Cum puteţi beneficia de tratamente gratuite în străinătate

Cum puteţi beneficia de tratamente gratuite în străinătate
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, cetăţenii români au avut dreptul la o serie de servicii medicale gratuite acordate, în anumite condiţii, în ţările membre UE. Este vorba atât despre cardul european de sănătate, care îi dă posesorului dreptul la servicii medicale în regim de urgenţă în aproape toate ţările din Europa, cât şi despre formularele care îi oferă pacientului asigurat acces la servicii medicale de care nu poate dispune în ţară.

Formularul E 112

Cel mai cunoscut dintre aceste formulare este E 112, document necesar în special pentru deplasarea într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament în cazul unor boli grave. Condiţia este ca tratamentul respectiv să nu poată fi acordat în ţară. Pentru obţinerea formularului E 112, persoana interesată trebuie să depună o cerere la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Galaţi. După înregistrare, angajaţii CJAS Galaţi analizează această cerere. Mai exact, verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante. În situaţia în care în urma verificărilor se constată că persoana nu este asigurată, cererea de eliberare a formularului nu este aprobată, iar acest lucru i se comunică în scris solicitantului. Dacă solicitantul este asigurat, comisia verifică dacă diagnosticul şi recomandările făcute de medicii curanţi îndeplinesc cerinţele legislaţiei europene (Art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 – n.r.). În cazul în care cerinţele sunt respectate, persoanei în cauză i se eliberează formularul.

Cererea de eliberare a formularului E 112 trebuie însoţită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de naştere, în cazul minorilor. În dosarul medical trebuie să se regăsească înscrisurile medicale şi raportul medical prevăzut în confirmarea scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acestei unităţi de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă, în baza formularului E 112. De asemenea, trebuie depusă şi o dovadă a transferului de reşedinţă. Medicul curant îl va îndruma pe pacient în această privinţă.

“Din raportul medical trebuie să rezulte diagnosticul şi tratamentul medical urmat la o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări, precum şi precizarea, în mod explicit şi argumentat, că deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical”, se arată într-un comunicat al CJAS Galaţi.

Formularul E 104

Util în mod special românilor stabiliţi sau plecaţi la muncă în alte state europene, formularul E 104 ajută la totalizarea perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre. Atunci când un lucrător salariat sau independent începe o activitate într-o ţară membră a UE şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi la prestaţii de boală şi maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestaţii prezintă instituţiei din noul stat de muncă sau de domiciliu formularul E 104. În document sunt specificate perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei din ultimul stat în care a lucrat.

Pentru a beneficia de totalizarea perioadelor de asigurare, persoana interesată trebuie să solicite formularul E 104, înainte de plecare, de la instituţia la care este asigurată pentru boală şi maternitate. Dacă persoana interesată nu şi-a procurat formularul înainte de plecare, noua instituţie competentă se adresează direct fostei instituţii la care a fost asigurat lucrătorul, prin transmiterea a două exemplare ale formularului.

Formularul E 106

Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a-i permite lucrătorului şi membrilor familiei sale, care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru, să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică. Formularul E 106 se aplică şi studenţilor şi membrilor familiilor acestora, dacă este necesar, precum şi membrilor familiei şomerului.

Cu alte cuvinte, formularul E 106 este solicitat de lucrător, şomer sau student de la CJAS Galaţi. Documentul este prezentat apoi instituţiei similare din statul în care îşi desfăşoară activitatea. Perioada de valabilitate a formularului este de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale a valabilităţii. Formularul poate fi emis şi pentru perioade mai mici de un an. De reţinut este faptul că membrii de familie înscrişi pe baza formularului E 106 la instituţia statului de reşedinţă beneficiază pe teritoriul statului de reşedinţă de prestaţii de asigurare de boală sau maternitate, în contul casei de asigurări, dacă aceştia nu au deschise drepturi la prestaţii în baza legislaţiei statului de reşedinţă.

Pentru a obţine formularul E 106, o persoană asigurată trebuie să depună la CJAS Galaţi o copie după cartea/buletinul de identitate. Trebuie să facă apoi dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul competent. Pentru persoanele care nu pot face dovada reşedinţei înaintea plecării, se pot lua în considerare contractul de muncă, documentul de detaşare, ordinul emis de ministru sau orice document care face dovada şederii obişnuite pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. Studenţii trebuie să depună şi o dovadă că urmează o formă de învăţământ în statul de reşedinţă.

Citit 2534 ori Ultima modificare Miercuri, 08 Iulie 2015 19:31

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.