ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(8 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 19.12.2018, orele 14:00, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, Griviței, nr. 46;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, Zorilor, nr. 5;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport societatea Meroni Trans S.R.L. pentru societatea Mechro Air Diffusion S.R.L;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport societatea Corisalt S.R.L. pentru societatea Patisgal S.R.L;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 728/19.12.2017 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de eliberare a licențelor de ocupare a domeniului public în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană utilizând Statii Automate de Închiriere a Bicicletelor - Galați Velocity;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 100 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Ionel Fernic, nr. 22B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Nămoloasa, nr. 15;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport societatea Transdan S.R.L. pentru societatea Expresskar S.R.L;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 538/27.09.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați pentru o perioadă de patru ani și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Direcția Județeană pentru Cultură Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru clubul sportiv ”Club Sportiv Municipal Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2019, cu Fundația "Cuvântul Întrupat" Galați, în vederea subvenționării proiectului "Centrul comunitar "La vale" pentru  copii aflați în dificultate", în temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2019, cu Fundația FAMILIA, în vederea subvenționării proiectului "Centru de zi pentru copii aflați în dificultate", din municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2019, cu Fundația FAMILIA, în vederea subvenționării proiectului "Centru de recuperare pentru victimele violenței domestice", din municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2019, cu Parohia "Pogorârea Sfântului Duh", în vederea subvenționării proiectului Centrul multifuncțional de servicii sociale "Speranțe pentru vârsta a III-a", din municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției, pe anul 2019, cu Asociația Multifuncțională Filantropică Sfântul Spiridon Galați, în vederea subvenționării proiectului Centru de zi pentru copii "Sfântul Spiridon", din municipiul Galați, în temeiul Legii 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei pe anul 2019 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, in vederea subventionarii proiectului Centru de Zi si Sanatate "ACCES pentru TOTI" - centru de recuperare, reabilitare, incluziune sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap fizic si asociat din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei pe anul 2019 cu ASOCIATIA ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI, in vederea subventionarii proiectului Centrul de Sprijin Social pentru Romi din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei pe anul 2019 cu Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, in vederea subventionarii proiectului "Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice", din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei pe anul 2019 cu Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, in vederea subventionarii proiectului "Centru de zi "Speranta" pentru persoane varstnice, din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei pe anul 2019 cu Asociatia Filantropica "Sfantul Antonie cel Mare", in vederea subventionarii proiectului Centru de zi pentru copii "Sfantul Antonie cel Mare", in temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei pe anul 2019 cu Asociatia Filantropica Crestin-Ortodoxa "Sfantul Vasile cel Mare", in vederea subventionarii proiectului Centrul Rezidential de Fete "Sfantul Vasile cel Mare”, din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei pe anul 2019 cu Asociatia Filantropica Crestin-Ortodoxa "Sfantul Vasile cel Mare", in vederea subventionarii proiectului "Centrul Multifunctional de Servicii Sociale "Speranta", din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate;

 

 1. Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare|Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinte de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a spatiilor cu alta destinatie situate in str. Domneasca nr. 22, bl. F – parter, respectiv in Saturn nr. 32, bl. I9 – parter, Asociatiei "Uniunea Artistilor Plastici" din Galati|Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr.529/27.09.2018 privind modificarea si completarea Anexei I la HCL nr. 334/30.05.2018 privind infiintarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galati", cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5ani, catre Fundatia "Andreiana Juventus" a unui spatiu situat in Micro 20, strada Furnalistilor nr. 9A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a unui imobil, proprietatea privata a Municipiului Galati, situat in B-dul. Siderurgistilor nr. 45E;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren, proprietatea privata a Municipiului Galati, situat in B-dul.  Siderurgistilor nr. 45K;

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale incepând cu anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 455/24.10.2013 privind stabilirea statiilor pentru transportul public local de persoane in regim regulat special;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Auto "Traian Vuia" Galati in Liceul de Transporturi Auto "Traian Vuia" Galati incepand cu anul scolar 2019-2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic de Alimentatie si Turism "Dumitru Motoc" Galati in Liceul de Turism si Alimentatie "Dumitru Motoc" Galati incepand cu anul scolar 2019-2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate Galati in Liceul Tehnologic "Carol I" Galati incepand cu anul scolar 2019-2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2019 pentru cladirea situata in Galati, str. Domnească nr. 97;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic de Marina Galati in Liceul Tehnologic "Danubius" Galati incepand cu anul scolar 2019-2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 113/28.03.2013 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 33 Sf. Dumitru", cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 288/31.07.2015 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul "Anvelopare Scoala Gimnaziala nr. 3", cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, Arcasilor, nr. 52O;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vanzarea unui teren in suprafata de 75 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Brailei, nr. 169G;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in extravilanul municipiului Galati, T102, P603/4, P603/6, P 603/1/1, zona de studiu delimitata la nord de drum de pamant si proprietati private - unitate de productie/depozitare, la sud de teren agricol si drum cu imbracaminte zgura, la est de drum, la vest de plantatie copaci-Romsilva si proprietate privata;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a tarifului pentru producerea si distributia energiei termice, pe baza de gaze naturale, in municipiul Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vanzarea unui teren, in suprafata de 21.4 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Nae Leonard, nr. 19, bl. C15, spatiul nr.3;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea unor categorii de terenuri proprietatea privata a municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea catre Fundatia de Sprijin a Varstnicilor a unei parti din constructia situata in Galati, strada Barbosi, nr. 33 si a terenului aferent;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea catre Fundatia Familia a unei parti din constructia situata in Galati, strada Barbosi, nr. 33 si a terenului aferent;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii GOSPODARIRE URBANA SRL Galati pe anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalul de psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 663/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare și reabilitare Scoala gimnaziala nr. 11";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stații Reîncărcare Autovehicule Electrice;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Amplasare stații de reîncărcare autovehicule electrice" în municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului cultural minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, în anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului cultural minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul de Păpuși ”Gulliver” Galați, în anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului cultural minimal care va fi organizat si susținut de Teatrul Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, în anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 33 Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 139 din 28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Gradinița cu program prelungit nr. 10 – cu 12 săli”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare pistă de atletism Stadion Dunărea”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizarea depoului de tramvaie nr. 1 și a Bulevardului Siderurgiștilor tronson 2, Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare parc str. Domnească aferent Viața Liberă” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de colaborare cu Bursa Română de Mărfuri S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plată impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de SOCIETATEA NAVROM CENTRU DE AFACERI S.R.L. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Județul Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dezvoltare Economică Strategică Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați, pe anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului "Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronică și managementul relatției cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City", Cod SMIS 125256 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galați pe trimestrul IV;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" elevilor și profesorilor care au obținut locul II și medalia de argint la Olimpiada Internațională de Robotică 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;
 2. Diverse”

(P)

Citit 2629 ori Ultima modificare Sâmbătă, 15 Decembrie 2018 02:19