BACALAUREAT 2016. Sesiunea a doua. Subiectele pe care le-au primit candidaţii la proba scrisă de limba şi literatura română

BACALAUREAT 2016. Sesiunea a doua. Subiectele pe care le-au primit candidaţii la proba scrisă de limba şi literatura română
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Candidaţii la bacalaureatul de toamnă au susţinut astăzi proba scrisă la limba şi literatura română, subiectele primite fiind diferenţiate pe două categorii. Cei care au absolvit liceul la filiera teoretică, profil real, pe filiera tehnologică şi filiera vocaţională - toate profilurile, mai puţin pedagogic au primit un text la prima vedere, fragment din textul „Noaptea de Sânziene” de Mircea Eliade, pe care au avut de rezolvat nouă itemi, vizând verificarea cunoştinţelor de vocabular, de punctuaţie, de teorie literară şi de înţelegere şi interpretare a textului. La subiectul al doilea au avut de redactat un text argumentativ de 150–300 de cuvinte despre rolul comunicării în relaţiile de prietenie, iar la punctul al treilea au avut de făcut un eseu de 600-900 de cuvinte, în care să prezinte tema şi viziunea într-un text poetic aparţinând lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga şi Nichita Stănescu.

Cei de la filiera teoretică, profilul umanist, filiera vocaţională, profil pedagogic au avut de rezolvat câteva cerinţe pe marginea unui text la prima vedere, un fragment din piesa de teatru „Bordeiul din rezervă” de Gib I. Mihăiescu, pentru a le fi verifica verificate cunoştinţele de vocabular (sinonime, sens conotativ), de punctuaţie (explicaţia folosirii virgulei), de teorie literară şi de înţelegere şi interpretare a textului (apartenenţa la genul epic, tipul de perspectivă narativă, rolul verbelor). La subiectul al doilea li s-a cerut să scrie un text argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul emisiunilor culturale în societatea actuală, în timp ce la al treilea au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema şi viziunea într-un text poetic aparţinând lui Tudor Arghezi sau lui Ion Barbu.