Cum pot bătrânii să ocupe un pat la cămin

Cum pot bătrânii să ocupe un pat la cămin
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Bătrânii care nu se mai pot îngriji singuri, sunt părăsiţi de membrii familiei sau au orice alte motive care îi determină să-şi părăsească casa, pot găsi ajutor la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon” din Galaţi.

Pentru ca acest cămin să devină „acasă”, bătrânii trebuie să aibă vârsta legală de pensionare, calitatea de pensionar, domiciliul stabil în municipiul Galaţi, să nu aibă spaţiu corespunzător de locuit sau menţinerea la domiciliu să nu fie posibilă din motive socio-medicale, starea psihică să le permită inserţia în colectivitate, să nu-şi fi înstrăinat de bună voie locuinţa, să necesite îngrijire specializată de natură medicală, să nu aibă familie sau susţinătorii legali să nu-şi poată îndeplini obligaţiile de întreţinere din cauza stării de sănătate, situaţiei economice, sarcinilor familiale. De asemenea, este nevoie şi de referinţe bune din partea comunităţii (persoana în cauză că nu fie violentă, să nu consume alcool, etc.).

Serviciile de care vor avea parte bătrânii sunt: găzduire pe perioada nedeterminată (neavând caracter definitiv), hrană, îngrijire, consiliere, socializare şi recreere, asistenţă medicală curentă, servicii socio-medicale pentru recuperare prin ergoterapie, kinetoterapie, masaj.

Pentru înscrierea în evidenţele Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon” sunt necesare următoarele acte: cuponul de pensie, copie după actul de identitate, copie după certificatul de naştere, copie după certificatul de deces la soţului/soţiei (după caz), copie după certificatul de căsătorie, copie după hotărârea definitivă de divorţ (după caz), copie după actul casei, conform cu domiciliul stabil, copie după actul de concesiune loc de înhumare (dacă există), copie după actele de identitate ale descendenţilor şi membrilor de familie, adeverinţă de venit ale descendenţilor şi membrilor de familie, adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară a municipiului Galaţi, adeverinţă privind bunurile mobile şi imobile, eliberată de Administraţia Financiară, declaraţie notarială privind lipsa susţinătorilor legali (după caz), declaraţie notarială privind asumarea obligaţiei de înmormântare, dată de susţinătorul legal (după caz), acte medicale: VDRL, MRF, test HIV/SIDA, examen coproparazitologic, examen coprobacteriologic, examen psihiatric cu avizul medicului specialist că poate locui în colectivitate, adeverinţă medicală că nu suferă de boli contagioase, copie după fişa medicală de la medicul de familie, dar şi alte acte relevante în susţinerea cazului. În cazul bătrânilor fără discernământ este obligatorie anexarea copiei după actul de curatelă.

Citit 5343 ori Ultima modificare Vineri, 25 Decembrie 2015 19:08

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.