Unele lucrări la case, fără tone de documente

Unele lucrări la case, fără tone de documente
Evaluaţi acest articol
(10 voturi)

Mai rar proprietar de locuință, în special individuală care să nu aibă dacă nu pornirea, măcar nevoia de a interveni, din când în când, asupra aspectului imobilului. Stresul provocat de lipsa ”hârtiilor”, sau, mai bine zis, de necesitatea obținerii unor autorizații, cu toată ”foșgăiala” administrativă ce o presupune, te determină, de cele mai multe ori să te lași păgubaș. Există, însă și vești bune! Ușor neobservate, o serie de modificări aduse vechii Legi 50 din 1991 sunt, în opinia noastră, de maximă importanță și merită a fi menționate, chiar dacă au intervenit pe finalul anului trecut.

Fără autorizație de construire!

Astfel, potrivit Legii 193, pentru o serie de lucrări nu mai este nevoie de autorizație de construire. Mai întâi, vorbim despre reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma și materialele din care sunt executate. Aceeași prevedere se aplică montării sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități. La fel, lucrările de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă (trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare), lucrările de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului la clădiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri se pot efectua fără autorizație de construire. Important de precizat că și lucrările de construcții funerare subterane și supraterane se pot realiza doar cu avizul administrației cimitirului.

Nu în ultimul rând, fără autorizație de construire se pot amplasa tonete și pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maximum 12 metri pătrați și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice. În fine, tot aici se încadrează și lucrările de reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea.

Lucrări fără documentație de urbanism

O altă modificare importantă vizează categoriile de lucrări pentru care se emit autorizații de construire/desființare fără a mai fi necesară elaborarea, avizarea și aprobarea unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau documentații de urbanism. În această secțiune sunt incluse consolidarea, reconstruirea, modificarea, repararea, reabilitarea, protejarea, restaurarea și/sau conservarea clădirilor de orice fel, inclusiv la împrejmuiri, precum și a instalațiilor aferente acestora cu condiția menținerii suprafeței construite la sol, inclusiv în cazul schimbării folosinței dacă cea nouă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism, dar și lucrări de extindere în cazul în care aceasta se încadrează în prevederile de urbanism. Totodată, fără aceeași documentație se pot efectua lucrări de supraetajare a clădirilor existente cu încă un nivel o singură dată și lucrări de extindere a clădirilor existente sociale, de învățământ, sanitare, de cultură și administrative aparținând domeniului public și privat al statului și UAT-urilor, dacă extinderea este obligatorie pentru funcționarea în condițiile legii. În aceeași categorie se includ lucrările de cercetare, prospectare și exploatare de cariere, balastiere și agregate minerale, forarea și echiparea sondelor de gaze și țiței, situate în extravilan.

Cazul special al clădirilor monument istoric

În cazul construcțiilor monument istoric și a construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică, lucrările se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

Citit 5057 ori Ultima modificare Marți, 16 Iunie 2020 13:38

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.