatăl biologic al copilului poate fi acţionat în justiţie de către mamă, atunci când refuză recunoaşterea. Acţiune ...
Pagina 1 din 6