Nereguli descoperite de Camera de Conturi în localitățile din județul Galați

Nereguli descoperite de Camera de Conturi în localitățile din județul Galați
Evaluaţi acest articol
(10 voturi)

În anul 2020, Camera de Conturi Galați a avut în aria de competență de control un total de 316 entități ale administrației publice locale, respectiv: 66 ordonatori principali de credite (din care un consiliu județean, două municipii, două orașe și 61 de comune), 233 ordonatori terțiari de credite (majoritatea unități de învățământ: 24 de grădinițe, 108 școli gimnaziale, 23 de licee și nouă colegii), 16 societăți (pe lângă cinci societăți în faliment/ insolvență/ procedură de desființare) și o regie autonomă de interes local.

În ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, au fost identificate neconformități cu privire la organizarea și conducerea contabilității. Principalele constatări, parte din acestea cu impact asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie, sunt următoarele: comuna Țepu nu a evaluat la momentul transferului dreptului de proprietate, la valoarea justă, bunul "Troiță Bejan Pachița" primit cu titlu gratuit și inclus în domeniul public; nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă a comunei Tulucești contravaloarea unor materiale de construcții predate în custodia furnizorului, a unor lucrări de amenajare a terenurilor, precum și scoaterea din evidență a unui teren, ca urmare a vânzării acestuia, valoarea totală a abaterilor fiind de 77.000 de lei; comuna Măstăcani nu a procedat la înregistrarea în evidența financiar-contabilă a unui activ fix corporal de natura construcțiilor, și anume lucrarea de investiții "amenajare drumuri de acces la exploatații agricole", în valoare de 3.183.000 de lei.
În plus, terenul agricol aflat în proprietatea Liceului Tehnologic Nr. 1 Corod nu a fost evaluat și nu a fost înregistrat în evidența financiar-contabilă, ceea ce a condus la necunoașterea situației reale și exacte a patrimoniului acesteia, Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Tecuci a înregistrat eronat, direct pe cheltuieli și nu în conturile corespunzătoare de obiecte de inventar, cum ar fi fost corect, operațiunea de achiziție gazon sintetic pentru terenul de sport în valoare de 84.000 de lei, iar la nivelul UAT Negrilești nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate cu întârziere obligații de plată către furnizori, în valoare de 1.014.000 de lei.
Altfel, UAT Berești nu a stabilit, nu a evidențiat și nu a încasat venituri suplimentare din chirii și taxă pe teren, în sumă de 4.000 de lei, întrucât acestea au fost debitate (înregistrate în evidența fiscală) la valori mai mici decât prevederile legale și contractuale, iar la nivelul comunei Scânteiești nu au fost respectate prevederile legale privind evidența autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism, precum și la stabilirea, evidența și încasarea taxelor pentru eliberarea acestora. Totodată, la nivelul Compartimentului de impozite și taxe din cadrul UAT Suhurlui a fost identificat faptul că nu au fost urmărite în vederea încasării, în toate cazurile, debite restante în valoare de 12.000 de lei, la UAT Jorăști, prin compartimentele proprii de specialitate, nu s-a procedat la urmărirea în condițiile legii în vederea încasării impozitului pe teren extravilan în cazul unor contribuabili, persoane fizice, proprietari ai unor terenuri în valoare totală de 17.000 de lei, iar UAT Vlădești a gestionat defectuos contractele de închiriere/ concesionare a bunurilor proprietate publică/ privată.
La nivelul UAT municipiul Tecuci nu au fost emise hotărâri de modificare a actelor normative prin care au fost date în administrare bunuri aparținând domeniului public, în valoare de 3.280.000 de lei, către instituții publice din subordine (ex. școli, spital), cu mențiunea că acestea au fost menținute eronat în contabilitate. Tot în anul 2020, referitor la relația contractuală cu un operator de telefonie mobilă, Municipiul Tecuci a efectuat plata nejustificată a sumei de 253.000 de lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de voce și date mobile pentru un număr de cartele telefonice mai mare decât cel de salariați ai entității și a înregistrat eronat, în conturi în afara bilanțului și la valori subevaluate și nu în conturi de mijloace fixe sau obiecte de inventar și la valoarea cumulată de 273.000 de lei, bunurile reprezentând telefoane mobile oferite gratuit de operatorul de telefonie mobilă și a decontat nelegal suma de 14.000 de lei.
În perioada aprilie 2019 - iulie 2021, primarul și viceprimarul UAT Jorăști au încasat o indemnizație lunară majorată în mod eronat cu 25%, în condițiile în care s-a aflat în implementare un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. La nivelul UAT Nicorești, trei salariați care își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Locale au beneficiat de sporul de noapte de 25% calculat eronat, prin aplicarea procentului menționat la salariul de bază realizat în lună, fără a se ține seama de orele lucrate efectiv, astfel încât au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 23.000 de lei. În cazul obiectivului de investiții "Alimentare cu apă satele Lunca, Zărnești și modernizare stație de tratare în sat Jorăști", în perioada 2019-2020, a fost majorată nejustificat manopera din contractul de lucrări. Comuna Țepu a plătit nejustificat suma de 22.000 de lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate de către constructor la obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare, în vederea realizării de centrală termică și grupuri sanitare la Școala cu clasele nr. I-VIII sat Țepu". În fine, UAT Negrilești nu a organizat evidența consumului de carburanți pentru autoturismele utilizate și aflate în patrimoniu, în sensul neîntocmirii/ necompletării foilor de parcurs și a fișei zilnice. În unele situații, consilierii locali ai comunei au beneficiat de plata indemnizației lunare, în condițiile în care nu au fost întrunite cerințele legale pentru acordarea acesteia, lipsind de la ședințe. În timpul acțiunii s-a încasat integral prejudiciul în sumă de 2.000 de lei, iar, din acest motiv, nu s-a formulat recomandare.

Citit 4099 ori Ultima modificare Miercuri, 27 Aprilie 2022 00:38

1 comentariu

 • postat de cititor
  Marți, 26 Aprilie 2022 10:02
  92.83.34.***
  Sa mearga si la unitatile din oras..... acolo o sa gasiti multe nereguli.....
  1
  7
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.