Pe 13 ianuarie 2023, a citit Radu Vartolomei, într-o ședință desfășurată la Muzeul de Artă Vizuală Galați, organizată în colaborare cu această instituție și cu Biblioteca Județeană "V. A. Urechia", în cadrul unei manifestări mai ample, cuprinzând și finisajul expoziției "Pâinea cea de toate zilele", cu lucrări ale artistului plastic Andreea Brătucu (București) și cu o sesiune de lecturi publice ale scriitorilor din cenaclu (tema: pâinea-om), Gülten Abdula-Nazare sus ...
Cenaclul ”NODURI ŞI SEMNE” a reuşit să dureze mult fiindcă el a fost înfiinţat de un grup de prieteni. Şi a durat cât viaţa lor. Cel puţin, la început. A durat cât ei. Aşa încep lucrurile. Aşa se întemeiază. A avut un adevărat maestru, în persoana lui Dimitrie Lupu. A avut un liant, în persoana lui Eugen Neculiţă. Ceilalţi, dacă lipseau, puteau oricând fi inventaţi. Din nimic. Noi eram de umplutură. Unii au trecut prin el, pasager mai degrabă: de exemplu, Petre Ba ...

Schimbă-te în cuvânt ca să nu te roadă viermii (II)

Vineri, 30 Decembrie 2022 16:43 | Publicat în MAGAZIN
Ca întâmplare literară, cenaclul "Noduri şi Semne" a fost singura grupare vie de pe aceste meleaguri. Mulți dintre membrii grupului activează în diverse uniuni și societăți literare. Am hotărât de comun acord ca întrunirile noastre să se desfășoare sub semnul sincerității crude. Multe seri se lăsau cu scântei, când „demontam păpuşa” - cum, cu bună răutate, numeam dezbaterile pe marginea textelor prezentate. Însă disputele în cadru organizat, la obiect, aveau alt ...
Acum 30 de ani, lui Nichita Stănescu îi apărea cartea ”Noduri și Semne”. După mai puțin de un an, într-o zi de marți și de 13 (decembrie) – poetul încetează ”a locui în carne și sânge”, strigându-și, poate, sieși, ”Schimbă-te în cuvânt ca să nu te roadă viermii”. Drept omagiu, un grup de scriitori gălățeni au înființat Cenaclul ”NODURI ȘI SEMNE”, arătând lumii că literatura există și aici, la Dunărea de Jos - cu mulți scriitori. De atunci, pri ...

Poante în proză scurtă

Vineri, 18 Noiembrie 2022 07:40 | Publicat în CULTURA
Cenaclul „Noduri şi Semne” Deşi Iulian Voicu, autorul textelor prezentate la şedinţa de cenaclu de vinerea trecută, cu „Reclamaţia“, „Săracii sunt fericiţi“, „Oful tiristului“, nu şi-a propus să acceadă la marea literatură cu prozele sale scurte, totuşi materialul prezentat cu umor şi cu o intonaţie bună a prins publicul, care a savurat poantele finale, fiindcă scurtele proze au fost o dezvoltare a unor glume, care au circulat (şi încă mai circulă) în spa ...

Cenaclul „Noduri și semne”. Conexiuni

Vineri, 04 Noiembrie 2022 08:00 | Publicat în CULTURA
Leonard Matei nu citește pur și simplu poeți, ci se conectează cu ei. Este un nivel de receptare care îi pune la dispoziție instrumentele necesare unei critici dacă nu obiective – de parcă ar exista așa ceva! – cel puțin incitante. Grupate într-o rubrică de critică literară ce apare într-una dintre revistele culturale de pe la noi, considerațiile critice ale poetului Leonard Matei sunt echilibrate, cerebrale, lipsite de patima găunoasă care îi cuprinde uneori pe critici ș ...

Cenaclul „Noduri şi Semne”. Între revelaţie şi motivaţie

Vineri, 30 Septembrie 2022 08:30 | Publicat în CULTURA
Ecaterina Păun ne-a citit un grupaj poematic de factură/ inspirație religioasă/ biblică - de fapt, câteva din revelațiile domniei sale trăite/ simțite impetuos și transpuse spontan, motivat și cu sinceritate în formă literară psalmică, cu zone sporadic laicizate în care se apropie de literatura populară (Cântecul morții - care trimite la Miorița, sau Cântecul Învierii - cu trimitere la Meșterul Manole - de ex.) și chiar de literatura religioasă cultă a unor poeți româ ...

cuvântul nu are limbă Este (Cenaclul „Noduri şi Semne”)

Vineri, 23 Septembrie 2022 09:33 | Publicat în CULTURA
Așa cum ne-am așteptat, la întrunirea anterioară, Gelu Ciorici-Șipote a susținut o seară de lectură în care am citit/ascultat (unii au recitit/ reascultat) poeme ale sale ”de demult” - cum însuși autorul s-a exprimat - publicate în volumele Carte de muncă și Din cauza poeților din preajmă și, mai cu seamă, în recenta carte de poezie altitudinea 33, apărută la Editura Noduri și Semne; în poeme descoperim cu uimire și bucurie noi și subtile înțelesuri ale Limbii Rom ...

Cenaclul „Noduri şi Semne”. Până ce poezia ne va uni

Vineri, 16 Septembrie 2022 14:45 | Publicat în CULTURA
Vinerea trecută, la Paris Cafe, în fața unei audiențe iubitoare de poezie, a fost lansat volumul colectiv Carre. Dacă titlul mai are nevoie de explicații, atunci spunem că acest volum de poezii are patru autori: Mirela Gheorghe, Gabriel Gherbăluță, Roxana Lupoae Răcoreanu (debut) și Sorin Camil Niță (debut). Moderatori au fost Adelina Pop, poetă, critic literar și redactor-șef al revistei Antares, și A.G. Secară, poet, prozator și critic literar. S-au spus cuvinte alese desp ...

Cenaclul literar „Noduri și Semne”: Umor transatlantic

Vineri, 02 Septembrie 2022 09:00 | Publicat în CULTURA
Tot în cadrul serilor Eikon la Galați – eveniment organizat de cenaclul Noduri și Semne cu concursul Bibliotecii ”V.A. Urechia” și a cafenelei Paris Cafe – a fost lansat și romanul ”Uimitorul Jack / Jack A. Wesome”, de Iulian Mardar. Conceput și scris ca o traducere din limba engleză a unui manuscris găsit în China, a cărui autoare este, în aparență, o americancă, romanul combină umorul românesc cu cel de sorginte americană (cu rădăcini în sitcom-uri și stand-up ...
Pagina 1 din 13