La Tuluceşti, reţele de apă şi canalizare ca la oraş

La Tuluceşti, reţele de apă şi canalizare ca la oraş
Evaluaţi acest articol
(16 voturi)

Aflată la doar 14 km de Galaţi, comuna Tuluceşti tinde să-şi depăşească statutul de localitate rurală şi să-şi „upgradeze” la nivel urban şi reţelele de utilităţi publice. De exemplu, unele dintre cele mai ample investiţii din localitate a avut drept obiect extinderea reţelelor de apă şi canalizare, menite să reducă diferenţele de confort dintre sat şi oraş, dar să asigure şi o mai bună protecţie a mediului, printr-un sistem mai eficient de colectare a apelor menajere.

În modernizarea reţelelor de utilităţi, Primăria Tuluceşti a valorificat oportunităţile de finanţare puse la dispoziţie, din fonduri europene, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, intermediate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Proiectul „Extindere rețea canalizare comuna Tulucești, județul Galați” a atras nu mai puţin de 5,12 milioane de lei în modernizarea sistemului de utilităţi din localitate.

„Extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Tulucești s-a realizat astfel: în satul Tuluceşti, rețeaua de canalizare a fost suplimentată cu lungimea totală de 7.053 metri, respectiv în satul Şiviţa rețeaua de canalizare a fost suplimentată cu lungimea totală de 3.240 de metri”, se precizează într-un Raport de activitate realizat de Primăria Tuluceşti, condusă de edilul Petrică Bratu.

Un lucru demn de menţionat este faptul că, în completare la investiţiile făcute prin PNDR, pentru asigurarea funcţionării în parametri optimi ai reţelei de canalizare prevăzute în proiectul mai sus amintit, Primăria Tuluceşti a derulat şi o serie de investiţii din fondurile proprii, disponibile la nivelul Consiliului Local. Mai exact, este vorba de investiţii ce au presupus racordarea proprietăţilor private din Tuluceşti şi Şiviţa la sistemul de canalizare, lucrări în valoare de aproape 1,3 milioane de lei.

În acelaşi context, pentru a suplimenta capacitatea de apă furnizată către populația comunei Tulucești, în perioada 2017-2018 au fost achiziționate și modernizate, tot din fonduri proprii, stațiile de pompare și repompare de la fosta „Avicola Galați”.

Planuri privind reţeaua de apă şi canalizare din Tuluceşti sunt şi pentru anul 2019. Pliată pe prevederile OUG nr. 114/2018, privind o serie de măsuri din domeniul investiţiilor publice, comuna Tuluceşti va depune spre finanţare două proiecte majore pentru comunitate, prin care se va extinde reţeaua de canalizare pe străzile unde aceasta nu există încă (mai puţin în zonele aferente extinderii de intravilan unde sunt construite câteva locuinţe). Mai mult, proiectele vor viza şi asfaltare unei bune părţi din drumurile comunei care au prezente toate utilităţile (apă, gaz metan, canalizare).

25,8 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor

Modernizarea infrastructurii aferente reţelei locale de drumuri se numără printre principalele direcţii de dezvoltare ale comunei Tuluceşti, în cursul anului trecut fiind finalizate sau începute proiecte în valoare totală de peste 25,85 milioane de lei, rezultă dintr-un Raport de activitate realizat la nivelul instituţiei conduse de primarul Petrică Bratu.

Investiţiile în infrastructură sunt vitale pentru o comună precum Tuluceşti, cu trei localităţi componente - Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca - şi o populaţie care, cumulat, ajunge la nu mai puţin de 7.300 de persoane. Drept urmare, primarul Petrică Bratu şi-a propus să ridice nivelul de trai din comună prin folosirea tuturor tipurilor de instrumente financiare pe care le are la dispoziţie. Prin proiectele realizate de echipa de la Primăria Tuluceşti - sprijinită şi de CJ Galaţi - s-au atras investiţii consistente din fondurile europene, dar şi de la bugetul de stat - prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) - la fel de importante fiind însă şi investiţiile realizate din fondurile proprii.

Una dintre investiţiile importante finalizate în 2018 în comuna Tuluceşti este proiectul „Modernizare drumuri locale în comuna Tulucești, județul Galați”, în valoare de peste 9,88 milioane de lei. Contractul de finanţare a fost semnat prin Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”. În cadrul acestei investiții s-au asfaltat, parţial sau în totalitate, aproape 6,3 km de drumuri din Tuluceşti (str. Troiței, str. Bisericii, str. Zenitului, str. Cramei, str. Caisului, str. Stejarului, str. Letei, str. Barierei), dar şi din satul Tătarca (str. Răzeșilor, str. Bisericii) şi satul Şiviţa (str. Troianului, str. Crizantemelor, str. Florilor, str. Brateș, str. Prutului, str. Cireșilor, str. Speranței și str. Covurlui).

Modernizarea infrastructurii nu se va opri aici, dat fiind faptul că la nivelul comunei se mai află în derulare încă două proiecte de anvergură. Proiectul „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Tulucești, judeţul Galați”, în valoare de 5,2 milioane de lei, a fost depus pe fonduri europene prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. În total, proiectul va acoperi modernizare a 4,3 km de drumuri. Mai exact, la Tuluceşti, au fost cuprinse: str. Vadului, str. Lemnarului, str. Caisului, Str. Serei, str. Bisericii; în satul Tătarca - str. Morii, str. Răzeșilor şi str. Căprioarei; iar în satul Şiviţa - str. Troianului, str. Brateș, str. Bradului, str. Livezii, str. Speranței, str. Gării și strada Șoimului.

Un al proiect important care se va derula în 2019, tot prin PNDL, fiind semnat încă din 2017, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), contractul pentru modernizarea şi reabilitarea a încă 9 km de drumuri, valoarea investiţiei fiind de peste 10,75 milioane de lei. Sunt vizate nu mai puţin de 24 de străzi din Tulucești (str. Amurgului, str. Mărului, str. Vișinului, str. Cireșului, str. Prunului, str. Lemnarului, str. Caisului, str. Leandrului, str. Bradului, str. Viticultorului, str. Troiței, str. Albatrosului, str. Gladiolei, str. Trandafirilor, str. Crizantemelor) şi satul Șivița (str. Fermelor, str. Steluțelor, str. Covurlui, str. Piersicilor, str. Valea Dragă, str. Narciselor, str. Florilor, str. Zambilelor, str. Crinilor).

Proiectele transfrontaliere, oportunitate de finanţare

O resursă de investiţii ce scapă de multe ori din vedere autorităţilor locale din comunele din judeţul Galaţi sunt programele de finanţare transfrontaliere, ce beneficiază de fonduri europene.

O dovadă că se pot asigura investiţii consistente din astfel de surse de finanţare sunt proiectele depuse în 2018 de Primăria Tuluceşti în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Moldova 2014-2020. Gândit împreună cu vecinii de peste Prut, din comuna Sireţi (raionul Străşeni), unul dintre proiecte vizează asfaltarea unor drumuri de interes transfrontalier, fiind ţintite investiţii de 2,2 milioane de euro. Din acestea, lucrările de modernizare ar urma să fie împărţite… frăţeşte de cele două entităţi administrative, cu un mic supliment pentru Tuluceşti. Din valoarea investiţiilor prevăzute în proiecte, 1,25 milioane de euro ar urma să privească drumurile de interes transfrontalier din comuna gălăţeană.

În afară de drumuri, Tuluceşti şi Sireţi au pus la cale şi un proiect ce vizează creşterea accesului în cele două localităţi la resursele educaţionale de calitate. Proiectul, în valoare totală de 430.135 de euro, vizează introducerea în unităţile de învăţământ a tehnologiilor moderne de acces la informaţie şi instrumente de formare. Ca parte a acestui proiect, Tuluceştiul urmăreşte realizarea unor investiţii în educaţie de 289.275 de euro. În prezent, cele două proiecte sunt în curs de evaluare, fiind solicitate documente pentru conformitatea cererilor de finanţare.

Modernizarea Căminului Cultural

Unul dintre punctele de atracţie din comuna Tuluceşti este Căminul Cultural din localitate. Fie că este vorba de spectacole dedicate unor anumite evenimente, serbări, activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber, manifestări dedicate unor importante evenimente din viaţa comunităţii, toate drumurile duc la Căminul Cultural.

Pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor, aşezământul cultural a făcut obiectul unui amplu proiect de reabilitare, ale cărui lucrări au demarat în 2017 şi au vizat deopotrivă modernizarea, dotarea şi extinderea instituţiei.

Proiectul a fost derulat prin Compania Naţională de Investiţii, valoarea totală a investiţiilor fiind de aproape 1,1 milioane de lei. Proiectul a prevăzut realizarea unor condiţii tehnice superioare pentru susţinerea spectacolelor, dar şi consolidarea clădirii, introducerea de sisteme de încălzire şi aer condiţionat, termoizolaţie etc.

Conectivitate WiFi şi la Tuluceşti

Comuna Tuluceşti a aplicat în cadrul acţiunii „WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, prin care se doreşte realizarea conectivităţii gratuite la internet în anumite locaţii publice ale comunei Tuluceşti. Proiectul, cu număr de înregistrare 1-2018/015197-019238, a fost selectat la finanţare cu o valoare totală a acordului de grant de 15.000 de euro, derulat prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA).

Viitorul comunităţii începe pe băncile şcolii

Nu se poate face educaţie la standarde înalte fără unităţi de învăţământ care să corespundă normelor moderne în ceea ce priveşte mediul de lucru şi facilităţile oferite deopotrivă elevilor şi profesorilor. Acesta este şi motivul pentru care, pentru Primăria Tuluceşti, modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 (chiar din satul Tuluceşti) a făcut obiectul unui proiect depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional. Proiectul, în valoare de peste 8,11 milioane de lei, are drept obiect îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, contractul de finanţare urmând să fie semnat până la sfârşitul lunii martie a.c. Scopul proiectului este de a face şcoala cât mai atractivă pentru tinerele generaţii şi a diminua inclusiv riscurile abandonului şcolar. Pentru că, nu-i aşa, „cine are carte are parte”, iar viitorul comunităţii se construieşte încă de pe băncile şcolii.

Pe aceeaşi idee, în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 este finanțat, din fonduri europene nerambursabile şi proiectul ce vizează grădiniţa din Şiviţa, al cărui contract de finanţare a fost încheiat în 2017 de Primăria Tuluceşti cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Valoarea totală eligibilă a proiectului, care face obiectul finanțării nerambursabile, este de 1.505.808 lei. Lucrările din cadrul acestui proiect au fost demarate, ele urmând a fi finalizate până la sfârşitul anului 2019.

Utilaje pentru intervenţie, pe bani europeni

Iarna a fost întâmpinată la Tuluceşti cu forţe proaspete în sezonul care este pe cale să se încheie. Asta pentru că, în 2018, a fost finalizat proiectul „Îmbunătățirea și dotarea serviciului de utilitate publică din cadrul compartimentului de gospodărire și întreținere al comunei Tulucești prin achiziție de utilaje”, ce a făcut obiectul unui contract de finanțare nerambursabilă. Proiectul a fost implementat din fonduri europene prin Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. În total a fost vorba de o investiție de 360.614 lei, pentru achiziționarea unui tractor și a unor utilaje: plug de zăpadă, freză de zăpadă, sărăriță, mașină de măturat și tocător de vegetație.

Investiţii din fondurile proprii ale bugetului local

Unul dintre obiectivele de investiţii finalizate în 2018 la Tuluceşti a fost şi amenajarea sediului primăriei din comună. Investiţia, în valoare de 827.148 lei, a fost asigurată din fonduri proprii, se arată în Raportul de activitate al instituţiei. În document se mai precizează că, în 2019, în funcţie de bugetul local aferent comunei, vor fi finanţate o serie investiţii precum extinderea reţelei electrice, extinderea reţelei de gaze naturale, amenajarea unor locuri de joacă pentru copii etc.

Citit 9171 ori Ultima modificare Vineri, 15 Martie 2019 01:50

8 comentarii

 • postat de Un Galatean
  Luni, 01 Aprilie 2019 09:44
  78.96.59.***
  Cand oare se va termina si rigola pe strada Covurlui ( de la Troiță la vale). Banii pe lucrare au fost dati dar constructorul nu si-a terminat treaba.
  0
  1
  Raportează
 • postat de Alexander leg. a V a Macedonica
  Sâmbătă, 16 Martie 2019 10:03
  92.85.205.***
  La 1803 satul Tulucesti avea 76 case si era a manastirii Cetatuia , iar satul Sivita avea 66 case si era a manastirii Galata ...
  0
  0
  Raportează
 • postat de Macovei Viorel
  Sâmbătă, 16 Martie 2019 06:55
  86.125.62.***
  Poate acest primar laudaros, se va gandi sa introduca canalizare si pe strada Garii din Sivita intre troita si halta cfr.
  0
  3
  Raportează
 • postat de Vociferor
  Sâmbătă, 16 Martie 2019 06:44
  109.166.131.***
  Am trecut prin Sivita, spre gara (pe strada Garii). Strada se surpa si a fost asfaltata nu cu multi ani in urma. Problema e ca nu se surpa unde a fost vechiul drum asfaltat ci exact pe traseul conductei de canalizare. Oamenii spun ca lucrarile la conductele de canalizare nu s-au facut corespunzător, ca tevile nu au fost mufate pe colectoare in locurile prevazute de catre producator ci s-au facut decupaje care nu au fost etanșate. Oare nu verifica nimeni aceste lucrari? Se poate vedea aceasta surpare pe mai bime de jumatate din lungimea strazii si la toate gurile de vizitare.
  0
  2
  Raportează
 • postat de Nu conteaza Ion
  Miercuri, 13 Martie 2019 18:40
  109.166.135.***
  Aici au canalizare, in comuna Vanatori nici apa. Primar psdist realizari pedediste.
  1
  4
  Raportează
 • postat de Valeriu
  Miercuri, 13 Martie 2019 11:58
  89.136.0.***
  Daca s-ar face si rigolele ar fi minunat, in rest felicitari pentru toate realizarile si succes pentru viitoarele proiecte.
  0
  7
  Raportează
 • postat de Preda Valentin
  Miercuri, 13 Martie 2019 11:23
  195.135.251.***
  Strada Răzeșilor nu e asfaltata întreaga domnule primar ați făcut lucrări doar de suprafața
  0
  4
  Raportează
 • postat de Galatean
  Miercuri, 13 Martie 2019 07:42
  5.13.241.***
  În cartierul Barboşi, cartierul Fileşti ORAŞUL (cică) Galaţi NU au canalizare !!

  La ţară o duc mai bine ca la oraş...
  1
  9
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.